Strona główna » News » Uchwała dot. zmian w strefie płatnego parkowania do ponownego rozpatrzenia

Uchwała dot. zmian w strefie płatnego parkowania do ponownego rozpatrzenia

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Adam Korta zgłosił zastrzeżenia do uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w strefie płatnego parkowania na terenie Bochni oraz ustalenia stawek za parkowanie pojazdów w tej strefie. Uchwała dotyczyła tego, by pojazdy administracji publicznej miały możliwość bezpłatnego postoju podczas wykonywania obowiązków służbowych. Stawka zerowa miałaby obowiązywać m.in. dla pojazdów z Inspektoratu Sanitarnego, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Wtedy to radny Adam Korta jasno sprecyzował, że w polskim ustawodawstwie są już zapisy, które wskazują, kto jest zwolniony z opłat w płatnej strefie parkowania. Wystarczy tylko powołać się na te artykuły. Katarzyna Gogola, naczelnik Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w bocheńskim magistracie, zobligowała się, że urząd sprawdzi czy uchwała została dobrze napisana.

Na sesji rady miasta radni mieli powyższą uchwałę przegłosować. Jednak pewne zastrzeżenia, co do uchwały podczas obrad złożył Bogdan Kosturkiewicz, który zauważył, że obecna uchwała ma nowy załącznik nr 1, który wyszczególnia już inne pojazdy, jakie miałyby być zwolnione z opłat parkingowych oraz jest sprzeczny z uzasadnieniem do uchwały.

Uchwała jest niepewna, bo wymieniając załącznik nr 1, powinniśmy otrzymać również nowe uzasadnienie pana burmistrza, Stefana Kolawińskiego. Bo jeśli oprzemy się na poprzednim, to jedno drugiemu przeczy – zwracał uwagę radny Bogdan Kosturkiewicz.

Jak się okazało, radni otrzymali nowy załącznik do uchwały nr 1, nie będąc o tym poinformowani. Przed sesją powinna zostać przegłosowana autopoprawka do tejże uchwały odnosząca się do nowego załącznika oraz nowego uzasadnienia, którego brakowało, a tego nie uczyniono. Więc de facto radni, jeżeli by zagłosowali, to głosowaliby nad starą uchwałą, która była niezgodna z obowiązującym prawem.

Po tej sugestii byłego włodarza Miasta Soli dopiero Katarzyna Gogola odniosła się do sprawy, którą zgłaszał Adam Korta.

Chciałam przeprosić, bo zaczytałam się w dokumentach. Rzeczywiście nowy załącznik to jest w ramach autopoprawki do uchwały. Sugestie radnego Adama Korty zgłaszane na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska były słuszne, tzn. w obecnym kształcie w załączniku wymienianie enumeratywnie pojazdów policji i służb ratunkowych, generalnie jako objętych za parkowanie stawką zerową, było niezgodne z obowiązującą ustawą, jako, że pojazdy te są zwolnione, natomiast z mocy prawa dla innych użytkowników drogi rada może ustalić w obszarze płatnego parkowania stawkę zerową. I tutaj w katalogu kierujących pojazdami wymienionymi w ustawie nie mieściły się pojazdy straży miejskiej, pojazdy służb technicznych w czasie usuwania awarii i oznakowane pojazdy administracji publicznej. Także autopoprawka zawiera jakby 2 wątki. Po pierwsze, jest poprawą mającą na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem brzmienia odnośnie katalogu pojazdów, na które jest ustalana stawka zerowa oraz druga rzecz – to jest wykreślenie błędnie zacytowanego katalogu pojazdów rzekomo objętych stawką zerową, a tak naprawdę ustawowo zupełnie zwolnionych z obowiązku płacenia za postój w obszarze płatnego parkowania – tłumaczyła naczelnik Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w bocheńskim magistracie.

Tę uchwałę skomentował również radny Władysław Rzymek, który skrytykował wysokości opłat, jakie są pobierane za parkowanie w strefie:
Dla mnie są dość szokujące kwoty za parkowanie. Proszę się uważnie wczytać: za każdą następną godzinę parkowania 2 zł. Troszkę się poruszam po województwie małopolskim, jak i innych, i w większości miast jest to uregulowane w ten sposób, że im dłużej parkujemy, tym ta stawka jest niższa i tym samym mniej płacimy. Natomiast dla mnie mało przekonującym tematem jest, że ja za 8 godzin czy 10 muszę zapłacić 20 zł. To jest naprawdę dużo. Lepiej byłoby tę uchwałę chwilowo wycofać i rozpatrzyć, zastanowić się w komisjach nad tematem czy jest to zgodne z ustawą, czy te stawki tak powinny wyglądać.

Po wniosku formalnym Władysława Rzymka 18 radnych zagłosowało przeciw uchwale, gdyż nie było możliwe jej wycofanie, bowiem porządek obrad był już na samym początku przegłosowany, a tak stanowi regulamin rady.

Do tematu strefy płatnego parkowania odnoszącego się do stawki zerowej oraz wysokości opłat radni powrócą na komisjach.

Fragment filmu przedstawia, jak radni głosowali 2 razy przeciwko 😉

Przeczytaj również:
Nowa uchwała dot. strefy płatnego parkowania według radnego Adama Korty jest niepotrzebna;
Administracja będzie parkowała za darmo? Radny: Powoli wracamy do komuny.

Zobacz także

Uważaj na próby wyłudzenia kodów do wpłat wysyłanych z mediów społecznościowych!

Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji ostrzegają! ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code