Strona główna » Administracje

Administracje

Starostwo Powiatowe
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
telefon centrala: 014615 37 00
sekretariat: 014615 37 03, 615 37 04, fax: 014615 37 08
www: http://www.powiat.bochnia.pl
e-mail: powiat@bochnia.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni
ul. Różana 15
32-700 Bochnia
telefon: 611-71-84

Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Bochni
ul. Partyzantów 6
32-700 Bochnia
telefon: 612-34-13

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni
ul. Poniatowskiego 7
32-700 Bochnia
telefon: 612-35-06

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
telefon centrala: 014 611 10 51,
www: http://www.pup-bochnia.pl

Urząd Miejski w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 2
Bochnia 32-700
telefon centrala: 61 49 100
fax: 014 611 83 99

Kierownictwo:
sekretariat Burmistrza Miasta: 61-49-101 lub 610 84 00
Burmistrz Miasta Bochni: 61-49-102
I z-ca Burmistrza Miasta Bochni: 61-49-103
II z-ca Burmistrza Miasta Bochni: 61-49-104
Sekretarz Miasta: 61-49-105
Skarbnik Miasta: 61-49-120
e-mail: umb@um.bochnia.pl
www: http://www.bochnia.pl

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich:
Naczelnik Wydziału, kadry: 61-49-110
z-ca Naczelnika – Kazimierz Bacik: 61-49-111
archiwum zakładowe, sprawy gospodarcze UM: 61-49-112
dowody osobiste: 61-49-113
ewidencja ludności: 61-49-115
obrona cywilna, sprawy wojskowe: 61-49-116
Biuro Obsługi Klienta – dziennik podawczy: 61-49-107

Wydział Budżetowo-Finansowy:
Skarbnik Miasta – Naczelnik Wydziału – Grażyna Zioło: 61-49-120
z-ca Naczelnika – Ludmiła Wilk: 61-49-121
kasa UM: 61-49-122
księgowość: 61-49-123
podatki od nieruchomości osób fizycznych: 61-49-124
płace, audyt wewnętrzny: 61-49-125
podatki od nieruchomości dla osób prawnych: 61-49-126

Wydział Architektury Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
p.o. Naczelnika Wydziału – Magdalena Tabor: 61-49-130
z-ca Naczelnika – architekt miejski: 61-49-131
architektura: 61-49-132
inwestycje – drogi, zajęcie pasa drogowego: 61-49-133
inwestycje – wodociągi i kanalizacja, oświetlenie miasta: 61-49-134
utrzymanie czystości, zieleń miejska: 61-49-135
inwestycje – nadzór inwestycyjny: 61-49-136

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału – Tomasz Kuc: 61-49-140
mienie komunalne: 61-49-141
obrót mieniem komunalnym: 61-49-142
dodatki mieszkaniowe, lokale socjalne i komunalne: 61-49-143
ewidencja działalności gospodarczej: 61-49-144
geodeta miasta: 61-49-145

Referat Promocji i Rozwoju Miasta
Kierownik Referatu Janusz Świątek: 61-49-150
promocja: 61-49-151 lub 51-49-153
stanowisko ds. realizacji i nadzorowania projektów unijnych: 61-49-182

Urząd Stanu Cywilnego
USC: 61-49-161
Kierownik USC – Zdzisława Gawor: 61-49-160

Biuro Rady Miejskiej
telefon: 61-49-171
Przewodniczący RM – Kazimierz Scisło: 61-49-170
Biuro Rady Miejskiej, obsługa zarządów osiedli: 61-49-172
biuro pracy radnego: 61-49-173

Samodzielne stanowiska
Radca Prawny UM: 61-49-180
Radca Prawny UM: 61-49-181
zamówienia publiczne: 61-49-183
informatyk: 61-49-152
stanowisko ds. kontroli: 61-49-185

Urząd Gminy Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
telefon centrala: 014 612 29 14
sekretariat: 014 612 33 33, fax: 014 611 99 22
www: http://www.bochnia-gmina.pl

Urząd Skarbowy
ul. Gołębia 3
32-700 Bochnia
telefon centrala: 014 615 26 00
fax: 014 615 26 53
Naczelnik: 014 615 26 50

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code