Strona główna » News » Nowa uchwała dot. strefy płatnego parkowania według radnego Adama Korty jest niepotrzebna

Nowa uchwała dot. strefy płatnego parkowania według radnego Adama Korty jest niepotrzebna

Na Komisji Rewizyjnej radni omawiali uchwałę, która dotyczy strefy płatnego parkowania na terenie Bochni. Opłaty za korzystanie z płatnego parkingu pozostają bez zmian, natomiast urzędnicy bocheńskiego magistratu zaproponowali, by pojazdy administracji publicznej miały możliwość bezpłatnego parkowania podczas wykonywania obowiązków służbowych. Stawka zerowa miałaby obowiązywać m.in. dla pojazdów z Inspektoratu Sanitarnego, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku z proponowaną zmianą, wprowadzającą bezpłatne parkowanie dla samochodów administracji publicznej, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zabrał głos radny Adam Korta, który wyraził obawy, że istnieje pewna niezgodność uchwały z ustawą o drogach publicznych.

Ja uważam, że te zapisy, które państwo proponujecie, są niezgodne z ustawą o drogach publicznych. Ustawa o drogach publicznych – artykuł 13 – mówi dokładnie, kto jest zwolniony z opłat w strefie płatnego parkowania. To powinno znaleźć odniesienie w tej uchwale bądź nawet nie powinno znajdować odniesienia, bo uchwała nie powinna powtarzać tego, co jest w ustawie – podkreślił Adam Korta.

Radny przytoczył fragment z ustawy o drogach publicznych odnoszący się do postoju pojazdów należących do administracji publicznej w strefie płatnego parkowania:

Art. 13.
1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:
1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, są zwolnione:
1) pojazdy:
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służby ratowniczej;
b) zarządców dróg;
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

Adam Korta jasno sprecyzował, że w polskim ustawodawstwie są już zapisy, które wskazują, kto jest zwolniony z opłat w płatnej strefie parkowania. Wystarczy tylko powołać się na te artykuły.

Radny przywołał także sytuację, kiedy został ukarany mandatem za brak bloczka parkingowego:
Miałem taki przypadek: byłem w delegacji [Adam Korta jest również dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni – przyp. red.] w Krakowie i zatrzymałem się w strefie płatnego parkowania. Otrzymałem mandat za brak uiszczenia opłaty za parking. Odwołałem się od tego mandatu i sprawę wygrałem. Przeproszono mnie i zwolniono z tej opłaty, z racji tego, że pojazd, którym się poruszałem, był pojazdem zarządcy drogi z Powiatowego Zarządu Dróg z Bochni w delegacji służbowej.

Adam Korta zaznaczył, iż należałoby poinstruować parkingowych i wyjaśnić im, kto tak naprawdę jest zwolniony z opłaty. Taka niewiedza powoduje, że parkingowi pobierają pieniądze od wyżej wymienionych organów administracji publicznej. Oczywiście, każdy samochód, który podlega takiemu zwolnieniu, musi posiadać odpowiedni identyfikator, stwierdzający, z jaką jednostką administracyjną mamy do czynienia.

Z kolei Katarzyna Gogola, naczelnik Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w bocheńskim magistracie, zapewniła, że projekt uchwały został sprawdzony przez radcę prawnego, bo w innym przypadku nie zostałby tu skierowany. Jednak po wątpliwościach radnego Adama Korty zapewniła, iż urząd jeszcze raz sprawdzi czy uchwała została dobrze napisana.

Czytaj także:
Administracja będzie parkowała za darmo? Radny: Powoli wracamy do komuny.

Zobacz także

Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku będzie pełnił nadkom. Andrzej Górka

W brzeskiej jednostce odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. ...

3 komentarze

  1. Hm, hm, pan radny na tych zdjęciach taki „ą-ę” widać że już się do kampanii szykuje

  2. serduszko rysuje tym ułożeniem rąk czy jak:)

  3. ten przemadrzaly radny niech nie poucza wszystkich do okola tylko lepiej zacznie najpierw od siebie gdyz to bardzo czesto jego sluzbowe dacia stoi na ZAKAZIE NA CHODNIKU PRZED STAROSTWEM!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code