Strona główna » Wybory samorządowe 2014 » Stanisław Bukowiec – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił swój program wyborczy

Stanisław Bukowiec – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił swój program wyborczy

Na piątkowej konferencji prasowej, Stanisław Bukowiec, kandydat na burmistrza miasta Bochnia, przedstawił swój, jak i wspólny wszystkich osób ubiegających się o mandat w radzie miejskiej program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców „Bochnia i Ziemia Bocheńska – Razem”. Stanisław Bukowiec w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnych kwestii, jakie chciałby zrealizować jako włodarz Bochni, m. in. zbudowanie drogi śródmiejskiej, wybudowanie łącznika autostradowego, połączenia RPK z BZK czy utworzenie trzeciego publicznego gimnazjum na os. św. Jana.

Program wyborczy Stanisława Bukowca składa się z trzech części. Są to obszary w zakresie:
1) rozwoju gospodarczego, infrastruktury i gospodarki komunalnej;
2) bezpieczeństwa mieszkańców;
3) edukacji, kultury i sportu.

W swoim wystąpieniu na konferencji BiZBR Stanisław Bukowiec mówił między innymi w zakresie rozwoju gospodarczego, infrastruktury i gospodarki komunalnej o budowie ulicy śródmiejskiej, która rozwiąże również problemy parkingowe w centrum miasta.

Chciałbym jako burmistrz, aby droga śródmiejska powstała. (…) Przy tej drodze może powstać wiele miejsc parkingowych. Szacunki mówią o 300 miejscach parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie rynku wzdłuż Babicy, a w niedalekiej odległości od ważnych urzędów instytucji jak starostwo powiatowe, urząd miejski, urząd gminy, poczta czy ZUS – zwracał uwagę kandydat na burmistrza, Stanisław Bukowiec.

Oczywiście kandydat na burmistrza BiZBR odniósł się do jak ważnego tematu związanego z łącznikiem autostradowym.

Chciałbym, aby samorząd miejski dopilnował, aby zarząd dróg powiatowych, marszałek, starostwo powiatowe, zarząd dróg wojewódzkich wybudowali łącznik autostradowy z drogą krajową nr 94. Dlaczego rozpocząłem to zadanie od dopilnował? Dlatego, że tak naprawdę inwestorem w tym przypadku powinien być marszałek, zarząd dróg wojewódzkich i starostwo, jako że droga, na której kończy się autostrada, czyli ul. Krzeczowska jest drogą powiatową. Miasto może uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, ale tak naprawdę to nie miasto powinno być głównym inwestorem, ale te podmioty, o których powiedziałem. Trzeba usiąść i porozmawiać nad najbardziej logicznym, najlepszym, najtańszym wariantem przebiegu tej trasy, takim, który nie spowoduje jakiś uzasadnionych uwag mieszkańców, ale również będzie związany z tym, aby miasto mogło się rozwijać. Mamy w Bochni taką przywarę, że nie myślimy o tym, co będzie za lat 20-30, tylko myślimy nad tym, co będzie za 5 lat. Trzeba podejmować tematy takie jak rozwiązania komunikacyjne przy założeniu, że miasto się rozwija. Pytaniem jest czy ta trasa powinna być bliżej Bochni czy dalej od centrum, jest tutaj wskazane – powiedział na konferencji Stanisław Bukowiec.

Stanisław Bukowiec jest za stworzeniem jednego spójnego systemu komunikacji autobusowej. Chciałby połączyć Bocheński Zakład Komunikacji z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunikacji.

Spotykamy się z wieloma uwagami mieszkańców i gości z niezrozumieniem, jak to jest, że w pewnej jednej aglomeracji, jaką stanowi miasto Bochnia i gmina Bochnia, są dwie firmy komunikacyjne. Każdy z tych samorządów do tych firm dokłada. Prawda jest taka, że gdyby połączyć i stworzyć jeden system komunikacyjny, to wtedy byłoby taniej, lepiej i logiczniej. Mieszkańcy tego nie rozumieją, że jadą dwa autobusy jeden z drugim, które wiozą głównie powietrze – uzasadniał konieczność połączenia RPK z BZK Stanisław Bukowiec.

W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Stanisław Bukowiec chciałby w uzgodnieniu z policją wprowadzić rewolucyjny system poprawy bezpieczeństwa, polegający m.in. na przekazaniu policji większości zadań straży miejskiej.

Jeśli chodzi o osiedla peryferyjne, jak i te największe np. os. Niepodległości, os. Jana , os. Słoneczne, nie jest dobrze w zakresie bezpieczeństwa. Straż miejska ma zupełnie inne zadania niż te, które były w momencie jej tworzenia. Gdy była tworzona straż miejska, wtedy istniał problem dzikich wysypisk śmieci, braku kanalizacji na osiedlach peryferyjnych i wiele innych tego typu braków, które w ramach akcji posesja realizowali strażnicy miejscy. W tej chwili grono tych zadań już nie ma. Płacimy podatek śmieciowy, a kanalizacja objęła praktycznie całe miasto. Obecnie praca strażników miejskich skupiała się na karaniu kierowców za prędkość, za parkowanie w miejscach do tego nieuprawnionych. Jeżeli miasto zyskałoby nowe miejsca parkingowe, jeżeli stworzyłoby się szansę mieszkańcom, kierowcom, aby mieć, gdzie zaparkować, wskazuje tutaj projekt ulicy śródmiejskiej, to wtedy straż miejska mogłaby się skupić na tych zadaniach, które obecnie realizuje, czyli w większym zakresie monitoring, bo jak się okazuje kamery są, system jest, ale w tej chwili nikt tego nie ogląda. Nie ma interwencji z tego powodu. Do samej obsługi tego monitoringu potrzebnych byłoby ok. 10 funkcjonariuszy. Miasto powinno wspólnie z policją zwiększyć ilość patroli w mieście, utworzyć dodatkowe patrole na osiedlach Niepodległości, Słonecznym i Jana. Byłyby to takie patrole widoczne, gdzie byłby dyżur funkcjonariuszy i gdzie mieszkańcy mogliby interweniować – mówił Stanisław Bukowiec.

W zakresie edukacji, kultury i sportu Stanisław Bukowiec jest za utworzeniem trzeciego publicznego gimnazjum na os. św. Jana.

Gimnazja, które teraz funkcjonują, szczególnie Gimnazjum nr 1, pracuje na granicy możliwości. Klasy są przeładowane, jest za dużo młodzieży, co sprowadza się do zmniejszenia bezpieczeństwa w szkole. Mając taki kompleks oświatowy na os. św. Jana, myślę, że w oparciu o współpracę ze starostwem można by było stworzyć gimnazjum publiczne, bo w tej chwili funkcjonuje tam gimnazjum prywatne – stwierdził Stanisław Bukowiec.

Poniżej prezentujemy całe wystąpienie Stanisław Bukowca, który przedstawia program wyborczy, jaki chciałby realizować w sytuacji, gdyby został burmistrzem Bochni.

PROGRAM WYBORCZY DLA MIASTA Komitetu Wyborczego Wyborców „Bochnia i Ziemia Bocheńska – Razem”

W zakresie rozwoju gospodarczego, infrastruktury i gospodarki komunalnej:
1. Zmienimy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, który hamuje rozwój Bochni.
2. Zaproponujemy – wzorem innych gmin – zwolnienia podatkowe dla podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy lub utrzymujących je przynajmniej przez rok.
3. Deklarujemy budowę Ulicy Śródmiejskiej, która rozwiąże również problemy parkingowe w centrum miasta.
4. Doprowadzimy do końca budowę drogi KN-2 w rejonie os. Niepodległości oraz w strefie przemysłowej Partyzantów-Proszowska.
5. Dopilnujemy, aby samorząd Powiatu wraz z Marszałkiem Województwa wybudowali łącznik autostradowy oraz wyprowadzili drogę wojewódzką z centrum miasta.
6. Przystąpimy do remontu Plant Salinarnych (tężnia!) i Rynku, zastosujemy zwolnienia podatkowe dla właścicieli nieruchomości, którzy odnowią elewacje swoich kamienic.
7. Stworzymy jeden spójny system komunikacji autobusowej.
8. Obniżymy ceny śmieci, wody, kanalizacji i energii cieplnej, gdyż obecnie są one jednymi z najwyższych w Małopolsce.
9. Zadbamy o to, aby mienie zarządzane przez Miasto (głównie stare kamienice) nie było przejmowane za bezcen.
10. Rozwiążemy „odwieczny” problem podtapiania osiedli: św. Jana, Murowianka, Proszowska, Chodenice, Łany.

W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców:
1. W uzgodnieniu z Policją wprowadzimy rewolucyjny system poprawy bezpieczeństwa, polegający m.in. na przekazaniu Policji większości zadań Straży Miejskiej.
2. Utworzymy stałe posterunki patrolowe w centrum miasta oraz na os. Niepodległości i os. św. Jana.
3. Ograniczymy ilość nocnych sklepów z alkoholem.
4. Wybudujemy chodniki w miejscach najbardziej zagrożonych, nie tylko w centrum miasta.
5. Zlikwidujemy bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej.

W zakresie edukacji, kultury i sportu:
1. Utworzymy trzecie publiczne gimnazjum na os. św. Jana.
2. Uruchomimy nowe przedszkola w tych rejonach miasta, gdzie są takie potrzeby.
3. Wybudujemy nową siedzibę biblioteki godną XXI wieku.
4. Zadbamy o intelektualne i fizyczne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych – stworzymy osiedlowe Kluby Seniora i gabinety rehabilitacyjne.
5. Utworzymy świetlice dla dzieci i młodzieży na os. Niepodległości, os. Jana i os. Słonecznym oraz reaktywujemy świetlice na osiedlach peryferyjnych.
6. Będziemy wspierać działalność MOSiR oraz Bocheńskiego Klubu Sportowego.
7. Stworzymy system stypendialny dla najlepszych studentów z niezamożnych rodzin.
8. Będziemy wspierać działalność bocheńskich chórów, orkiestr i zespołów – kulturalnych wizytówek Bochni.
9. Wybudujemy sieć ścieżek rowerowych i zagospodarujemy tereny rekreacyjne „Kolejka”, Las Kolanowski.
10. Wybudujemy otwarty basen kąpielowy z terenami sportowo-rekreacyjnymi – z wykorzystaniem kolektorów słonecznych lub wód geotermalnych.

=================================================================

Stanisław Bukowiec, 42 lata, zastępca wójta gminy Bochnia, absolwent Technikum Budowlanego w Bochni oraz wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żonaty, dwoje dzieci.

W latach 1998-2002 radny i członek Zarządu Miasta Bochni, a w latach 2002-2005 – zastępca burmistrza Bochni. W tym okresie zostało zrealizowanych w mieście wiele ważnych inwestycji, m.in. wybudowano kompleks oświatowy na os. św. Jana, halę targową „Gazaris”, dokończono kanalizację na osiedlach: Chodenice, Kurów, Dołuszyce, wybudowano kilkanaście kilometrów dróg, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, uruchomiono kino „Regis”.

Stanisław Bukowiec jest aktywnym działaczem społecznym: był założycielem i pierwszym prezesem (w 1993 roku) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, członkiem Bocheńskiego Klubu Sportowego (był sekretarzem i prezesem klubu), Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Bł. E. Bojanowskiego”, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodenicach, zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Bochni, członkiem zarządu osiedla „Chodenice” oraz stowarzyszeń: „Bochnia i Ziemia Bocheńska – Razem”, członek Rady Decyzyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. Cenoma”.

W latach 2007-2011 prowadził własną działalność gospodarczą. Współredagował i wydał serię książek na temat historii i współczesności Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego, tarnowskiego, łukowskiego, sądeckiego, krakowskiego, limanowskiego, dąbrowskiego, proszowickiego, kazimierskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, gorlickiego oraz monografię „50 lat Krakowskiej Szkoły Aspirantów, 1960-2010”. Publikacje te wielokrotnie były nagradzane przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP. Stanisław Bukowiec został uhonorowany również Nagrodą im. Władysława Orkana.

Jako dziennikarz współpracował z redakcjami m.in. „Czasu Krakowskiego”, „Gazety Krakowskiej”, „TEMI”, „Ziemi Bocheńskiej”, „Kroniki Bocheńskiej”, Radia Kraków, Radia Maks, Radia RDN Małopolska. Współredagował pisma: „Piosenka”, „Suplement”, „Sekretarz Gminy”, „Matecznik”. Redagował wiele książek, m.in. „Wiersze zebrane” Juliana Kawalca, „Strusie Pióra” Miriam Romm.

Ukończył kurs na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, zakończony pozytywnym egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa, a także szkolenie w zakresie systemu zarządzania jakością ISO. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Bochni sp. z o.o.

Był współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, sportowych, charytatywnych, m.in. bocheńskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Bochni, 7 edycji Charytatywnego Pikniku Strażackiego, akcji pomocy dla hospicjum pn. „Pola Nadziei”, Szaradziarskich Mistrzostw Małopolski.

Zainteresowania: sport, literatura, polityka, muzyka, szaradziarstwo.

Czytaj takze:
Na konwencji PiS-u Jan Balicki – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił program wyborczy;
Dlaczego Adam Korta kandyduje na burmistrza Bochni z KWW Razem Dla Bochni, a nie z Platformy Obywatelskiej?;
Adam Korta – kandydat na burmistrza Bochni – przedstawił jeden z filarów swojego programu wyborczego – zdjęcia;
Adam Korta w przypadku podwójnej elekcji pokryje koszty wyborów uzupełniających;
Adam Korta będzie kandydował na burmistrza Bochni – materiał TV i zdjęcia;
Jan Balicki kandydatem PiS-u na burmistrza Bochni – zdjęcia;
Kolejny kandydat na włodarza Bochni: Stanisław Bukowiec i zarys jego programu wyborczego;
Pierwszy oficjalny kandydat na burmistrza Bochni – Wojciech Zastawniak.

Zobacz także

W sobotę turniej piłkarski strażaków

W najbliższą sobotę strażacy będą rywalizować o puchar starosty bocheńskiego w Powiatowym Turnieju Piłki Halowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code