Strona główna » Więcej wiadomości » Pierwszy oficjalny kandydat na burmistrza Bochni – Wojciech Zastawniak

Pierwszy oficjalny kandydat na burmistrza Bochni – Wojciech Zastawniak

W sobotę, 13 września, nastąpiła oficjalna prezentacja kandydata na burmistrza Bochni Wojciecha Zastawniaka z komitetu KWW Bochnia Szansą dla wszystkich. Oficjalnie jest to pierwszy kandydat, który zamierza powalczyć o fotel włodarza Solnego Grodu. Wojciech Zastawniak obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Podatków Dochodowych i Podatków Majątkowych w Izbie Skarbowej w Krakowie.

Bochnia to piękne miasto z bogatą tradycją, które posiada ogromny potencjał do rozwoju. Niestety, potencjał ten już od wielu lat nie jest odpowiednio wykorzystywany. Najwyższy czas to zmienić. To miasto od dawna czeka na osobę z odpowiednimi kompetencjami i zdolną do podejmowania ważnych oraz często trudnych decyzji. Samorząd nie jest miejscem do prowadzenia wielkiej polityki, tutaj liczy się energia, dialog i gotowość do ciężkiej pracy – czytamy na stronie kandydata na burmistrza Wojciecha Zastawniaka.

W 2012-2013 roku Wojciech Zastawniak ukończył studia podyplomowe „Rachunkowość i Finanse” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Od stycznia 2002 r. Wojciech Zastawniak objął posadę Naczelnika Urzędu w Urzędzie Skarbowym w Bochni. Kierował 90-osobowym zespołem, podejmując także współpracę z jednostkami i organizacjami zewnętrznymi. Praca w Bochni została doceniona i we wrześniu 2004 r. został powołany przez ministra finansów na wicedyrektora ds. orzecznictwa podatkowego w Izbie Skarbowej w Krakowie. Przez kolejne 10. lat zarządzał pionem podatkowym. Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Podatków Dochodowych i Podatków Majątkowych w Izbie Skarbowej w Krakowie.

Wojciech Zastawniak mieszka we wsi Gierczyce pod Bochnią wraz z małżonką i dwójką dzieci. Swój wolny czas lubi spędzać aktywnie: podróżując, pływając, jeżdżąc na rowerze, nartach czy ćwicząc na siłowni. Ponadto jego pasją już od dłuższego czasu są motocykle.

Program wyborczy Wojciecha Zastawniaka

Budżet i inwestycje

 1. W ciągu 6 miesięcy od daty wyboru na funkcję burmistrza zostaną opracowane:
 • długofalowa strategia zarządzania majątkiem gminy oraz plan zoptymalizowania wydatków bieżących występujących w samorządzie – postawimy na efektywność i przejrzystość finansów gminy;
 • plan pozyskiwania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20, który później będzie realizowany;
 • program restrukturyzacji spółek komunalnych w celu lepszego wykorzystania ich potencjału osobowego oraz finansowego na rzecz miasta Bochni.

Inteligentny rozwój

 1. Kandydat na burmistrza zamierza wprowadzić parytet dla środków przeznaczonych na inwestycje:
 • 70% cele strategiczne Bochni,
 • 15% w dyspozycji burmistrza,
 • 8% w dyspozycji rady,
 • 7% w jako budżet obywatelski, z czego 1% jako propozycja Młodzieżowej Rady Miasta.
 1. W zamierzeniach Wojciecha Zastawniaka są alternatywne sposoby realizacji inwestycji samorządowych poprzez:
 • finansowanie ich obligacjami przychodowymi,
 • projekty hybrydowe, czyli projekty finansowane ze środków pochodzących z dotacji unijnych oraz od partnerów prywatnych,
 • partnerstwo publiczno-prywatne.

Komunikacja i infrastruktura

 1. Zadbanie o przejęcie inicjatywy budowy łącznika autostrady A4 z drogą krajową 94 od Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 2. Kontynuacja budowy drogi K-2 (drugi etap).
 3. Opracowanie studium wykonalności dla drogi śródmiejskiej.
 4. Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej na terenie miasta Bochni.
 5. W ciągu 12 miesięcy od daty wyboru Wojciecha Zastawniaka na funkcję burmistrza zamierza zlecić opracowanie analizy układu komunikacyjnego Bochni (drogi, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki) w perspektywie 2014-2022.

Wsparcie dla przedsiębiorczości

 1. Aktywne poszukiwanie inwestorów dla Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 2. Opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców inwestujących w Bochni.
 3. Wykorzystanie potencjału instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji projektów inwestycyjnych zapisanych w strategii rozwoju miasta Bochni.

Polityka społeczna

 1. W ciągu 12 miesięcy od daty wyboru na funkcję burmistrza Wojciech Zastawniak zleci opracowanie polityki mieszkaniowej Bochni, z uwzględnieniem pomocy dla osób najuboższych i rodzin wielodzietnych.
 2. Wprowadzi program Karta Seniora 60+.
 3. Wdroży projekt „Przyjazny Urząd” w Urzędzie Miasta Bochnia.
 4. Zleci opracowanie programu działań przeciwpowodziowych.
 5. Zadba o sprawę utrzymania czystości i porządku na terenie Bochni.

Edukacja i odpoczynek

 1. W ciągu 9 miesięcy od daty wyboru jego osoby na burmistrza opracowana zostanie strategia oświatowa gminy w perspektywie 2014-2020.
 2. Podejmie działania zaktywizowania młodzieży w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, powołując ku temu Młodzieżową Radę Miasta i tworząc projekt „Jak Bochnia powinna wyglądać za 10-20-50 lat”.
 3. Opracowany zostanie roczny oraz wieloletni programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Przedstawi koncepcję utworzenia ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w przysiółku Na Kąty.

Bochnia znaną marką

 1. W ciągu 6 miesięcy od daty wyboru jego osoby na funkcję burmistrza przedstawi strategię promocyjną Bochni, z uwzględnieniem atrakcji historycznych miasta, infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz biznesowej.
 2. Będzie aktywnie wspierać osoby oraz inicjatywy, które mają związek z Bochnią oraz ogłosi konkurs na cykliczną imprezę (kulturalną, sportową, gospodarczą itp.), mającą potencjał by stać się wizytówką Bochni, nie tylko w Małopolsce, ale i w Polsce i w Europie.
 3. Zadba o wzmocnienie współpracy z miastami partnerskimi, szczególnie na polu kulturalnym i biznesowym.

Opracowania, plany i analizy, o których mowa w programie, będą wykonane przede wszystkim z udziałem osób zatrudnionych w Samorządzie Miasta Bochni oraz przy współpracy z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Bochni – mówi Wojciech Zastawniak.

Wszelkie dodatkowe informacje o kandydacie można znaleźć na stronie Wojciecha Zastawniaka pod adresem: http://wojciech-zastawniak.pl/.

Zobacz także

Rusza przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Inwestycja pochłonie blisko 7,5 mln zł

W przyszłym tygodniu ruszy przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Dziś Jarosław Kycia dyrektor szpitala ...

1 komentarz

 1. Dotychczasowa kariera to zabieranie a jako burmistrz będzie rozdawać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code