Strona główna » News » Sprawa kamienicy przy ul. Solnej 1 będzie rozpatrywana nie przez ABW, ale przez bocheńską policję

Sprawa kamienicy przy ul. Solnej 1 będzie rozpatrywana nie przez ABW, ale przez bocheńską policję

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczący tej komisji – Kazimierz Ścisło – odczytał pismo, jakie komisja otrzymała w odpowiedzi na to, które wystosowała do delegatury ABW w Krakowie podczas lutowych obrad.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła zbadania sytuacji, w której wnioskodawcą w sprawie uznania za zmarłych właścicieli nieruchomości budowlanych położonych przy ul. Solnej 1 jest osoba fizyczna. Komisja miała zastrzeżenia, co do istnienia po stronie tej osoby interesu prawnego.

Odpowiedź, jaka nadeszła z ABW, jasno podkreśla, że przedmiotowa sprawa nie leży we właściwości rzeczowej ABW. Poniżej przedstawiamy fragment zadań, jakimi między innymi ta instytucja się zajmuje.

Do zadań ABW należy:
1) rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności suwerenność i międzynarodową pozycję niepodległości i nienaruszalności jego terytorium, a także obronności państwa;
2) rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
a. szpiegostwo, terroryzm bezprawnego ujawniania lub korzystania z informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa;
b. godzących w podstawy ekonomiczne państwa;
c. korupcji osób pełniących funkcje publiczne itd.

Informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ABW nie posiada uprawnień w zakresie podjęcia ewentualnych czynności w przedmiotowej sprawie, a instytucją wyposażoną w tym zakresie w stosowne umocowania prawne jest policja – wytłumaczył zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie, ppłk Artur Szczerbowski.

Sprawa kamienicy przy ul. Solnej 1 została skierowana do Komendy Powiatowej Policji w Bochni w celu podjęcia merytorycznej decyzji w przedstawionej sprawie.

Czytaj również:
Czy miasto straci kamienicę przy ul. Solnej 1?;
Sprawą kamienicy przy ul. Solnej 1 zajmie się ABW;
Problemów z kamienicą przy ul. Solnej 1 ciąg dalszy;
Wniosek ws. kamienicy przy ul. Solnej 1 wysłany do ABW z błędem;
Wniosek o zasiedzenie kamienicy przy ul. Solnej 1 złożony.

Zobacz także

DKF: „Pianoforte”

DKF „Maciste” zaprasza 22 lutego na „Pianoforte” – nowy dokument Kuby Piątka, który był hitem festiwalu Sundance ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code