Strona główna » Więcej wiadomości » Czy miasto straci kamienicę przy ul. Solnej 1?

Czy miasto straci kamienicę przy ul. Solnej 1?

Radny Bogdan Kosturkiewicz na sesji rady miasta dopytywał o stan prawny nieruchomości znajdującej się przy ul. Solnej 1 naprzeciw szybu Sutoris. W bocheńskim sądzie toczy się postępowanie uznania za zmarłych kilku osób, które są współwłaścicielami tej kamienicy.

Wiemy również, że pojawia się jedno znane nazwisko w Bochni, znane z tytułu wcześniejszego przejęcia kilku kamienic o nieuregulowanym stanie prawnym, czyli mieniu porzuconym, przez osoby narodowości żydowskiej. Czy pan burmistrz mógłby nam udzielić informacji na ten temat, ponieważ jest to sprawa, która bardzo bulwersuje środowisko bocheńskie – mówił były włodarz Bochni.

Radny Bogdan Kosturkiewicz zarzucił Stefanowi Kolawińskiemu, że ten nie poinformował radnych, a przede wszystkim mieszkańców, o aktualnej sytuacji prawnej tej nieruchomości. Świadczy o tym brak jakiekolwiek informacji na ten temat w sprawozdaniu z działalności burmistrza miasta Bochnia, które włodarz Solnego Grodu przedstawiał radnym podczas sesji.

W czasie, kiedy byłem burmistrzem, przygotowaliśmy dokumentację, która umożliwiała wystąpienie o zasiedzenie tej nieruchomości. Nie ma żadnej sprawy, nie wiadomo nam o jakichś dokumentach, o przekazaniu w zarząd, czyli posiadanie zależne, które by wyłączało samoistność posiadania. (…) Obawiam się, czy ta dokumentacja nie wypłynęła z urzędu. Bo sprzeczne informacje, które państwo przekazują, brzmią wysoce niepokojąco. Jeszcze bardziej niepokojące będzie to, jeśli okaże się, że pan burmistrz o tym nie wie – podkreślił Bogdan Kosturkiewicz.

Jednak burmistrz Stefan Kolawiński potwierdził, iż zna sytuację dotyczącą tej kamienicy.

Z kolei na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w bocheńskim magistracie, wisi postanowienie, na mocy którego osoby tam wskazane, są poszukiwane. Edyta Pruchnik, radca prawny Urzędu Miasta Bochnia wyjaśniła, że ci ludzie w razie bezskutecznych poszukiwań zostaną uznane za zmarłych, a postępowanie o uznanie wszczęto z wniosku pana Włodarczyka.

Radny przypomniał również, iż gdy był burmistrzem, to:
Przygotowaliśmy dokumenty w latach 2008-2010 dotyczące nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu lub zarządzie gminy miasta Bochnia. Nie przypominam sobie, aby w tym wypadku doszło do posiadania zależnego. Czy pani zna jakieś dokumenty, które mówiłyby o posiadaniu zależnym, czyli stwierdzałyby, że tylko jesteśmy zarządcą tej nieruchomości?

Kamienica, jaka stała się ogniwem zapalnym do dyskusji podczas sesji, przed wojną była własnością rodziny żydowskiej.
Ci państwo w czasie wojny zaginęli. Okazało się, że jak w wielu przypadkach, w tej chwili w sposób „cudowny” się znajdują. Niepokoją nas właśnie te wszystkie cuda, które się zdarzają, że ludzie, którzy już nie żyją, nagle „ożywają” i gdzieś się znajdują. Cuda się zdarzają, wszyscy w to wierzymy, natomiast osiągaliśmy i mam nadzieję, że osiągamy konkretne korzyści z tytułu wynajmu pomieszczenia użytkowego oraz pomieszczeń mieszkalnych. Jest to własność, którą się zajmujemy, w którą dość sporo inwestowaliśmy, inwestowali również najemcy lokalu mieszkalnego, np. w latach 90. został całkowicie wyremontowany i przebudowany strych przeznaczony na pomieszczenia mieszkalne i jeśli doszło do posiadania zależnego, czyli w pewnym momencie Skarb Państwa przejął w zarząd tę nieruchomość, no to trudno. Posiadanie zależne wyklucza samoistność posiadania. Natomiast ja mam pytanie, czy ma pani dokument świadczący o posiadaniu zależnym? – dopytywał radny Bogdan Kosturkiewicz.

Nie – stanowczo odpowiedziała Edyta Pruchnik, radca prawny UM Bochnia.

Czyli moglibyśmy wystąpić jako posiadacz samoistny o przejęcie prawa własności – podsumował Bogdan Kosturkiewicz.

Na koniec głos zabrał przewodniczący rady miejskiej, Kazimierz Ścisło:
Należy tej sprawie się przyglądnąć. Skoro miasto czerpie z tego zyski, prosiłbym, żeby odpowiednie służby czuwały nad tą kamienicą.

Z pewnością temat kamienicy przy ul. Solnej 1 powróci na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wtedy to radni będą mogli zapoznać się dokładniej z obecną sytuacją nieruchomości.

Zobacz także

Blisko pół miliona zł dla Gminy Rzezawa z rządowego funduszu rozwoju dróg

Dzięki podpisanej dzisiaj przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara umowie (aneksie) gmina Rzezawa w powiecie bocheńskim otrzyma ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code