Strona główna » Więcej wiadomości » Prawie 11 mln zł na remonty dróg i odbudowę mostów, w tym 8 mln zł dla Stradomki

Prawie 11 mln zł na remonty dróg i odbudowę mostów, w tym 8 mln zł dla Stradomki

Jerzy Miller, wojewoda małopolski, we wtorek, 18 lutego, wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. W sumie Solny Gród i gminy położone na terenie powiatu bocheńskiego otrzymają 10 mln 677 tys. zł. Aż 8 mln zł zostało przyznane Starostwu Powiatowemu w Bochni na odbudowę mostu na rzece Stradomka.

To świetna wiadomość dla powiatu bocheńskiego, że udało nam się pozyskać 8 milionów na odbudowę mostu, który uległ zniszczeniu podczas powodzi w 2010 r. Dzięki temu powstanie nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej łukowej, jednoprzęsłowej o rozpiętości 60 m. Projekt przewiduje również korektę przebiegu drogi – mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Obecnie most jest obiektem trój przęsłowym, o ograniczonej nośności i szerokości użytkowej, a filary zawężają światło mostu, powodując spiętrzenie wody i podmywanie fundamentów i ich umocnień. Ponadto nie jest on prawidłowo odwodniony, posiada nienormatywny promień łuku na dojeździe. Uszkodzenia mostu obejmują: podmycie podpór, rozmycie umocnienia  filarów, brak umocnienia przyczółków i brak ich normowego obsypania.

Założenia projektu nowego obiektu są następujące:
– zmniejszenie ingerencji obiektu na przepływ wód rzeki Stradomka,
– doprowadzenie drogi do aktualnie obowiązujących przepisów (szerokość, promień łuku),
– zapewnienie ciągłości pod obiektem korytarza ekologicznego,
– wykorzystanie istniejącego mostu na czas budowy nowego jako objazdu tymczasowego.

Koszty (całkowity: —9 698 724,41 zł):
– rozbudowa drogi powiatowej – 1 757 037,39  zł;
– budowa kanalizacji deszczowej – 100 757,10 zł;
– budowa mostu –  7 840 929,91 zł.


Propozycje zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2014

Lp. Nazwa J. S. T. Powiat Nazwa zadania wraz z określeniem przyczyny powstania zniszczeń (powódź, huragan, gradobicie, inne) oraz okresleniem czasu powstania zniszczeń Wysokość proponowanej dotacji w roku 2014 [zł]
1. Bochnia g. bocheński Remont drogi w Stanisławicach, ul. Kalinowa nr ewid. działki 709/1 w km 0+000 – 0+480 intensywne opady atmosferyczne, powódź 2013
2. Bochnia g. bocheński Remont przepustu w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi gminnej 580810K w km 0+350 intensywne opady atmosferyczne, powódź 2013
3. Bochnia g. bocheński Remont drogi gminnej nr 580822K Łapczyca – Moszczenica w km 0+250 – 0+500, powódź 2013
4. Bochnia g. Suma 400 000
5. Bochnia m. bocheński Remont drogi gminnej ul. Smyków, droga nr 580091K w km 0+891-1+181 oraz w km 1+195-1+904 w miejscowości Bochnia Intensywne opady atmosferyczne. 2010
6. Bochnia m. bocheński Remont drogi gminnej ul. Rejtana, droga nr 580083K w km 0+550-0+815 w miejscowości Bochnia Intensywne opady atmosferyczne 2010
7. Bochnia m. bocheński Remont drogi gminnej ul. Strzelecka – boczna, dz. nr 3917/12 w km 0+000-0+135 w miejscowości Bochnia powódź 2010
8. Bochnia m. Suma 500 000
9. Drwinia bocheński Odbudowa przepustu betenowego w drodze gminnej droga “Przez wieś Bajka” w km 2+588 dz. nr 681 w miejscowości Grobla Intensywne opady atmosferyczne 2013
10. Drwinia bocheński Odbudowa przepustu betonowego w drodze gminnej droga “Przez wieś Bajka” w km 2+790 dz. nr 681 i 1071/1 w miejscowości Grobla. Intensywne opady atmosferyczne 2013
11. Drwinia Suma 270 000
12. Lipnica Murowana bocheński Remont drogi gminnej “Dominiczna Góra” (strona południowa od klubu) na dz. nr 2057, 1338 w miejscowości Rajbrot w km 0+000 – 0+650 Powódź – Intensywne opady deszczu 2010
13. Lipnica Murowana bocheński Remont drogi gminnej “Oś. Retro” na dz. nr 505/1, 493 w miejscowości Lipnica Murowana w km 0+000 – 0+214 Powódź – Intensywne opady deszczu 2010
14. Lipnica Murowana Suma 370 000
15. Łapanów bocheński Remont drogi nr. 112 Kobylec – Borówka – do pól w msc. Kobylec w km 0 + 000 – 0 + 600 powódź 2010
16. Łapanów Suma 270 000
17. Nowy Wiśnicz bocheński Odbudowa mostu betonowego na potoku bn.,w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 799 w miejscowości Chronów km 0+ 470 intensywne opady atmosferycznych 2010
18. Nowy Wiśnicz Suma 130 000
19. Rzezawa bocheński Remont drogi gminnej “Piaski w Krzeczowie” K 580313 w m. Krzeczów w km 0+000-0+700 Intesywne opady atmosferyczne – powódź 2010
20. Rzezawa bocheński Remont drogi gminnej “Buczków-wieś” K 580305 w Buczkowie w km 0+000-1+000 Intensywne opady atmosferyczne 2010
21. Rzezawa Suma 310 000
22. Trzciana bocheński Remont drogi gminnej Ujazd – Waligóra (Folwark), nr dr.580582, nr dz. 222 w miejscowości Ujazd w km 0+300 – 0+800 Powódź i intensywne opady atmosferyczne.2010
23. Trzciana bocheński Odbudowa drogi gminnej Kierlikówka – Rdzawa (Giza), nr dr. 5805910, nr dz.184 w miejscowości Kierlikówka w km 0+000 – 0+450 Powódź i intensywne opady atmosferyczne.2010
24. Trzciana Suma 300 000
25. Żegocina bocheński Odbudowa drogi gminnej “Widoma” K580389 w miejscowości Rozdziele w km 0+550 – 0+900 – etap II powódź 2010
26. Żegocina Suma 90 000
27. bocheński Odbudowa mostu o JNI 30004002 na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej nr 2021K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Stradomka Intensywne opady atmosferyczne oraz powódź 2010
28. bocheński Suma 8 000 000
29. Suma końcowa 10 640 000

Propozycje zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w roku 2014

Lp. Nazwa jednostki Powiat Nazwa zadania Promesa 2014 [zł]
1. bocheński Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadnia pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna w msc. Trzciana w km 0+645 – 0+765. 37 000
 Suma 37 000

 

Zdjęcie główne: Wizualizacja mostu na rzece Stradomka
fot.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Zobacz także

Już w najbliższy piątek wieczór artystyczny w Parku 400-lecia u podnóża zamku

Serdecznie zapraszamy po odbiór BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją ppłk Leszka ...

1 komentarz

  1. brawo dla powiatu za takie inwestycje dps strażnica schetynówki mosty ojj dużo się dzieje brawoo

Pozostaw odpowiedź gre Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code