Strona główna » Więcej wiadomości » Prawie 11 mln zł na remonty dróg i odbudowę mostów, w tym 8 mln zł dla Stradomki

Prawie 11 mln zł na remonty dróg i odbudowę mostów, w tym 8 mln zł dla Stradomki

Jerzy Miller, wojewoda małopolski, we wtorek, 18 lutego, wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. W sumie Solny Gród i gminy położone na terenie powiatu bocheńskiego otrzymają 10 mln 677 tys. zł. Aż 8 mln zł zostało przyznane Starostwu Powiatowemu w Bochni na odbudowę mostu na rzece Stradomka.

To świetna wiadomość dla powiatu bocheńskiego, że udało nam się pozyskać 8 milionów na odbudowę mostu, który uległ zniszczeniu podczas powodzi w 2010 r. Dzięki temu powstanie nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej łukowej, jednoprzęsłowej o rozpiętości 60 m. Projekt przewiduje również korektę przebiegu drogi – mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Obecnie most jest obiektem trój przęsłowym, o ograniczonej nośności i szerokości użytkowej, a filary zawężają światło mostu, powodując spiętrzenie wody i podmywanie fundamentów i ich umocnień. Ponadto nie jest on prawidłowo odwodniony, posiada nienormatywny promień łuku na dojeździe. Uszkodzenia mostu obejmują: podmycie podpór, rozmycie umocnienia  filarów, brak umocnienia przyczółków i brak ich normowego obsypania.

Założenia projektu nowego obiektu są następujące:
– zmniejszenie ingerencji obiektu na przepływ wód rzeki Stradomka,
– doprowadzenie drogi do aktualnie obowiązujących przepisów (szerokość, promień łuku),
– zapewnienie ciągłości pod obiektem korytarza ekologicznego,
– wykorzystanie istniejącego mostu na czas budowy nowego jako objazdu tymczasowego.

Koszty (całkowity: —9 698 724,41 zł):
– rozbudowa drogi powiatowej – 1 757 037,39  zł;
– budowa kanalizacji deszczowej – 100 757,10 zł;
– budowa mostu –  7 840 929,91 zł.


Propozycje zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2014

Lp. Nazwa J. S. T. Powiat Nazwa zadania wraz z określeniem przyczyny powstania zniszczeń (powódź, huragan, gradobicie, inne) oraz okresleniem czasu powstania zniszczeń Wysokość proponowanej dotacji w roku 2014 [zł]
1. Bochnia g. bocheński Remont drogi w Stanisławicach, ul. Kalinowa nr ewid. działki 709/1 w km 0+000 – 0+480 intensywne opady atmosferyczne, powódź 2013
2. Bochnia g. bocheński Remont przepustu w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi gminnej 580810K w km 0+350 intensywne opady atmosferyczne, powódź 2013
3. Bochnia g. bocheński Remont drogi gminnej nr 580822K Łapczyca – Moszczenica w km 0+250 – 0+500, powódź 2013
4. Bochnia g. Suma 400 000
5. Bochnia m. bocheński Remont drogi gminnej ul. Smyków, droga nr 580091K w km 0+891-1+181 oraz w km 1+195-1+904 w miejscowości Bochnia Intensywne opady atmosferyczne. 2010
6. Bochnia m. bocheński Remont drogi gminnej ul. Rejtana, droga nr 580083K w km 0+550-0+815 w miejscowości Bochnia Intensywne opady atmosferyczne 2010
7. Bochnia m. bocheński Remont drogi gminnej ul. Strzelecka – boczna, dz. nr 3917/12 w km 0+000-0+135 w miejscowości Bochnia powódź 2010
8. Bochnia m. Suma 500 000
9. Drwinia bocheński Odbudowa przepustu betenowego w drodze gminnej droga „Przez wieś Bajka” w km 2+588 dz. nr 681 w miejscowości Grobla Intensywne opady atmosferyczne 2013
10. Drwinia bocheński Odbudowa przepustu betonowego w drodze gminnej droga „Przez wieś Bajka” w km 2+790 dz. nr 681 i 1071/1 w miejscowości Grobla. Intensywne opady atmosferyczne 2013
11. Drwinia Suma 270 000
12. Lipnica Murowana bocheński Remont drogi gminnej „Dominiczna Góra” (strona południowa od klubu) na dz. nr 2057, 1338 w miejscowości Rajbrot w km 0+000 – 0+650 Powódź – Intensywne opady deszczu 2010
13. Lipnica Murowana bocheński Remont drogi gminnej „Oś. Retro” na dz. nr 505/1, 493 w miejscowości Lipnica Murowana w km 0+000 – 0+214 Powódź – Intensywne opady deszczu 2010
14. Lipnica Murowana Suma 370 000
15. Łapanów bocheński Remont drogi nr. 112 Kobylec – Borówka – do pól w msc. Kobylec w km 0 + 000 – 0 + 600 powódź 2010
16. Łapanów Suma 270 000
17. Nowy Wiśnicz bocheński Odbudowa mostu betonowego na potoku bn.,w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 799 w miejscowości Chronów km 0+ 470 intensywne opady atmosferycznych 2010
18. Nowy Wiśnicz Suma 130 000
19. Rzezawa bocheński Remont drogi gminnej „Piaski w Krzeczowie” K 580313 w m. Krzeczów w km 0+000-0+700 Intesywne opady atmosferyczne – powódź 2010
20. Rzezawa bocheński Remont drogi gminnej „Buczków-wieś” K 580305 w Buczkowie w km 0+000-1+000 Intensywne opady atmosferyczne 2010
21. Rzezawa Suma 310 000
22. Trzciana bocheński Remont drogi gminnej Ujazd – Waligóra (Folwark), nr dr.580582, nr dz. 222 w miejscowości Ujazd w km 0+300 – 0+800 Powódź i intensywne opady atmosferyczne.2010
23. Trzciana bocheński Odbudowa drogi gminnej Kierlikówka – Rdzawa (Giza), nr dr. 5805910, nr dz.184 w miejscowości Kierlikówka w km 0+000 – 0+450 Powódź i intensywne opady atmosferyczne.2010
24. Trzciana Suma 300 000
25. Żegocina bocheński Odbudowa drogi gminnej „Widoma” K580389 w miejscowości Rozdziele w km 0+550 – 0+900 – etap II powódź 2010
26. Żegocina Suma 90 000
27. bocheński Odbudowa mostu o JNI 30004002 na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej nr 2021K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Stradomka Intensywne opady atmosferyczne oraz powódź 2010
28. bocheński Suma 8 000 000
29. Suma końcowa 10 640 000

Propozycje zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w roku 2014

Lp. Nazwa jednostki Powiat Nazwa zadania Promesa 2014 [zł]
1. bocheński Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadnia pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna w msc. Trzciana w km 0+645 – 0+765. 37 000
 Suma 37 000

 

Zdjęcie główne: Wizualizacja mostu na rzece Stradomka
fot.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Zobacz także

Kolejne sukcesy bocheńskich modelarzy

W sobotę 25 maja 2024 r. zawodnicy, działającego w bocheńskim domu kultury, klubu modelarstwa lotniczego wzięli udział w ogólnopolskich ...

1 komentarz

  1. brawo dla powiatu za takie inwestycje dps strażnica schetynówki mosty ojj dużo się dzieje brawoo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code