Strona główna » News » Powiat bocheński wyemituje obligacje

Powiat bocheński wyemituje obligacje

Powiat bocheński wyemituje obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 6 tys. sztuk o wartości 1000 zł każda. Pozwoli to powiatowi uzyskać środki pieniężne do budżetu w kwocie 6 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 8 seriach i będą one wykupywane z dochodów własnych powiatu rokrocznie w latach 2019 – 2026. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że: Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 6 mln zł pozwala zachować płynność finansów powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Po otrzymaniu ofert z banków zarząd powiatu będzie podpisywał jak najkorzystniejszą umowę.

Radny Aleksander Rzepecki pytał, co w sytuacji, gdy okaże się, że obligacje będą droższe niż pobranie kredytu.

Skarbnik odpowiedziała, że dotychczas powiat bocheński miał taką sytuację, że wydanie obligacji było tańsze niż zaciągnięcie komercyjnego kredytu.

Jeżeli tak się stanie, że wykup obligacji okaże się droższy od spłaty kredytu komercyjnego, to powiat będzie szukał pieniądza tańszego do spłaty tego droższego – podkreślił z kolei Jacek Pająk, starosta bocheński.

Ostatecznie za emisją obligacji zagłosowało 16 radnych, 4 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zobacz także

Powiat przygotowuje się do masowych szczepień

Trwają przygotowania do organizacji masowych punktów szczepień w naszym powiecie. Takich punktów na powiatowej mapie będą dwa, zlokalizowane ...

1 komentarz

  1. Zaniepokojony

    Witam , czy to prawda że radny Rzepecki był na ostatniej sesji wulgarny? czy jest jakieś nagranie z sesji, czy redakcja mogłaby te sprawę przybliżyć mieszkańcom?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code