Strona główna » News » W Bochni powstanie Zespół Szkół nr 4

W Bochni powstanie Zespół Szkół nr 4

Niż demograficzny dociera również do Bochni z powodu coraz mniejszej liczby urodzeń. W związku z tym więcej szkół dotyka problem związany z coraz to mniejszą ilością uczniów. Sytuacja taka spotkała II LO w Bochni, gdzie w obecnym roku utworzono tylko 2 klasy. Aby temu zaradzić i szkołę dalej rozwijać, powiat zaproponował, by utworzyć w placówce, gdzie mieści się II LO, Zespół Szkół nr 4, który składałby się z klas ogólnokształcących, policealnego studium medycznego oraz z klas technicznych. Radni postanowili poprzeć ten pomysł na czerwcowej sesji rady powiatu i przegłosowali jednogłośnie uchwałę pozwalającą na utworzenie takiej szkoły.

Szkoła II LO jest deficytowa. Kiedyś, gdy był nabór, było to 6 klas, aktualnie są to ledwo 2 klasy. Przy takim naborze szkoła sama nie ma żadnych szans na utrzymanie się, bo będzie bardzo deficytowa i budżet powiatu będzie kosztowała w granicach 700 – 800 tys. zł na minusie – mówił Tomasz Całka, wicestarosta bocheński.

Wicestarosta przypomniał też, że powiat powołał nową szkołę – Policealne Studium Medyczne, w którym zostało przez powiat przejęte wyposażenie od marszałka. Szkoła medyczna znajduje się w budynku obecnego II LO. Placówka wypracowuje zyski, bowiem subwencja jest znacznie wyższa niż wydatki na prowadzenie tej szkoły. Oszczędności wynoszą ok. 300 tys. zł rocznie. Te oszczędności są przekazywane na pokrycie strat, które z kolei generuje II LO.

Moją inicjatywą i intencją było to, aby tą szkołę rozwijać. Są 2 koncepcje: albo połączyć I LO z II LO lub rozwijać szkołę w miejscu, gdzie znajduje się II LO. Uważam, że dla Bochni w tej części miasta konieczna jest taka szkoła i konieczne są też klasy techniczne. Jeżeli połączymy II LO z Policealnym Studium Medycznym i utworzymy ZS nr 4, to dyrektor II LO może utworzyć dodatkowe klasy, a powiat może złożyć fiszkę (dotację z UE) nie tylko na szkołę medyczną, ale również na klasy techniczne już teraz – mówił Tomasz Całka.

Zdecydowano, aby ZS nr 4 otworzyć dopiero we wrześniu 2015 r., bowiem uruchomienie klas technicznych w tym roku stwarzałoby zagrożenie z możliwością nie otrzymania tzw. fiszki z UE na klasy techniczne. W tej sytuacji rok do uruchomienia dodatkowych klas będzie bezpieczny z punktu postarania się o dotację na prowadzenie klas technicznych w tej placówce. Uzyskanie dofinansowania z UE na samo liceum jest niemożliwe, dotyczy to tylko klas technicznych i zawodowych. Dodatkowo rok czasu do otwarcia ZS nr 4 będzie wystarczający do przygotowania tegoż rodzaju szkoły.

Na sesji zabrała głos dyrektor obecnego II LO – Ewa Rachfalik – która zwróciła uwagę na to, że wszyscy mamy mniej dzieci, bo jak mniej ich jest, to mniej ich będzie w każdej szkole.

Dyrektorka szkoły poinformowała też, że w poprzednim roku zostało zwolnionych 9 nauczycieli i w obecnym też 9 wartościowych, młodych i wykształconych pedagogów.

Przychylamy się do decyzji zarządu powiatu o tym, aby powołać ZS nr 4. Przed nami jest perspektywa utworzenia klas technicznych. Klasy techniczne dadzą zatrudnienie nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących. 2 pomysły na utworzenie profilu klas mamy dosyć mocno zaangażowane, a kolejne czekają w kolejce. Ten aspekt, jakie to szkoły techniczne będą, chciałabym zostawić dla nas. Nie ma nic gorszego, jak spalenie dobrego pomysłu na samym wejściu, bo potem może się okazać, że więcej w roku może mieć miejsce ten pomysł. Jedna jest gwarancja, że nie będziemy wchodzić w paradę tymi pomysłami w struktury już istniejących klas technicznych w powiecie bocheńskim – powiedziała Ewa Rachfalik.

Ostatecznie za utworzeniem i uruchomieniem we wrześniu 2015 r. Zespołu Szkół nr 4 w Bochni zagłosowało jednogłośnie 20 radnych powiatowych.

Zobacz także

Jak będzie wyglądała Bochnia za 100 lat? Wybrano najlepsze prace konkursowe

Rozstrzygnięto konkurs “Bochnia 2121” zorganizowany w ramach obchodów 768. rocznicy Lokacji Miasta Bochni przez Wydział Promocji i Rozwoju ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code