Strona główna » Wydarzenia » Zaprojektuj mem promujący czytanie

Zaprojektuj mem promujący czytanie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni – Czytelnia dla dorosłych ogłasza konkurs „Internetowy mem promujący czytanie”.

Konkurs polega na stworzeniu memu bazującego na samodzielnie wykonanej pracy (fotografia, obraz, tekst, rysunek) promującej w zaskakujący i nietypowy sposób czytanie. Udział w konkursie mogą brać osoby powyżej szesnastego roku życia. Do wygrania cenne nagrody rzeczowe  m.in. czytnik e-book. Wręczenie nagród nastąpi 8 lipca 2017 roku, podczas Pikniku Literackiego w Parku Rodzinnym Uzbornia. Szczegóły dotyczące konkursu zawiera  Regulamin (poniżej).

Konkurs organizowany jest  w ramach projektu „Czy drogie jest CzyTanie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu „Internetowy mem promujący czytanie”

 1. Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni – Czytelnia, ul. Mickiewicza 5, zwaną dalej Organizatorem, w ramach realizacji projektu „Czy drogie jest CzyTanie ”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 3. W konkursie udział mogą brać osoby powyżej 16. roku życia.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie memu bazującego na samodzielnie wykonanej pracy (fotografia, obraz, tekst, rysunek) promującej w zaskakujący, nietypowy sposób czytanie.
 5. Mem to porcja informacji umieszczona w internecie, mająca przyciągnąć odbiorców oraz wzbudzić ich zainteresowanie. Mem przybiera rozmaite formy – najczęściej zdjęcia z humorystycznym przekazem.
 6. Mem nie może zawierać treści wulgarnych. Prace zawierające niestosowne obrazy lub treści nie będą brane pod uwagę.
 7. Każda osoba może zgłosić jeden mem, który należy dostarczyć do dnia 25 czerwca 2017 roku.
 8. Prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: czytelnia@biblioteka-bochnia.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs „Mem książkowy”). Nadesłane prace powinny być sygnowane imieniem i nazwiskiem, należy również podać wiek autora oraz numer telefonu.
 9. Wysyłając mem, autor oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do memu i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za naruszenie praw autorskich z winy autora nadesłanego memu.
 10. Prace będą oceniane przez jury, według następujących kryteriów: twórczy charakter memu oraz zgodność z tematem.
 11. Komisja jury wybierze trzy najciekawsze prace i tym samym wyłoni trzech zwycięzców, którzy otrzymają następujące nagrody rzeczowe: I miejsce – czytnik e-book ; II miejsce – przenośny głośnik bluetooth ; III miejsce – słuchawki nauszne.
 12. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 13. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 8 lipca 2017 roku podczas Pikniku Literackiego w Parku Rodzinnym Uzbornia. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej biblioteki biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’u. Laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
 14. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.  1204 ze zm.).
 15. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym  do jego realizacji.
 16. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Biblioteka zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych memów. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mailowym: czytelnia@biblioteka-bochnia.pl

Zobacz także

Wprowadzenie mł. insp. Wacława Dańca na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku

19 kwietnia br. w brzeskiej komendzie odbyła się uroczysta zbiórka. Młodszy inspektor Wacław Daniec objął stanowisko Komendanta ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code