Strona główna » News » Zaprojektowali Bochnię na 2030 r. – galeria zdjęć i wyniki ankiety on-line

Zaprojektowali Bochnię na 2030 r. – galeria zdjęć i wyniki ankiety on-line

”Nowe Miasto Soli – wspólna wizja rozwoju centrum Bochni – pod takim hasłem w minionym tygodniu odbyły się 2-dniowe warsztaty obywatelskie organizowane przez bocheńską Fundację „Salina Nova”. W ich trakcie mieszkańcy Solnego Grodu pod okiem ekspertów (urbanistów i architektów krajobrazu z Krakowa i Gliwic) zastanawiali się nad wspólną wizją rozwoju Bochni w latach 2014-2030.

Warsztaty miały formę gry konsultacyjnej pobudzającej kreatywne myślenie o rozwoju Solnego Grodu w najbliższych latach, a ich celem było znalezienie najlepszych pomysłów na podniesienie jakości życia w mieście.

Gra konsultacyjna dotyczyła śródmieścia Bochni, które podzielono na 7 „kwartałów salinarnych”: Rynek, Regis, Sutoris, Gazaris, Floris, Bochneris i Campi, stanowiących Specjalną Strefę Salinarną. Te nazwy związane są z istniejącymi kiedyś szybami kopalnianymi, z których do dzisiaj funkcjonują 3: Sutoris, Campi i Trinitatis.

Założeniem organizatorów warsztatów było stworzenie w Śródmieściu „Specjalnej Strefy Salinarnej” – strefy ochrony dziedzictwa oraz inwestycji publicznych i prywatnych w infrastrukturę techniczną (m.in. przekształcony układ komunikacyjny, system parkingów), urbanistyczną (m.in. odnowa kamienic, rewitalizacja rynku, plant), kulturalną (m.in. nowa biblioteka, uniwersytet III wieku, atelier dla grup kreatywnych), gospodarczą (np. trakt artystyczno-rzemieślniczo-kawiarniany), rekreacyjną (np. ciągi piesze wyciszone, ścieżki rowerowe).

Wypracowane w trakcie warsztatów pomysły okazały się atrakcyjne, innowacyjne i futurystyczne, stanowiące nową jakość w tworzeniu nowej wizji  miasta Bochnia w 2030 r. – mówi Adam Piskór, prezes Fundacji „Salina Nova”.

Zwycięskim projektem okazał się pomysł „Bochnia – Miasto otwartych drzwi”, który zaprezentowali: Marta Kubala, Rafał Kłosowski, Zdzisław Szklarzewicz oraz ks. Tomasz Garwol z parafii św. Mikołaja. Projekt odnosił się m.in. do szansy dla naszego miasta związanej ze Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r., gdzie przewidziane jest przebywanie ok. 100 tys. pielgrzymów w Bochni, Brzesku i Tarnowie. W tym projekcie uwzględniono awangardową rewitalizację rynku. Zaproponowano także nowoczesne technologie IT – gry turystyczne, mobilne aplikacje do zwiedzania Bochni. Szczególnie nowatorska jest koncepcja „otwartej bramy” – fontanny w okolicach rynku. W części „wchodzącej” woda spływająca do wnętrza to nawiązanie do soli pod ziemią, do korzeni i tradycji, a w części wychodzącej – woda spływająca na zewnątrz to patrzenie w przyszłość. Jest to koncepcja niezwykłe atrakcyjna wizualnie, jak również głęboko filozoficzna. W kolejnych etapach projektu 2016-2019–2020-2030 zakłada ona rewitalizację kolejnych kwartałów salinarnych, kończąc zagospodarowaniem Campi (m.in. termy salinarne).

W ciągu następnych 2 tygodni powstanie raport końcowy warsztatów. Jego rekomendacje zostaną przekazane przedstawicielom bocheńskiego magistratu, a najlepsze rozwiązania mają szansę na włączenie ich w proces twórczego rozwoju miasta (Lokalny Plan Rewitalizacji i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia). Opracowana zostanie też mapa drogowa kolejnych kroków projektu „Nowe Miasto Soli” na lata 2015- 2018 – podkreśla Adam Piskór.

W grze konsultacyjnej brali udział uczestnicy (mieszkańcy, drobny biznes, szefowie instytucji kultury i sportu w Bochni – Alicja Imiołek, Robert Hołda oraz znane osobowości naszego miasta, m.in. kierowca rajdowy – Grzegorz Bębenek, Dorota Halberda – szefowa Stowarzyszenia „Kotłownia”) podzieleni na 4 kilkuosobowe grupy oraz obserwatorzy (lokalne elity, w tym grupa radnych miasta, m.in. Bogdan Kosturkiewicz, Łucja Satoła-Tokarczyk. Jan Balicki, Zbigniew Wnęk, a także prezes Bocheńskiego Związku Pracodawców – Edward Sitko).

Była to nowa forma konsultacji społecznych, które odbyły się pod honorowym patronatem burmistrza Bochni – Stefana Kolawińskiego. Warsztaty przeprowadzili profesjonalni trenerzy z British Council, a koordynował je prezes Fundacji „Salina Nova” – Adam Piskór.

 Jako eksperci zaangażowani byli dr inż. arch. Stanisław Lessaer z pracowni architektonicznej PA NOVA z Gliwic, dr. inż. Piotr Langer oraz dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel z Towarzystwa Urbanistów Polskich w Krakowie i Politechniki Krakowskiej.

Wyniki ankiety on-line

Warsztaty poprzedziła ankieta on-line, składająca się z 12 pytań zamkniętych i 3 otwartych, w której uczestniczyli mieszkańcy Solnego Grodu (29%), osoby pracujące (10%) i tzw. przechodnie (60%) w wieku poniżej 25 lat (25%), 25-40 lat (41%), 41 do 60 lat (29%) oraz powyżej 60 r. życia (6%). Odpowiadali oni na pytania związane z wizją rozwoju Bochni w najbliższych latach, ale także kwestii wymagających natychmiastowej poprawy, stanie zieleni miejskiej, dostępności miejsc publicznych do spotkań ze znajomymi czy miejsc parkingowych. Ponadto mieli ocenić poziom natężenia hałasu ulicznego, ciągi dla pieszych i rowerzystów czy wskazać plusy i minusy przestrzeni publicznej.

Aż 90% respondentów uważa, że planowanie wszelkich zmian i renowacji powinno być konsultowane z mieszkańcami.

Wśród spraw wymagających natychmiastowej poprawy ankietowani wymieniali najczęściej zaniedbane kamienice, reklamy w centrum miasta czy brak toalet, ławek i miejsc do odpoczynku.

Prawie ¾ badanych (72%) ocenia stan zieleni jako niezadowalający. 10% sądzi, iż  jest dobry. Pozostali są neutralni.

Z kolei 54% respondentów twierdzi, że hałas uliczny jest zbyt uciążliwy. 1/4 ocenia to neutralnie, natomiast reszcie to nie przeszkadza.

72% ankietowanych uważa, iż tereny nie są przystosowane do spacerów i rekreacji, natomiast 15% uznaje ten obszar  za przyjazny. Pozostali są neutralni w tej kwestii.

Aż 84% badanych ocenia przystosowanie tego obszaru do ruchu rowerowego negatywnie, 6% jest temu przeciwne, a 10% nie ma na ten temat zdania.

57% respondentów sądzi, iż brakuje miejsc do spotkań towarzyskich. 25% jest przeciwnego zdania Z kolei 18 % nie posiada opinii na ten temat.

Aż 78% ankietowanych odczuwa brak miejsc parkingowych. Zaledwie 5% z nich sądzi, że obecna podaż parkingów jest wystarczająca. 18% to nie dotyczy –  nie korzystają z  parkingów lub nie posiadają samochodów albo zdania na temat.

Negatywne aspekty centrum Bochni według badanych to:
– zdegradowane kamienice, pustostany;
– brak ławek i miejsc do siedzenia w przestrzeni publicznej;
– brak wody (fontanny, wodotrysków);
– brak bezpłatnych całorocznych miejsc do spotkań;
– kłopoty z dojazdem i parkowaniem;
– brak ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wyciszonych;
– osoby bezdomne i alkoholicy;
– „koszmarne” reklamy i szyldy;
– zaniedbana zieleń miejska, w tym drzewostan;
– uciążliwość siedlisk wron, gawronów na plantach.

Miejsca atrakcyjne w opinii respondentów to:
– Plac Turka;
– Uzbornia (Park Rodzinny);
– Planty Salinarne (ale są zbyt zaniedbane);
– Plac Sanktuaryjny przed Bazyliką (ale jego potencjał  jest niewykorzystany, np. jako węzeł turystyczny, miejsce imprez charytatywnych, jarmarków);
– „Galeria Solna” (chociaż nie została jeszcze otwarta).

Badani twierdzą również, iż należy jak najszybciej zmodernizować rynek i jego otoczenie.

Całościowe zestawienie wyników ankiety można zobaczyć tutaj.

Zobacz także

DKF: „Pianoforte”

DKF „Maciste” zaprasza 22 lutego na „Pianoforte” – nowy dokument Kuby Piątka, który był hitem festiwalu Sundance ...

1 komentarz

  1. Uczestnicy tych warsztatów to dla mnie „lokalni patrioci”, którzy wzięli sprawy w swoje ręce. Tak właśnie buduje się od podstaw nowe społeczeństwo obywatelskie w tym bardzo „dziwnym” dla mnie mieście, które jednak bardzo lubię i tu często bywam. Gratuluję Państwu pomysłowości i życzę władzom Fundacji „Salina NOVA” powodzenia w dalszych pracach dla dobra Bochni – „Nowego Miasta Soli”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code