Strona główna » Wybory samorządowe 2014 » Wykaz kandydatów komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do miasta

Wykaz kandydatów komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do miasta

Wybory samorządowe odbędą się zgodnie z zarządzeniem premiera 16 listopada. Poniżej przedstawiamy sylwetki wszystkich kandydatów, którzy będą w tegorocznych wyborach kandydować do Rady Miasta Bochnia z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – kandydaci do Rady Miasta Bochnia

Okręg nr I, ulice: Gazowa, Jana Ptaśnika, Łany, Na Buczków, Na Kąty, Partyzantów, Proszowska, Składowa, Stefana Żeromskiego, Wodociągowa.

Anna Suwara

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, legitymuje się też kwalifikacjami pedagogicznymi.

Wieloletnia pracownica Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni, gdzie zajmowała różne stanowiska – od stażysty do wiceprezesa zarządu. Obecnie na emeryturze. Zajmuje się finansami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HD w Bochni.

Członkini TPCH Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni, przewodnicząca Stowarzyszenia Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy, Oddział w Bochni, współpracuje z Caritas Diecezji Tarnowskiej, Oddział przy parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Bochni.

Radna miejska kadencji 1998-2002 i 2006-2014, w kadencji 2006-2010 pełniła funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej rady.

Za najważniejsze punkty programu do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym uważa:

 • odciążenie z ogromnego ruchu ul. Proszowskiej poprzez podjęcie działań w celu zaprojektowania i budowy drogi obwodowej wzdłuż wałów Raby,
 • budowę trasy rowerowej wzdłuż Raby,
 • powstanie świetlicy osiedlowej,
 • urządzenie zielonej siłowni na Os. Proszowskim.

Okręg nr II, ulice: 20 Stycznia, Garncarska, Graniczna, Hutnicza, Julii i Wojciecha Goczałkowskich, Krótka, Ks. Stanisława Staszica, Ludwika Piotrowicza, Romana Grodeckiego, Tadeusza Rejtana, Wygoda.

Bogdan Kosturkiewicz

Żonaty, dwóch dorosłych synów.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, doktor nauk technicznych. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Burmistrz miasta Bochni w kadencji 2006-2010.

Absolwent studiów podyplomowych i kursów m. in. w zakresie „Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych”, „Konsultant Zarządzania Projektami Infrastrukturalnymi”, „Zarządzanie Nieruchomościami” oraz „Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych”.

Uczestnik projektów europejskich, m. in. Knowledge and Innovation Community.

W wypadku uzyskania mandatu na kolejną kadencję radnego deklaruje podjęcie starań w celu:

 • pozyskania środków na regulację potoku Babica,
 • dokończenia remontu ulicy Wygoda,
 • wykonania nawierzchni asfaltowych na osiedlu np. ul. Rejtana (przecznica do Goczałkowskich), ul. Romana Grodeckiego,
 • pozyskania środków na realizację budowy boisk osiedlowych ze sztuczną nawierzchnią oraz uporządkowanie terenu po budynku socjalnym na ul. Rejtana,
 • nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru „Proszowskie”.

Okręg nr III, ulice: Adolfa Mitery, Birków, Franciszka Kaima, Karolina, Krzyżanowicka, Smyków.

Maria Kmiecik

Mężatka, dwóch synów.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Długoletni pracownik Zakładu Energetycznego w Tarnowie, a następnie w Enion Energia Kraków, początkowo na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych, a następnie kierownika handlowej obsługi klienta. Od 2012 r. na emeryturze.

Wieloletnia członkini, a później przewodnicząca komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Energetycznym w Tarnowie. Członkini Prawa i Sprawiedliwości.

Radna Miasta Bochni nieprzerwanie od 2006 roku.

Za najważniejsze sprawy do załatwienia w swoim okręgu wyborczym w kolejnej kadencji samorządu uważa:

 •  modernizację drogi w ciągu ul. Karolina–ul. Krzyżanowicka, zniszczonej po remoncie przejazdu kolejowego i budowie BSAG,
 •  modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Karolina-Krzyżanowicka,
 •  zmianę sposobu ogrzewania mieszkań socjalnych przy ul. Kaima.

Okręg nr IV, ulice: Brzeska, Krzeczowska, Podedworze.

Michał Rybniewski

31 lat, żonaty.

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na wydziale inżynierii lądowej.

Od chwili podjęcia edukacji na uczelni pracował na własną rękę, prowadząc przedsiębiorstwo budowlane. Specjalizował się w budowie domów jednorodzinnych oraz bloków.

W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną, którą trenował jako dziecko w Bocheńskim Klubie Sportowym.

Kandyduje do Rady Miasta Bochnia, ponieważ pragnie zadbać o:

 •  rozwój miasta, który powinien opierać się na wzmocnieniu przedsiębiorczości, poprzez wsparcie młodych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. Pomoc miasta powinna polegać na tworzeniu inkubatorów dla początkujących przedsiębiorców. Znajdować się one powinny w bocheńskiej strefie gospodarczej;
 • umożliwienie nieodpłatnego korzystania z ośrodków kultury dla rodzin wielodzietnych, osób starszych i niepełnosprawnych;
 •  rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego:
  – wydzielenie gruntów pod ich zabudowę,
  – obniżenie kosztów budowy poprzez bezpośrednie zaangażowanie przyszłych nabywców w ich budowę.
 •  dofinansowanie Bocheńskiego Klubu Sportowego oraz pomoc w znalezieniu sponsora strategicznego.

Okręg nr V, ulice: Brzeźnicka, Łopianka, Łychów, Myśliwska, Stanisława Gąsiorka, Świętego Urbana, Waleriana Hillenbranda, Wawrzyńca Pisza.

Marek Całka

64 lata, żonaty, matematyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla Pracujących w Bochni, a zarazem nauczyciel matematyki, fizyki i astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych.
Członek NSZZ „Solidarność”, nigdy nie należał do żadnej partii politycznej.

Radny miasta Bochni z najdłuższym, bo 20-letnim(!) stażem (lata 1990-2002 i 2006-2914), członek zarządu miasta w latach 1990-98, wielokrotny przewodniczący komisji finansów i rozwoju gospodarczego oraz komisji oświaty, sportu i turystyki Rady Miasta Bochnia.

Jeśli zostanie wybrany radnym na kolejną kadencję, zamierza, w ścisłej współpracy z zarządem Osiedla Krzęczków-Łychów, doprowadzić do:

 •  rozbudowy końcowego odcinka ul. Łychów (przy skrzyżowaniu z ul. Podedworze) wraz z budową chodnika i odwodnieniem,
 •  remontu nawierzchni ul. Łychów od ul. Brzeźnickiej,
 •  budowy brakującej części kanalizacji w ul. Łychów,
 •  wspierania inicjatyw mieszkańców na forum Rady Miasta i jej komisji problemowych.

Okręg nr VI, Place: Bolesława Wstydliwego, Gazaris ulice: Dębcza, Floris, Gazaris, Heleny Modrzejewskiej, Konfederatów Barskich, Krzęczków, ks. Stanisława Wójtowicza, Ogrodowa, Płk. Stefana Osiki, Trudna, Warzelnicza

Małgorzata Kozłowska

Mężatka, dwoje dzieci.

Wykształcenie wyższe medyczne.

Lekarz-pediatra w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Bochnia przy ul. Floris.

Jako radna, ale także czynny zawodowo lekarz, chciałaby zając się w przyszłej Radzie Miasta następującymi sprawami:

 •  zapewnienie dostępności do usług medycznych mieszkańców Bochni oraz zagwarantowanie odpowiedniej jakości tych usług,
 •  popularyzacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
 •  dążenie do zwiększenia wykorzystania środków unijnych na potrzeby miasta,
 •  działanie na rzecz poprawy czystości i estetyki miasta,
 •  modernizacja placów zabaw dla dzieci, oraz obiektów sportowych dla młodzieży,
 •  usprawnienie systemu opieki nad osobami starszymi w mieście,
 •  stwarzanie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Okręg nr VII, ulica św. Jana.

Piotr Dziurdzia

44 lata, żonaty, troje dzieci.

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor nauk technicznych – mikroelektronika, Uniwersytet Stanford USA – Science Management and Commercialization.

Adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ekspert Komisji Europejskiej d/s innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw, energii oraz badań naukowych, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert Polsko-Amerykańskiego Hubu Innowacji.

Członek Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Polskiego Stowarzyszenie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Członek Prawa i Sprawiedliwości

Radny Rady Miasta kadencji 2006-2010 i 2010-2014.

Za najważniejsze sprawy na terenie swego okręgu wyborczego, które chce załatwić jako radny, uważa:

 • zabezpieczenie osiedla św. Jana przed wodami opadowymi;
 • utworzenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla;
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Okręg nr VIII, ulice: Murowianka, Nad Babicą, Prof. Stanisława Fischera, Tadeusza Kościuszki, Władysława Kiernika, Zygmunta Krasińskiego.

Grażyna Kowalska

Mężatka, dwoje dzieci.

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, studia podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński).

Nauczyciel w Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Niegowici.

Jaka radna chciałaby się zająć w pierwszej kolejności następującymi sprawami w swoim okręgu wyborczym:

 • dokończenie rewitalizacji os. Murowianka,
 • zwiększenie przepustowości potoku Murowianka i zabezpieczenie okolicznych posesji przed zalewaniem,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na osiedlu (skuteczny monitoring),
 • nowe miejsca parkingowe.

Okręg nr IX, ulice: Antoniego Langera, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Księcia Józefa Poniatowskiego, Marii Bielawskiej, Wojska Polskiego.

Stanisław Dębosz

Lat 54, żonaty, żona Maria, syn Łukasz.

Wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

Pracuje w Polskiej Spółce Gazownictwa w Warszawie, Oddział w Tarnowie na stanowisku specjalisty ds. informatyki.

Aktualny przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Słoneczne, pomysłodawca akcji niesienia pomocy Polakom, zamieszkałym na Litwie, w wyniku której na przestrzeni ostatnich lat wyjechało do tego kraju blisko 20 konwojów z pomocą humanitarną. Członek NSZZ Solidarność.

W latach 90. brał udział w pracach komisji gospodarki komunalnej przy Radzie Miejskiej w Bochni.

Za najważniejsze sprawy do załatwienia w przyszłej kadencji Rady Miasta widzi:

 • wykonanie placu zabaw (proponowana lokalizacja – obok zjazdu na ulicę Wygoda),
 • remont chodnika ul. Poniatowskiego,
 • remont dróg wewnętrznych przy blokach przy ul. Kolejowej oraz Langera,
 • monitoring osiedla,
 • rewitalizacja zieleni osiedlowej.

Okręg nr X, ulice: Piotra Galasa, Pod Lipką, Świętego Leonarda.

Zdzisław Knapik

Lat 57, żonaty, dwoje dzieci.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu gospodarki nieruchomościami na Akademii Ekonomicznej oraz Politechnice Krakowskiej, egzaminator OKE z języka angielskiego, członek Zarządu Osiedla Słoneczne w latach 2006-2010.

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Bochni (dawny Mechanik).

Jako radny Miasta Bochni chciałby zająć się przede wszystkim następującymi sprawami, zgłaszanymi przez mieszkańców osiedla:

 • rewitalizacją i poprawą czystości terenów zielonych wewnątrz osiedla, według konsultacji z mieszkańcami, oraz renowacją boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy ulicy św. Leonarda (teren przy byłym hotelu Stalproduktu);
 • zagospodarowaniem brzegów Babicy w rejonie Os. Słoneczne wraz z budową ścieżki rowerowo-spacerowej, służącej rekreacji mieszkańców;
 • poprawą bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu oraz przeglądem istniejącego oświetlenia, a także zmotywowaniem straży miejskiej i policji do wzmożonych patroli;
 • dopingowaniem do szybszego rozpoczęcia budowy parkingu Park and Ride przy dworcu kolejowym, wraz z parkingiem rowerowym;
 • pozyskiwaniem i efektywnym wykorzystaniem funduszy europejskich dla mieszkańców Bochni, a szczególnie Osiedla Słoneczne.

Okręg nr XI, place: Ks. Antoniego Czaplińskiego, Świętej Kingi. Ulice: Bernardyńska, Campi, Gołębia, Górników, Józefa Romana, Ks. Walentego Gadowskiego, Ludwika Stasiaka, Oracka, Ofiar Katynia, Polna, Regis, rtm. Witolda Pileckiego, Studencka, Szewska, Świętokrzyska, Tadeusza Czackiego, Za Szybem, Zaułek Św. Mikołaja.

Anna Morajko

Wykształcenie średnie ekonomiczne.

Długoletni (25 lat) inspektor w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta Bochnia. Obecnie na emeryturze.

Bezpartyjna. Sympatyk Prawa i Sprawiedliwości. Zaangażowana w organizowanie pomocy rodakom, zamieszkującym Litwę.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Śródmieście-Campi od marca 2011 roku do chwili obecnej.

Za najważniejsze punkty programu do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym uznaje:

 • ulica Bernardyńska: remont Domu Matejki,
 • rewitalizację Plant ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej nawierzchni na alejkach spacerowych, przyjaznych dla matek z małymi dziećmi;
 • budowę (wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej) ul. Za Szybem;
 • objęcie monitoringiem zewnętrznym arkad przy ul. Szewskiej;
 • opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Zamku Żupnego.

Okręg nr XII, place: Gen. Kazimierza Pułaskiego, Gen. Leopolda Okulickiego. Ulice: Adama Mickiewicza, Andrzeja Benesza, Biała, Bracka, Dominikańska, Jana Matejki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kowalska, Niecała, Różana, Rynek, Skwer Waleriana Kasprzyka, Solna, Solna Góra, Storynka, Sutoris, Wąska, Więźniów Oświęcimia, Wolnica.

Marek Migdał

55 lat, żonaty, jedno dziecko.

Wykształcenie wyższe.

Długoletni główny mechanik (aż do czasów rozwiązania firmy) Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych „Dromost” w Bochni.

Członek NSZZ „Solidarność”, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O/Bochnia.

Radny miasta Bochni w latach 1990-1994.

Za najważniejsze punkty programu do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym uważa:

 • remont nawierzchni przy ul. Solna Góra,
 • ochronę przed podtopieniami ul. Kowalskiej,
 • podniesienie estetyki otoczenia szybu „Sutoris”.

Okręg nr XIII, Plac: Turka. ulice: Gejzy Bukowskiego, Gipsowa, Górska, Jana Kantego Andrusikiewcza, Kazimierza Wlk., Leśna, Parkowa, Rzeźnicka, św. Marka

Michał Rojewski

43 lata, żonaty, syn.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej.

Zatrudniony jako lekarz rodzinny w Ośrodku Zdrowia w Siedlcu.

Za najważniejsze punkty do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym uważa:

 • zagospodarowanie skweru w pobliżu I Liceum Ogólnokształcącego na park przyjazny rodzinom z dziećmi,
 • walka o wyższe dotacje (i pozyskanie nowych sponsorów) dla Bocheńskiego Klubu Sportowego oraz szkolenie dzieci na przyszłych piłkarzy BKS,
 • zagospodarowanie miejsc parkingowych w pobliżu stadionu BKS,
 • monitoring przystanków autobusowych wzdłuż ulicy Kazimierza Wlk.-zapobieganie wandalizmowi i rozbojom.

Okręg nr XIV, ulice: Edwarda Dembowskiego, Franciszka Hoszarda, Gen. Henryka Dąbrowskiego, Gródek Wójtowski, Henryka Sienkiewicza, Józefa Wybickiego, Juliana Goslara, Kącik, Michała Czyżewicza, Sądecka, Uzbornia, Węgierska, Widok, Zalesie Dolne.

Rafał Sroka

31 lat, żonaty, 1 dziecko.

Wykształcenie wyższe magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe z zarządzania organizacjami sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni.

Trener sekcji koszykówki dziewcząt w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, od 3 lat przewodniczący Zarządu Osiedla „Uzbornia”.

Za najważniejsze sprawy do załatwienia w swoim okręgu wyborczym w przyszłej kadencji Rady Miasta uważa:

 • wykonanie chodnika przy ul. Sądeckiej, ul. Zalesie Dolne oraz ul. Dąbrowskiego od posesji nr 66,
 • wykonanie przejść pieszych między ulicami Czyżewicza a ul. Zalesie Dolne oraz między ul. Widok a Sienkiewicza,
 • wykonanie łącznika drogowego między ul. Sądecką a ul. Krasińskiego,
 • remont alejek na placu rekreacyjnym przy ul. Widok.

Okręg nr XV, ulice: Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ferdynanda Maissa, Karola Frycza, Krzyżaki, Kurów, Macieja Rataja, Michała Żułkiewicza, Prof. Franciszka Bujaka, Przysieki, Romana Niwickiego, Serafińskich, Spiska, Tadeusza Lecha, Wacława Korty, Wincentego Witosa, Wiśnicka, Władysława Grabskiego, Władysława Skoczylasa.

Krzysztof Sroka

59 lat, żonaty, dwójka dzieci.

Wykształcenie średnie techniczne.

Kierownik ds. wyciągów narciarskich w Stacji Narciarskiej Laskowa-Kamionna.

Od 1983 r ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR w Rabce.

Od 20 lat radny Miasta Bochnia, w kadencjach 1994-2002 i 2006-2014.

Za najważniejsze punkty sprawy do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym uważa:

 • budowę drogi ul. Karola Frycza,
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia przy ul. Tadeusza Lecha,
 • wykonanie chodnika przy ul. Bujaka,
 • wykonanie poszerzenia ul. Maissa od ul. Kurów,
 • zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na wykonanie utwardzenia dróg do nowopowstałych budynków mieszkalnych oraz na wykonanie udrożnień fos na terenie os. Kurów.

Okręg nr XVI, ulice: Czerwieniec, Dębnik, Dołuszycka, Jana Sondla, Kolanowska, ks. Władysława Kuca, Lucjana Rydla, Pagórek, Stanisława Pachuty, Strzelecka, św. Pawła Apostoła, Zdzisława Włodka

Radosław Bielak

42 lata, żonaty, dwoje dzieci, syn 12 lat, córka 9 lat.

Wykształcenie wyższe techniczne, mgr inż. budownictwa lądowego (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej).

Od 1997 roku jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Gminy Kłaj. W 1998 r. został kierownikiem Wydział Inwestycji Gminnych. Odpowiada w nim za rozwój sieci kanalizacyjnej, bazy sportowej, oświatowej, turystycznej, program cyfryzacji, strategię rozwoju oraz projekty nie inwestycyjne.

Nie jest związany z żadną organizacją lub partią polityczną.

Za najważniejsze punkty programu do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym, uważa:

 • kompleksową modernizację i rozbudowę siedziby Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołuszycach,
 • kompleksową modernizację i remont świetlicy w Dołuszycach,
 • poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – przebudowę i rozbudowę boiska sportowego w Dołuszycach. Pozyskanie nowych terenów pod rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedla,
 • poprawę infrastruktury drogowej pod względem funkcjonalnym i estetycznym,
 • promocję osiedla jako miejsca dla wypoczynku i rekreacji, poprzez wykorzystanie atutów położenia, jako zachętę dla rozwoju budownictwa indywidualnego i drobnych usług, dynamizujących rozwój miasta.

Okręg nr XVII, ulice: Armii Krajowej, Bogusława Serwina, Kazimierza Brodzińskiego, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, Marcina Samlickiego, Nowy Świat, Stanisława Wyspiańskiego, Włodzimierza Podgórca.

Marek Gruca

42 lata, kawaler z Kolanowa.

Wykształcenie wyższe, magister pedagogiki.

Katecheta, dziennikarz prasowy i radiowy. Perkusista oraz właściciel firmy wydawniczo-artystycznej.

Oficer Wojska Polskiego w stopniu porucznika rezerwy. Radny III i IV kadencji Rady Duszpasterskiej parafii św. Pawła Apostoła w Bochni.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Bochni (wybory samorządowe 2010).

Moją rolą sąsiadów słuchanie…

Pomysłom urzędowej mocy nadawanie!

Okręg nr XVIII, ulice: Gen. Tadeusza Jakubowskiego, Legionów Polskich od 24 do końca.

Jan Balicki

58 lat, żonaty – córki: Joanna i Agnieszka, syn Jakub.

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończone studia podyplomowe – kierowanie i zarządzanie oświatą w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Nauczyciel dyplomowany od 1981 r. (w latach 1991 – 2008 wicedyrektor) Zespołu Szkół nr 1 w Bochni.

Wiceprzewodniczący Międzyszkolnej Komisji Nauczycieli i Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” (lata 1989-1991), członek Rady Nadzorczej Bocheńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1987-1997), członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisji Statutowej i wiceprzewodniczący Rady w latach 1996-97.

Członek Komisji Oświaty Rady Miasta Bochnia w latach 1994-1998, radny Rady Miasta Bochnia (1998-2014), członek Komisji Oświaty, Komisji Kultury RM, wiceprzewodniczący rady w kadencji 2006–2010.

Za najważniejsze punkty programu do zrealizowania w swoim okręgu wyborczym uważa:

 • przeniesienie głównego ruchu kołowego z ul. Legionów Pol. poprzez dokończenie budowy drogi KN2,
 • zwiększenie liczby miejsc parkingowych na Osiedlu Niepodległości,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla,
 • usprawnienie dojazdu do centrum środkami komunikacji miejskiej.

Okręg nr XIX, ulice: Gen. Mariana Turkowskiego, Gen. Waleriana Czumy, Legionów Polskich 12-22, Płk. Józefa Serugi.

Michał Jakub Wodziński

22 lata, kawaler.

Student, członek Prawa i Sprawiedliwości.

Nazywam się Michał Jakub Wodziński. Urodziłem się i mieszkam w Bochni. Tutaj także uczęszczałem do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Obecnie studiuję. Interesuję się informatyką, sportem oraz polityką, z którą chciałbym związać swoją przyszłość. Dziennikarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz napisał w jednej ze swoich książek: „naszym obowiązkiem jest interesowanie się polityką”. Jego słowa bardzo głęboko zapadły mi w pamięci, bo przecież to my odpowiadamy za swój kraj, wpływamy na jego losy. Bagatelizując obowiązki obywatelskie, dajemy przyzwolenie na zajmowanie stanowisk przez nieodpowiednie osoby, które swoje sprawy przedkładają ponad potrzeby wspólne. Startując w wyborach, chciałbym pokazać, że młodzi ludzie, tacy jak ja, potrafią kierować się w życiu zasadami moralnymi i myśleć dojrzale. Potrafią być prawdziwymi patriotami i chrześcijanami. Chcę udowodnić, że młodzieży nie są obojętne losy Ojczyzny, rodziny, przyjaciół, znajomych. Dlatego proszę o poparcie mojej kandydatury w wyborach. Zacznijmy wspólnie działać, zacznijmy wspólnie budować dobro.

Okręg nr XX, ulice: Edwarda Windakiewicza, Legionów Polskich 5-11, Zaułek Franciszka Mollo.

Marcin Katarzyński

Żonaty, dwóch synów.

Wykształcenie techniczne budowlane, licencjackie – rachunkowość, magisterskie – zarządzanie projektami międzynarodowymi. Posiada certyfikat zarządzania projektami metodyką Prince 2

Inspektor ds. przygotowania i koordynacji remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni.

Członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Rady Parafialnej przy parafii św. Mikołaja w Bochni.

Jako radny chciałby w swoim okręgu wyborczym zająć się następującymi sprawami:

 • przebudowa chodników na terenach miejskich w osiedlu Windakiewicza i Legionów Polskich (w tym wzdłuż cmentarza św. Rozalii), zadbać o udogodnienia dla niepełnosprawnych i wózków,
 • wykonanie alejek na cmentarzu św. Rozalii,
 • objęcie osiedla monitoringiem miejskim,
 • naprawa kanalizacji i remont drogi w kierunku Prokuratury i Zespołu Szkół nr 1.

Okręg nr XXI, ulice: Brzozowa, Chodenicka, Edwarda Karasia, Filipa Szewczyka, Karosek, Kręta, Ks. Józefa Tischnera, Lipie, Mikołaja Volkmara, Majora Bacy, Solidarności, Tadeusza Popka, Trinitatis, Wąwóz.

Marek Bryg

43 lata, żonaty, jedno dziecko.

Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Bochni.

Prywatny przedsiębiorca, własna działalność gospodarczą od 1993 r.

Radny Rady Parafialnej przy parafii św. Mikołaja w Bochni, członek Ligi Obrony Kraju.

Jako radny chciałby zająć się następującymi sprawami na terenie swojego okręgu:

 •  budowa ścieżki rowerowej i deptaka na terenie dawnej „Kolejki” i nad Rabą,
 •  wykonanie brakujących instalacji kanalizacyjnych i melioracyjnych,
 •  poprawa infrastruktury drogowej,
 •  utworzenie przedszkola dla osiedla Chodenice,
 •  przekształcenie obszaru nad Rabą na teren rekreacyjny.

Zobacz także

Starosta oraz uczniowie sprzątali Puszczę Niepołomicką

Wszystkie śmieci są nasze! – pod takim hasłem Powiat Bocheński włączył się w 30 Akcję Sprzątania Świata organizowaną ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code