Strona główna » Wybory samorządowe 2014 » Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP zainaugurował swoją kampanię wyborczą – program i kandydaci do rady powiatu

Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP zainaugurował swoją kampanię wyborczą – program i kandydaci do rady powiatu

W poniedziałek, 20 października, odbyła się konwencja wyborcza KW Platformy Obywatelskiej RP w powiecie bocheńskim, na której zostali przedstawieni kandydaci, zarówno do rady powiatu, sejmiku województwa, rady gminy Bochnia oraz rady gminy Drwinia z kandydatami na wójtów. Gościem specjalnym konwencji KW PO RP była Elżbieta Achinger, poseł na Sejm RP.

To jest okres jednego miesiąca, w którym ta wspaniała ekipa, bo wierzę, że na tej sali są ludzie, którzy zdecydowali się kandydować pod szyldem Platformy Obywatelskiej z przekonaniem, że jest to partia, do której warto należeć i w obliczu zadań, jakie realizuje, warto oddać swoje ręce i pracować razem z Platformą Obywatelską – powiedziała na konwencji Elżbieta Achinger, posłanka.

Poniżej przedstawiamy główne punkty programu wyborczego Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu Bocheńskiego.

 1. Bezpieczeństwo publiczne

Będziemy wspierali rozwój, modernizację i doposażanie Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jednostek OSP z terenu powiatu, monitoring przeciwpowodziowy.

 1. Opieka zdrowotna

Dalsza poprawa bazy sprzętowej Szpitala i tym samym poprawa jakości i dostępności usług połączona ze zrównoważoną, opartą na możliwościach finansowych Szpitala, poprawą płac dla pracowników.

 1. Kontynuacja działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poprzez systematyczne wsparcie działań Domu Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łapanowie i Proszówkach, profesjonalną aktywność innych jednostek powiatowych oraz poprzez aktywny i konstruktywny dialog ze środowiskami osób niepełnosprawnych będziemy rozwijać przestrzeń profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 1. Miejsca pracy

Jednym z najważniejszych obszarów aktywności powiatu bocheńskiego będzie utrzymanie obecnych i tworzenie nowych miejsc pracy. Zadanie to będzie realizowane, zarówno poprzez działania samorządu powiatowego (aktywny Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej), ale również dobrą współpracę z innymi partnerami (szczególnie z samorządem miasta Bochnia — BSAG).

Na tworzenie miejsc pracy wpływ będzie mieć równie ż prawidłowe skomunikowanie Bochni i powiatu bocheńskiego — stąd konieczność sfinalizowania prac związanych z budową łącznika autostradowego.

 1. Kursy adaptacyjne dla młodych i potrzebujących przekwalifikowania
 2. Wspieranie aktywności środowisk organizacji pozarządowych

Kontynuacja otwartej i partnerskiej współpracy z aktywnymi organizacjami pozarządowymi i grupami społecznymi, tj. m.in. PTTK, Civitas Christiana, orkiestry dęte.

 1. Otwarty dialog ze środowiskiem osób przedsiębiorczych

Mający na celu wykorzystanie potencjału aktywności i innowacyjności tego środowiska dla rozwoju naszego powiatu.

 1. Poprawa infrastruktury szkół powiatowych ponadgimnazjalnych

Remonty, doposażenie w nowoczesny sprzęt, pozyskanie środków na budowę nowych niezbędnych obiektów – a w konsekwencji: umożliwienie absolwentom, wspieranym przez rozbudowane systemy stypendiów i grantów powiatowych oraz europejskich, rozwoju i racjonalnego wyboru ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

 1. Zdecydowana kontynuacja inwestycji drogowych

Z wykorzystaniem środków z UE, „schetynówek” oraz innych środków z budżetu centralnego (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji): budowa i remont dróg, mostów i przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, stabilizacja osuwisk.

 1. Kontynuacja działań na rzecz sprawnej administracji otwartej na potrzeby mieszkańców
 • program Platformy Obywatelskiej RP w powiecie bocheńskim oparty jest na założeniu, że Mieszkańcy powiatu bocheńskiego zasługują na rozsądne, racjonalne i uczciwe zmiany oparte na porozumieniu i współpracy;
 • oferujemy rozwój oparty na ewolucji i kontynuacji;
 • Wierzymy, że realizacja tych zadań w ciągu najbliższej czteroletniej kadencji Rady Powiatu sprawi, że powiat bocheński będzie przestrzenią bardziej przyjazną i dostępną, a potencjał rozwojowy Mieszkańców zostanie dobrze wsparty i spożytkowany – dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Jacek Pająk, kandydat do Rady Powiatu Bocheńskiego, jest przekonany, że program, który Platforma Obywatelska wypracowała, jest do wykonania. Lider listy PO z miasta Bochnia, Jacek Pająk, zapewnia, że jeżeli wyborcy pozwolą podtrzymać mandat zaufania na kolejne 4 lata, to na pewno będzie to czas, w którym nie będziemy tracić na awantury i kłótnie. Jesteśmy otwarci na roztropną dyskusję, na współpracę, na kooperację dla mieszkańców.

Dla ludzi, bez awantur, skutecznie – podsumował program wyborczy PO Jacek Pająk.

Poniżej Jacek Pająk omawia program wyborczy Platformy Obywatelskiej na nadchodzące wybory samorządowe do powiatu.

 

KW Platformy Obywatelskiej RP – kandydaci do Rady Powiatu w Bochni

OKRĘG NR 1 – MIASTO BOCHNIA

 1. Jacek Pająk
 2. Kazimierz Bacik
 3. Urszula Golińska
 4. Wojciech Pietras
 5. Maciej Piątek
 6. Małgorzata Hałas
 7. Gustaw Korta
 8. Zbigniew Rachwał
 9. Ewa Konieczna
 10. Tomasz Pławecki
 11. Halina Bielec
 12. Wiesław Kłuś
 13. Halina Zając
 14. Ryszard Januszek

 

OKRĘG NR 2 – GMINA BOCHNIA

 1. Wacław Woźnicki
 2. Józef Gucwa
 3. Agata Gajewska
 4. Wojciech Pietras
 5. Andrzej Zając
 6. Jolanta Chojnacka
 7. Rafał Rydz
 8. Halina Rutkowska
 9. Paweł Rzucidło

 

OKRĘG NR 3 – MIASTO I GMINA NOWY WIŚNICZ

 1. Wiesław Cholewa
 2. Joanna Gicala
 3. Robert Cieśla
 4. Paweł Burkiewicz
 5. Surma Małgorzata


OKRĘG NR 4 – GMINA DRWINIA I RZEZAWA

 1. Barbara Gondek-Matusik
 2. Zbigniew Wojciech Biernat
 3. Robert Banaś
 4. Marta Data
 5. Anna Cabak
 6. Ryszard Tomczyk
 7. Jan Antoni Panna
 8. Michał Porębski

OKRĘG NR 5 – GMINA LIPNICA MUROWANA, ŁAPANÓW, TRZCIANA I ŻEGOCINA

 1. Jarosław Marzec
 2. Wiesław Kukla
 3. Anna Zdebska-Sroka
 4. Wojciech Wrona
 5. Maria Plewa
 6. Stanisława Obrał
 7. Jolanta Drożdż
 8. Marcin Banaś
 9. Kinga Karwczyk
 10. Zbigniew Szewczyk

Materiał TV prezentuje wypowiedzi liderów z listy do rady powiatu bocheńskiego z okręgu nr 2 oraz 4, Wacława Woźnickiego oraz Barbary Gondek-Matusik.


Zobacz także

Biała Niedziela – darmowe badania i konsultacje dla mieszkańców

26 listopada 2023 r w bocheńskim szpitalu odbędzie się „Biała Niedziela”. Ideą tego wydarzenia jest szerzenie ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code