Strona główna » News » Urząd miasta użyczy MDK-owi park Uzbornia na 7 lat

Urząd miasta użyczy MDK-owi park Uzbornia na 7 lat

Na ostatniej sesji rady miasta, która odbyła się 27 marca, radni miejscy mieli głosować nad uchwałą, która stanowiła o tym, że miasto Bochnia przekaże BZUK-owi tylko część parku Uzbornia wraz z pawilonem gastronomicznym na 7 lat. Jednak podczas obrad burmistrz Solnego Grodu, Stefan Kolawiński, złożył wniosek wycofujący tę uchwałę z porządku obrad, a zastępujący ją nową. Nowy dokument dotyczy użyczenia MDK-owi całego parku Uzbornia wraz ze znajdującą się tam infrastrukturą na 7 lat.

Miasto chce użyczyć park Uzbornia, ponieważ znajdujący się tam budynek, przeznaczony pod działalność gastronomiczną, został wybudowany dzięki dotacji z Unii Europejskiej, a miasto nie może czerpać z niego korzyści. W przeciwnym razie musiałoby zwrócić podatek VAT. Dlatego najlepszym rozwiązaniem okazało się użyczenie parku MDK-owi i tym samym uniknięcie problemu z wydzierżawieniem tego lokalu. Wydzierżawienie budynku gastronomicznego będzie teraz należało do Miejskiego Domu Kultury.

Jak już wcześniej informowaliśmy, podczas komisji problemowych radni wyrażali swoje zastrzeżenia, co do pierwotnej treści uchwały dotyczącej przekazania parku BZUK-owi.

W uzasadnieniu do nowej, podejmowanej uchwały napisano:
Mając na względzie rekreacyjną, wypoczynkową i kulturalną funkcję, jaką pełni park Uzbornia oraz uwzględniając konieczność racjonalnego zagospodarowania całego obszaru parku, właściwym jest oddanie go w użyczenie Miejskiemu Domowi Kultury. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oddanie w użyczenie samorządowej instytucji kultury obiektów wybudowanych w ramach projektu pn. Park Rodzinny “Uzbornia” nie wpływa na ustaloną w projekcie kwalifikowalność podatku VAT.

Radni jednogłośnie przegłosowali tę uchwałę i nie mieli żadnych uwag, co do jej treści i sensowności.

Przeczytaj również:
Budynek gastronomiczny w parku Uzbornia dalej problemem dla magistratu;
Urząd miasta chce użyczyć BZUK-owi na 7 lat park Uzbornia.

Zobacz także

Zawyją syreny – rozpoczynają się ćwiczenia Renegade/Sarex

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code