Strona główna » Z regionu » Trzciana i Łapanów wysoko w ogólnopolskich rankingach

Trzciana i Łapanów wysoko w ogólnopolskich rankingach

W lipcu 2013 r. dziennik „Rzeczpospolita” po raz dziesiąty opublikował ranking najlepszych samorządów w Polsce. Gmina Trzciana zajęła wysokie miejsce w dwóch kategoriach. Gmina Łapanów w Rankingu Zamożności zajęła z kolei 130 miejsce na 1571 Gmin w Polsce.

Trzciana
Gmina Trzciana znalazła się na wysokich miejscach w dwóch na trzy analizowane kategorie.
Pierwsza z nich to zestawienie gmin dbających o rozwój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. Wśród gmin wiejskich Gmina Trzciana zajmuje 93 miejsce w Polsce (10 miejsce w województwie). Analizowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych, które wpłynęły bo budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport i łączność, ochronę środowiska.
Druga kategoria to: „europejski samorząd: fundusze unijne – gminy wiejskie”. Gmina Trzciana znalazła się na 18 miejscu w Polsce (1 miejsce w województwie). Zestawienie opracowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykorzystano informacje o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz o wielkości wsparcia unijnego przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W 2012r. Gmina Trzciana pozyskała środki z Unii Europejskiej w wysokości 1 379,00 zł na osobę.

Łapanów
W branżowym piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” ukazał się właśnie jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce: Zamożności Samorządów w 2012 r. Gmina Łapanów została w nim sklasyfikowana na wysokim 130 miejscu wśród 1571 gmin wiejskich w Polsce. Spośród gmin wiejskich województwa małopolskiego jedynie gmina Bolesław zajęła w rankingu wyższe miejsce. Jak wyliczyli eksperci – w 2012 r. zamożność mieszkańców gminy Łapanów w przeliczeniu na osobę wynosiła 2930,38 zł.
Metodę tworzenia rankingu przedstawił autor opracowania Paweł Swianiewicz – profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej: – Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Podobnie jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie mający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwanym janosikowym. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i wojewódzkie nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Od lat gmina Łapanów pnie się w górę w rankingu czasopisma „Wspólnota”. W ubiegłorocznym opracowaniu dotyczącym 2011 r. została sklasyfikowana na 192 miejscu, w roku 2012 zanotowała znaczący awans aż o 61 pozycji.
(inf. prasowa)

Zobacz także

Zawaliła się ściana budynku gospodarczego. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne

Brzescy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia w miejscowości Dębno. Na terenie prywatnej posesji ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code