Strona główna » Wydarzenia » Tak pracował Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

Tak pracował Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

W 2012 roku, PZD zrealizował zadania o łącznej wartości 16.391.601,66 zł. Poniżej prezentujemy, jakie działania i inwestycje kryją się pod tą kwotą.

Powiatowy Zarząd Dróg, do finansowania zamierzonych przedsięwzięć pobiera fundusze
z kilku źródeł. Są nimi: powiat bocheński, samorządy gminne, budżet państwa (fundusze na usuwanie klęsk żywiołowych), budżet państwa (subwencja ogólna), Europejski Fundusz Solidarności (usuwanie skutków klęsk żywiołowych), Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dochody budżetowe (wpływy np. z wydawania zezwoleń na zajęcie i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz kar pieniężnych z tym związanych).

W kwocie 16.391.601,66 zł zawarły się następujące grupy zadań:
– inwestycje, remonty dróg oraz dokumentacje projektowe: 11.699.014,61 zł (71,37% ogółu)
– letnie utrzymanie dróg: 1.730.836,11 zł (10,56% ogółu)
– zimowe utrzymanie dróg: 1.526.102,10 zł (9,31% ogółu)
– wydatki związane z utrzymaniem PZD: 1.187.338,77 zł (7,24% ogółu)
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg: 248.310,07 zł (1,52% ogółu)

Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w roku 2012 była „Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 1447K Muchówka Porąbka Iwkowska, 2075 K Lipnica Murowana – Żegocina, 2095 K Trzciana – Łąkta Górna”, wykonana w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, dostępność, rozwój – edycja 2012/2013.”Inwestycja polegała na przebudowie, budowie i remoncie dróg powiatowych przebiegających przez 3 gminy południowej części powiatu bocheńskiego: Gminę Lipnica Murowana, Gminę Trzciana oraz Gminę Żegocina.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 963 344,84 zł, w tym koszt dokumentacji projektowych: 63.345,00 zł, a koszt robót drogowych: 3 899 999,84 zł. Dofinansowanie ze strony budżetu państwa wyniosło 25,54% wartości zadania (1.000.000,00 zł), pozostałe koszty inwestycji w wysokości 2.899.999,84 zł pokrył powiat bocheński przy finansowym wsparciu ze strony gmin, na terenie których była realizowana inwestycja. Dofinansowanie ze strony powiatu wyniosło 1. 739.073,03 zł, co stanowiło 44,6% kosztów, a łączne dofinansowanie ze strony gmin wyniosło 1.160.926,81zł,czyli 29,76 % kosztów realizacji omawianego zadania.

Ponadto wykonano następujące inwestycje (w nawiasach podane źródła ich finansowania oraz wartość inwestycji):
– budowa chodnika w Jodłówce – etap I (Gmina Rzezawa, 246.393,19 zł)
– budowa chodnika w Jodłówce – etap I (Gmina Rzezawa, 319.471,64 zł)
– budowa chodnika w Dąbrówce – etap I (Gmina Rzezawa, 123.905,28 zł)
– budowa chodnika w Łąkcie Dolnej (Gmina Trzciana, 215.250,00 zł)
– budowa chodnika w Proszówkach – etap I (Gmina Bochnia, 111.415,66 zł)
– budowa chodnika w Brzeźnicy (Gmina Bochnia, 170.432,83 zł)
– odbudowa mostu w Bogucicach (Gmina Rzezawa, 726.738,25 zł)
– odbudowa mostu w Lipnicy Górnej (Gmina Lipnica Murowana, 635.855,72 zł)
– budowa mostu w Bytomsku (Gmina Żegocina, 1.510.967,79 zł)
– remont mostu w Ostrowie Królewskim (Gmina Rzezawa, 988.595,55 zł)
– remont przepustu na ul. Krzyżanowickiej w Bochni (Gmina Bochnia, 92.001,37 zł)
– remont mostu w Kobylu (Gmina Nowy Wiśnicz, 94.381.59 zł)
– remont mostu w Bratucicach (Gmina Rzezawa, 628.911,42 zł)

W wyniku tych i innych inwestycji, stan dróg uległ poprawie. Dzięki temu, stają się one bezpieczniejsze, o czym świadczy spadek ilości zdarzeń na drogach powiatowych w latach 2010-2012, mimo wzrostu ilości poruszających się po drogach pojazdów. Liczbę wypadków i kolizji, które miały miejsce w ostatnich dwóch latach na drogach powiatowych według danych KPP w Bochni, przedstawia poniższa tabela:
(KZ)

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code