Strona główna » Wydarzenia » Problemy na budowanym placu targowym na ul. Partyzantów

Problemy na budowanym placu targowym na ul. Partyzantów

Do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Urzędu Miasta Bochnia, Wojciecha Cholewy, wpłynęło pismo od wykonawcy placu targowego na ul. Partyzantów w Bochni. Jak w nim czytamy, wykonawca domaga się wydłużenia terminu realizacji tej inwestycji z 31 października na 15 grudnia oraz poniesienia przez zamawiającego, czyli miasto, dodatkowych kosztów. Ma to związek z podbudową, na której ma się znajdować nowy plac. Wykonawca twierdzi, że niezbędne będą dodatkowe prace, aby odpowiednio przystosować podłoże pod plac targowy.

Na zlecenie wykonawcy została przeprowadzona analiza jakości podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni placu targowego w Bochni.

W piśmie nadesłanym do Komisji Rewizyjnej czytamy, że: Przeprowadzona analiza wskazuje, iż obiekt o zakładanych parametrach nie może powstać na tak skonstruowanym podłożu gruntowym. W celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnego z przepisami prawa budowlanego, a także z zasadami sztuki budowlanej, koniecznym jest wymiana podłoża, co wiąże się nierozerwalnie z wydłużeniem terminu realizacji obiektu (o ok. 2 miesiące) oraz z zaangażowaniem dodatkowych środków pieniężnych przez Zamawiającego.

Dlatego, aby prace się znacząco nie przedłużyły, wykonawca zaproponował wykonanie dodatkowych prac bez ogłaszania odrębnego przetargu. Ważnym faktem jest też to, że wykonawca udzieliłby na wykonane dodatkowe prace gwarancję oraz termin zakończenia całości zadania w tej sytuacji nie przekroczyłby ostatecznej daty 15 grudnia 2014 r.

Po wstępnej weryfikacji pisma Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o zajęciu się tą sprawą na kolejnym posiedzeniu z racji tego, że w porządku obrad miała inną tematykę do przeanalizowania. Podczas następnych obrad komisji mają pojawić się wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz urzędnicy, którzy tę inwestycję nadzorują. Wtedy to zostanie szczegółowo omówiony problem, jaki pojawił się z nośnością gruntu na budowanym placu targowym.

Natomiast urząd miasta we własnym zakresie podjął się zbadania tegoż podłoża. Wyniki tych badań pozwolą na podjecie dalszych działań zmierzających do budowy powierzchni placu. Obecnie cały czas trwają prace polegające na budowie niezbędnej infrastruktury, która będzie wykorzystywana przy użytkowaniu tegoż placu.

Przeczytaj również:
Przekazano plac pod budowę targowiska wykonawcy – zdjęcia;
Podpisano umowę o dofinansowanie targowiska przy ul. Partyzantów.

Zobacz także

Brzesko: 101 urodziny Pani Stefanii

17 czerwca, 101. urodziny obchodziła Pani Stefania Kuras, mieszkanka Okocimia. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili burmistrz Brzeska ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code