Strona główna » Więcej wiadomości » Ogłoszono przetarg na budowę 4-poziomowego parkingu obok dworca PKP

Ogłoszono przetarg na budowę 4-poziomowego parkingu obok dworca PKP

Bocheński magistrat przyjmuje oferty chętnych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa węzła przesiadkowego Parkuj i Jedź” w ramach projektu „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w miejscowości Bochnia”.

Jak czytamy w ogłoszeniu o przetargu, zamówienie obejmuje:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikającymi z ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w tym uzyskanie dla robót z każdej branży decyzji o pozwoleniu na budowę /decyzji ZRID/, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

2) wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlano-instalacyjnych w zakresie:
a) budowy budynku wielopoziomowego parkingu dla min. 192 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz parkingu nadziemnego zabezpieczającego zadaszone stanowiska postojowe dla min. 40 rowerów oraz min 2.4 motocykli i skuterów,
b) przebudowy fragmentu ul. Poniatowskiego (wraz z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych i busów) i przebudowy przyległego ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego przedłużenie traktu wzdłuż ul. Solidarności wraz z projektem zagospodarowania zielenią i projektem oświetlenia ulicznego i oświetlenia ciągów komunikacyjnych,
c) remontu odcinka ul. Kolejowej.

3) rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

5) zgłoszenie zakończenia robót odpowiedniemu organowi administracji publicznej/ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

6) przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji.

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych oraz do dnia upływu okresu gwarancji na roboty budowlane, bez naliczania dodatkowych kosztów. Poza tym musi udzielić gwarancji na okres min. 5 lat.

Projekt „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Bochnia”, znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO,  otrzyma dotację ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat C. Regionalna sieć kolejowa w wysokości 8 mln 758 tys. 810 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Całkowita wartość projektu wynosi 12 mln 632 tys. 961,74 zł.

Ogłoszenie jest dostępne tutaj.

fot.: UM Bochnia

Czytaj także:
Umowy na budowę parkingów za 12 mln zł podpisane;
Bochniacy chcą wyjaśnień odnośnie inwestycji Park&Ride w Bochni.

Zobacz także

Święto ulicy Solnej – zamknięte ulice

Miejski Dom Kultury w Bochni informuje, że w związku z organizacją Święta ulicy Solnej, dzisiaj 14 czerwca 2024 r. czasowo ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code