Strona główna » Wydarzenia » Konkurs dla OSP – nagroda główna to 50.000 zł

Konkurs dla OSP – nagroda główna to 50.000 zł

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”. Organizatorem Konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krakowie.

Uczestnikami konkursu mogą być Ochotnicze Straże Pożarne, działające na terenie Małopolski.

Do wygrania w konkursie jest ufundowana przez Województwo Małopolskie nagroda pieniężna w wysokości 50.000 złotych. Zwycięzca Konkursu będzie mógł przeznaczyć nagrodę na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których działa dana jednostka OSP. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedną jednostkę OSP, działającą na terenie danej gminy.

Wybór najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego odbywa się w trybie oceny zgłoszeń przez poszczególne Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów ocen zawartych w Regulaminie Konkursu.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:
Etap I:
Zgłoszenia zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki – według kryteriów podanych w Regulaminie, należy kierować na adres Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, powiatu, w którym znajduje się dana gmina, w terminie do dnia 27 maja 2013 r. Etap I Konkursu rozstrzygany jest przez Powiatowe Komisje Konkursowe, które powoływane są przez Prezydium ZOP ZOSP RP w poszczególnych powiatach.

Powiatowe Komisje Konkursowe w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. dokonują wyboru jednej OSP spośród wszystkich jednostek zgłoszonych przez gminy w danym powiecie, na podstawie kryteriów ocen wymienionych w Regulaminie.

Zgłoszenie OSP, wybranej przez Powiatową Komisję Konkursową, zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki – według kryteriów podanych w Regulaminie, przekazywane jest do Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie niezwłocznie po dokonaniu wyboru, jednak nie później niż do dnia 7 czerwca 2013 r.

Etap II:
Wyboru najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego, spośród nadesłanych przez Powiatowe Komisje Konkursowe zgłoszeń, dokona – powołana przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie – Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: Prezes Zarządu OW ZOSP RP, Wiceprezesi OW ZOSP RP oraz Marszałek Województwa Małopolskiego lub upoważniony przedstawiciel Województwa.

Wybór Laureata Konkursu nastąpi na podstawie kryteriów ocen wymienionych w Regulaminie Konkursu.

(inf. prasowa)

Zobacz także

Pożegnanie Ordynatorki Oddziału Dziecięcego – Beaty Zahradnik-Stopczyńskiej

Były kwiaty, tort ale przede wszystkim podziękowania. Z oddziałem dziecięcym Szpitala Powiatowego w Bochni pożegnała się doktorka Beata ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code