Strona główna » News (Strona 197)

News

Kierowcy nadal parkują nieprzepisowo na terenie szpitala

Osoby, które przyjeżdżają do bocheńskiego szpitala samochodami osobowymi, mogą pozostawić odpłatnie swoje pojazdy na parkingu od ul. Windakiewicza. Jednak często zdarza się, że kierowcy wjeżdżają na teren szpitala, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów, które nie posiadają specjalnych identyfikatorów zezwalających na wjazd w tę strefę.

Czytaj więcej

Co stało się ze starym mostem w Stradomce? – zdjęcia

Stary most w Stradomce miał służyć do października br. na czas budowy nowego mostu jako objazd tymczasowy. Jednak majowe ulewy i kulminacyjna fala powodziowa na rzece Stradomka spowodowały dodatkowe uszkodzenia, które uniemożliwiły bezpieczne poruszanie się po moście, gdyż obiekt groził zawaleniem. Na ostatniej sesji temat mostu wywołał radny powiatowy Ludwik Węgrzyn, który pytał w oparciu o jaką decyzję zezwolono na rozbiórkę starego obiektu.

Czytaj więcej

Łącznik autostradowy oddany do użytku w 2017 r.? – galeria zdjęć

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych władz samorządowych oraz wicemarszałka województwa małopolskiego, Romana Ciepieli. Poinformował on o wpisaniu na listę realizacyjną 19 inwestycji położonych na terenie Małopolski. Wśród nich jest bocheński łącznik autostradowy, który – jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie – być może zostanie oddany do użytku za 3 lata.

Czytaj więcej

Problemy oddziału wewnętrznego bocheńskiego szpitala zostały rozwiązane

Na czerwcowej sesji rady powiatu dyrektor szpitala w Bochni, Jarosław Kycia, dla rozwiązania kwestii związanej z zagrożeniem zamknięcia oddziału wewnętrznego w szpitalu zaproponował, aby utworzyć z obecnego oddziału wewnętrznego 2 nowe oddziały, z których 1 ukierunkowany byłby na leczenie pacjentów z problemami kardiologicznymi. W wyniku przeprowadzanej reorganizacji udało się podpisać ponownie umowy z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia, oraz z dopiero przyjętymi do pracy.

Czytaj więcej

W Bochni powstanie Zespół Szkół nr 4

Niż demograficzny dociera również do Bochni z powodu coraz mniejszej liczby urodzeń. W związku z tym więcej szkół dotyka problem związany z coraz to mniejszą ilością uczniów. Sytuacja taka spotkała II LO w Bochni, gdzie w obecnym roku utworzono tylko 2 klasy. Aby temu zaradzić i szkołę dalej rozwijać, powiat zaproponował, by utworzyć w placówce, gdzie mieści się II LO, Zespół Szkół nr 4, który składałby się z klas ogólnokształcących, policealnego studium medycznego oraz z klas technicznych. ...

Czytaj więcej

Powiat bocheński wyemituje obligacje

Powiat bocheński wyemituje obligacje powiatowe na okaziciela w łącznej liczbie 6 tys. sztuk o wartości 1000 zł każda. Pozwoli to powiatowi uzyskać środki pieniężne do budżetu w kwocie 6 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 8 seriach i będą one wykupywane z dochodów własnych powiatu rokrocznie w latach 2019 – 2026. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Czytaj więcej

Propozycja referendum z pytaniem do mieszkańców nt. połączenia miasta z gminą Bochnia

Podczas czerwcowej sesji rady miejskiej radny Maciej Fischer złożył interpelację, w której poddał pomysł zadania pytania w referendum czy mieszkańcy Bochni są za połączeniem gminy miasta Bochnia z gminą Bochnia. Zdaniem radnego takie dodatkowe pytanie można by było skierować przy referendum związanym z budową parkingu na Placu Okulickiego. Jednak na chwilę obecną nie jest jeszcze przesądzone czy referendum ws. parkingu w ogóle się odbędzie.

Czytaj więcej

Co dalej z zagospodarowaniem budynku gastronomicznego w Uzborni?

Radny Piotr Dziurdzia na czerwcowej sesji rady miasta powrócił do tematu związanego z zagospodarowaniem budynku gastronomicznego w Uzborni. Sezon wakacyjny rozpoczyna się i wiele osób korzystających z parku nie ma możliwości chociażby wypić kawy czy zakupić i zjeść posiłek na jego terenie.

Czytaj więcej

Zarząd powiatu bocheńskiego otrzymał absolutorium

Na czerwcowej sesji rady powiatu bocheńskiego radni głosowali w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Radni powiatowi stosunkiem głosów 14 za udzielili absolutorium. Przeciwko głosowało 6 radnych, natomiast 3 wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej