Strona główna » News (Strona 195)

News

Prywatny bocheński żłobek zostaje z dotacją z urzędu miasta

Na XL sesji rady miejskiej jedną z uchwał, nad którą radni mieli głosować, była ta poświęcona wysokości i zasadom ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Solnego Grodu w roku 2014. Jednak niepokój budzi fakt, że zgodnie z nowymi wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej zakazuje się magistratowi żądać wykazu najmłodszych należących do żłobka i klubu dziecięcego oraz prowadzić kontroli w zakresie dotowania placówki.

Czytaj więcej

Uchwała dot. zmian w strefie płatnego parkowania do ponownego rozpatrzenia

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Adam Korta zgłosił zastrzeżenia do uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w strefie płatnego parkowania na terenie Bochni oraz ustalenia stawek za parkowanie pojazdów w tej strefie. Uchwała dotyczyła tego, by pojazdy administracji publicznej miały możliwość bezpłatnego postoju podczas wykonywania obowiązków służbowych. Stawka zerowa miałaby obowiązywać m.in. dla pojazdów z Inspektoratu Sanitarnego, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj więcej

Nazwa ul. Więźniów Oświęcimia pozostaje – zmiany nie będzie

Na posiedzeniu lutowej Komisji Kultury przewodnicząca tej komisji, Łucja Satoła-Tokarczyk, odczytała wniosek, jaki wystosował Andrzej Pacuła. Dotyczył on zmiany nazwy ul. Więźniów Oświęcimia oraz nadania jej imienia Gabriela Lauba, gdyż ta nazwa byłaby krótsza i nawiązywała do historii tej ulicy, która kiedyś była dzielnicą żydowską i znajdowało się tam getto.

Czytaj więcej

Wniosek o zasiedzenie kamienicy przy ul. Solnej 1 złożony

W latach 2008-2010, gdy burmistrzem Solnego Grodu był Bogdan Kosturkiewicz, zostały przygotowane dokumenty dotyczące nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu lub zarządzie gminy miasta Bochnia. Od tego czasu kamienica przy ul. Solnej 1 jest we władaniu Miasta Soli. Wcześniej była własnością Skarbu Państwa. Miasto płaci podatek od nieruchomości od kilkunastu lat oraz wykonywało prace remontowe na początku lat 90-tych związane z przebudową poddasza.

Czytaj więcej

Nowa uchwała dot. strefy płatnego parkowania według radnego Adama Korty jest niepotrzebna

Na Komisji Rewizyjnej radni omawiali uchwałę, która dotyczy strefy płatnego parkowania na terenie Bochni. Opłaty za korzystanie z płatnego parkingu pozostają bez zmian, natomiast urzędnicy bocheńskiego magistratu zaproponowali, by pojazdy administracji publicznej miały możliwość bezpłatnego parkowania podczas wykonywania obowiązków służbowych. Stawka zerowa miałaby obowiązywać m.in. dla pojazdów z Inspektoratu Sanitarnego, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj więcej

Zagrożenie wścieklizną w Bochni – zarażona sarna na ul. Wygoda

Niedawno na wjazdach do Bochni od strony Wiśnicza oraz Brzeska, jak i przy ul. Podedworze postawiono tabliczki informujące o wystąpieniu na tym terenie wścieklizny. Tabliczki te zostały zamieszczone z powodu ujawnienia 28 lutego br. na ul. Wygoda sarny zarażonej tym wirusem. Wcześniej na tej ulicy zanotowano 2 przypadki wystąpienia tej choroby: u kota (5 stycznia 2011 r.) oraz u zająca (22 marca 2011 r.).

Czytaj więcej

Ul. Adolfa Mitery jeszcze nieoznaczona

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kazimierz Ścisło, zwrócił się z prośbą do zastępcy burmistrza Solnego Grodu, Roberta Cerazego oraz naczelnika Tomasza Kuca o to, aby oznaczyli ul. Adolfa Mitery w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, ponieważ firma Werner Kenkel zgłosiła, że kierowcy dojeżdżający do wymienionego zakładu nie bardzo wiedzą, gdzie dokładnie mają jechać.

Czytaj więcej

Tiry dużym problemem dla Bochni: “Szklanki w domu się trzęsą”

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska został poruszony temat związany z ruchem tranzytowym, który odbywa się w przemysłowej części miasta, czyli ul. Partyzantów – od strony drogi krajowej nr 94 (stara “czwórka”), poprzez ul. Brzeską, część ul. Krzeczowskiej do ul. Karolina, następnie ul. Karolina i ul. Wygoda oraz ul. Staszica i ul. Proszowską do ul. Partyzantów. Wymienione drogi stanowią taki bajpas po to, by samochody ciężarowe dojeżdżające do ul. Partyzantów nie poruszały się przez centrum miasta Jednak przytoczony odcinek dróg jest wykorzystywany przez tiry, które zmierzają ...

Czytaj więcej

Budynek gastronomiczny w parku Uzbornia dalej problemem dla magistratu

Na komisjach radni zapoznają się z nową, już kolejną, uchwałą dotyczącą użyczenia na okres 7 lat Bocheńskiemu Zakładowi Usług Komunalnych nieruchomości znajdującej się w parku Uzbornia. Wcześniejsza uchwała zakładała oddanie w użyczenie BZUK-owi całego parku wraz ze znajdującymi się tam budynkami. Jednak przed sesją została nagle wycofana.

Czytaj więcej

Wniosek ws. kamienicy przy ul. Solnej 1 wysłany do ABW z błędem

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powrócił temat kamienicy położonej przy ul. Solnej 1. Radny Bogdan Kosturkiewicz poprosił, by przewodniczący odczytał wniosek, jaki został wystosowany do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według byłego włodarza Bochni jest on nieprawidłowy.

Czytaj więcej