Strona główna » Kultura » Jak wyglądały „Dni Bochni” w 1971 r. w świetle materiałów archiwalnych

Jak wyglądały „Dni Bochni” w 1971 r. w świetle materiałów archiwalnych

W 1971 r. zorganizowano po raz pierwszy „Dni Bochni”. Materiały na ten temat zachowały się w zbiorach Archiwum w Bochni i dlatego pracownicy Oddziału przygotowali krótką prezentacje na stronę ANK.

Jak wynika z dokumentów zachowanych w Oddziale w Bochni Archiwum Narodowego w Krakowie święto pod nazwą „Dni Bochni” obchodzone jest od roku 1971. Możemy się z nich dowiedzieć jakie były jego początki i dlaczego w ogóle je zorganizowano.

W zespole pod nazwą Urząd Miejski w Bochni zachowały się m.in. wycinki prasowe, program obchodów, afisze, zaproszenia, sprawozdanie z obchodów, telegramy gratulacyjne. Aby przybliżyć atmosferę tamtych wydarzeń pracownicy Archiwum przygotowali galerię z wybranych dokumentów.

W Sprawozdaniu z obchodów „Dni Bochni” z 1971 r. czytamy: „…mając na celu pobudzenie działalność kulturalno-oświatowej oraz społecznej na terenie miasta Bochni, Miejska Rada Narodowa uchwałą z dnia 17 lutego 1971 r. ustaliła obchody Dni Bochni na przełomie miesiąca września i października b.r. …”

Święto obchodzono w dniach 25 września do 2 października i połączono je z obchodami urodzin Kazimierza Wielkiego, inauguracją roku kulturalno-oświatowego dla województwa krakowskiego oraz 25 leciem pracy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Celem realizacji uchwały powołano Komitet Organizacyjny z którego wyłoniono poszczególne komisje: imprezowo-widowiskową, dekoracyjną, finansową, propagandy i porządkową. Każdej z Komisji przydzielono zadania m.in. zorganizowanie nadzwyczajnego Zjazdu Bochniaków i wychowanków LO, przygotowanie części artystycznej na Rynku, pokazów gimnastycznych na boisku, zorganizowanie dnia młodości, jarmarku kulturalnego, przeglądu kapel ludowych i bajarzy. Z okazji „Dni Bochni” otwarto kilka interesujących wystaw. Tak np. pracownicy Archiwum Powiatowego i Muzeum przygotowali ekspozycję pod nazwą „Historia Bochni”, w świetlicy Kopalni Soli otwarto wystawę związaną z historią górnictwa solnego, Cech Rzemiosł Różnych przy współudziale ośrodka Postępu Technicznego przy Izbie Rzemieślniczej w Krakowie urządził w świetlicy Cechu wystawę sztuki rzemieślniczej.

Inauguracje „Dni Bochni” rozpoczęto 25 września uroczystą sesją Miejskiej Rady Narodowej i Miejskiego Komitetu FJN w trakcie której Marian Stolarczyk – kierownik Archiwum Powiatowego wygłosił referat „Bochnia w dokumentach archiwalnych”.

Trzeba przyznać, że organizatorzy przygotowali dla mieszkańców miasta wiele atrakcji, a w organizację obchodów włączyły się instytucje kultury, nauki, zakłady pracy, spółdzielnie i szkoły.

Aby przybliżyć atmosferę tamtych wydarzeń pracownicy Archiwum w Bochni przygotowali galerię z wybranych dokumentów, którą możecie Państwo obejrzeć na stronie Archiwum Narodowego w Krakowie http://ank.gov.pl/node/13002

skan 2 - Kopia

Zobacz także

Zaproszenie na 64. Konkurs Palm w Lipnicy Murowanej

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkich miłośników kultury, tradycji i wyjątkowych palm wielkanocnych na 64. edycję ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code