Strona główna » Wydarzenia » Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Zakończyły się oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez burmistrza Bochni  otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych. W sumie rozdysponowano 45 tys. zł. Zobacz, kto otrzyma dofinansowanie.

Oferty złożono w następujących dziedzinach:
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– ochrona i promocja zdrowia;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oceny dokonały komisje konkursowe złożone z przedstawicieli zarówno organizacji pozarządowych, jak i bocheńskiego magistratu. Wyniki wraz z proponowanym przez komisje podziałem dotacji zaopiniowane zostały także przez Zespół Doradczo-Inicjatywny ds. Organizacji Pozarządowych. Na podstawie sporządzonych protokołów burmistrz przyznał dofinansowania celowe na realizację zadań publicznych gminy miasta Bochnia w 2014 r.

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów wraz z wysokością przyznanej dotacji

Przyznane dotacje dla NGO

Wykaz zadań i podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania

Zobacz także

Ulepimy dziś bałwana! – konkurs rozstrzygnięty

Wykorzystując śnieżną aurę Miejski Dom Kultury w Bochni ogłosił konkurs na ulepienie bałwana. Mieszkańców Bochni nie trzeba było ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code