Strona główna » Wydarzenia » Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Zakończyły się oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez burmistrza Bochni  otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych. W sumie rozdysponowano 45 tys. zł. Zobacz, kto otrzyma dofinansowanie.

Oferty złożono w następujących dziedzinach:
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– ochrona i promocja zdrowia;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oceny dokonały komisje konkursowe złożone z przedstawicieli zarówno organizacji pozarządowych, jak i bocheńskiego magistratu. Wyniki wraz z proponowanym przez komisje podziałem dotacji zaopiniowane zostały także przez Zespół Doradczo-Inicjatywny ds. Organizacji Pozarządowych. Na podstawie sporządzonych protokołów burmistrz przyznał dofinansowania celowe na realizację zadań publicznych gminy miasta Bochnia w 2014 r.

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów wraz z wysokością przyznanej dotacji

Przyznane dotacje dla NGO

Wykaz zadań i podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania

Zobacz także

Nowe karetki w bocheńskim szpitalu

O dwa ambulanse, nowoczesny respirator oraz aparat do RTG wzbogacił się bocheński Szpital Powiatowy. Fundusze na ten cel pochodzą ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code