Strona główna » News » Dalsze losy bloku przy ul. Łychów

Dalsze losy bloku przy ul. Łychów

Całkiem lekceważąc trudne warunki geologiczne, oraz wbrew woli mieszkańców, w ekspresowym tempie wzniósł się słynny już blok przy ulicy Łychów w Bochni. Choć mogłoby się wydawać, ze temat Łychowskiego budynku został już wyczerpany, to wciąż budzi nowe wątpliwości.

Mimo, iż sprawa budowli, toczyła się w maksymalnie opóźnionym tempie, nie udało się ukryć wielowątkowych nieprawidłowości. Zaś sam budynek powstał w rekordowo szybkim tempie, budzący mieszane uczucia w kwestii zachowania budowlanych reżimów technologicznych i warunków właściwego osuszania i osiadania budynków.

W lutym b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w całości unieważnił oba postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, które, popierając stanowisko tutejszego urzędu miasta, odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności kontrowersyjnej wz-ki.

Również Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, po zapoznaniu się ze sprawą, przeprowadził własne postępowanie wyjaśniające, obejmujące zarówno badanie wszystkich dokumentów, jak i wizję lokalną i wykonanie porównawczych analiz. Na podstawie wniosków z tego postępowania skierował on do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej. We wniosku tym ROZ zarzuca pani architekt, że wykonała analizę architektoniczną oraz projekt decyzji o warunkach zabudowy reprezentując urząd miasta, a następnie, na podstawie własnej decyzji, wykonała projekt dla inwestycji prywatnej. Tym samym podsumowując, że owy projekt decyzji o warunkach zabudowy został wykonany nierzetelnie.

Przypomnijmy, że skarżący wskazali, iż osiedle Łychów było dotychczas terenem zabudowy wyłącznie jednorodzinnej a powstały wielkogabarytowy budynek zaburzył kwestię ładu przestrzennego oraz funkcjonalności przyleśnego zacisza. Poprzez wydanie decyzji dopuszczającej wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej na osiedlu domków jednorodzinnych, dokonana została de facto zmiana przeznaczenia osiedla. Zmiana ta została wniesiona bez wiedzy i zgody mieszkańców osiedla- właścicieli nieruchomości, którym odmówiono prawa strony w postępowaniu, mimo, że zmiana wpływa na sposób wykonania ich prawa własności.

Obszar Łychowa wskazany został jako obszar osuwisk, fakt ten ma swoje oficjalne uzasadnienie. Podczas ostatniej inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi wykonanej przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach projektu SOPO (System ochrony przeciwosuwiskowej). Procesy te są naturalnym skutkiem specyficznej budowy geologiczne omawianego rejonu. W tej sytuacji wprowadzanie na wskazanym obszarze zabudowy wielorodzinnej może okazać się działaniem nieodpowiedzialnym.

 Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym zaplanowana jest na koniec czerwca br.

Zobacz także

Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!

Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, ...

3 komentarze

  1. Szacunek dla WSA w Krakowie za takie rozstrzygnięcie .Gratulacje dla skarżących za konsekwencję . KBC -warto napisać , kto był tym Architektem Miejskim w owym czasie , zatrudnioną jak pamiętam (;) na zlecenie w UM; Tak więc będzie od nowa wszczęcie procedury o wydanie WZiZT a końcowy rezultat trudno przewidzieć . Wstrzymanie robót-„murowane”.

  2. Czyżby „DRUGA TANKOWNIA” ? i ta sama pani……..

  3. Póki co, blok tak huczy, że aż żal przyszłych mieszkańców. Hałas jak od klimatyzacji w galerii handlowej. Albo wentylatory wciąż zalewanych garaży, albo stale go osuszają, albo w ogóle jakiś błąd z wentylacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code