Strona główna » News » Co w budżecie Bochni na 2015 r.? – lista

Co w budżecie Bochni na 2015 r.? – lista

18 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację inwestycji w Bochni w przyszłym roku. Bocheńscy radni otrzymali projekt budżetu. Co się w nim znalazło?

WYDATKI MAJĄTKOWE BOCHNI W 2015 R.:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15 615 611,71 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – 1 140 112,10 zł

1. Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94 – 125 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza jako ciągu pieszo-rowerowego przy DW 965 ul. Wiśnicka – 1 005 112,10 zł.

3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku Bochnia – Limanowa – 10 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 556 500,00 zł

1. Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych Nr 1428K, 1424K, 2089K, 1442K i 2087K oraz dróg miejskich Nr 2110K – ul. Karolina, ul. Wygoda i ul. Krzyżanowicka – 556 500,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 13 918 999,61 zł

1. Ul. Partyzantów – budowa drogi publicznej wraz z sieciami uzbrojenia terenu stanowiącej dojazd do Powiatowej Strefy Aktywności Gospodarczej – 819 012,28 zł.

2. Zagospodarowanie węzłów komunikacyjnych w obszarze obsługiwanym przez Szybką Kolej Aglomeracyjną – Park&Ride – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa węzła przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w ramach projektu pod nazwą „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Bochnia”, tj.: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego, parkingu dla rowerów i motorów, zatok postojowych, przebudowy fragmentu ul. Ks. J. Poniatowskiego oraz remontu nawierzchni fragmentu ul. Kolejowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robot budowlanych – 9 116 657,41 zł (6 546 628,09 zł – dotacja).

3. Modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne: ul. prof. F. Bujaka, Kurów, Widok, Sienkiewicza, Sądecka, Kiernika, Kościuszki, Trudna, Gazaris, Kraszewskiego, Sutoris, Solna, Rynek) – 2 100 000,00 zł.

4. Ul. Bujaka – budowa chodnika – 300 000,00 zł

5. Ul. Goczałkowskich – boczna – budowa drogi wraz z chodnikiem – 240 000,00 zł.

6. Ul. Gen. M. Turkowskiego – budowa drogi wraz z chodnikiem – 400 000,00 zł.

7. Budowa obwodnicy – trasy północno-zachodniej – etap II – 250 000,00 zł.

8. Ul. Frycza – drogi wraz z odwodnieniem – 200 000,00 zł.

9. Ul. Dębnik – przebudowa drogi – 200 000,00 zł.

10. Ul. Łychów – poszerzenie drogi wraz z odwodnieniem – 43 329,92 zł.

11. Os. Karolina – remont dróg wewnętrznych – 200 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 000,00 zł

1. Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 200 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 100 000,00 zł

Cmentarze – 100 000,00 zł

1. Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej – 100 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 84 000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 84 000,00 zł

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 50 000,00 zł.

2. Montaż instalacji alarmowej w budynku urzędu oraz instalacji przeciwpożarowej w archiwum urzędu – 34 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 150 000,00 zł

Pozostała działalność – 150 000,00 zł

1. Monitoring w mieście Bochnia – etap III – 150 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 500 000,00 zł

1. Szkoły podstawowe – remont pomieszczeń sanitariatów, adaptacja niezbędnych pomieszczeń oraz otoczenia (przygotowanie do przyjęcia młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży w roku 2016 w Krakowie) – 400 000,00 zł.

2. Gimnazja – remont pomieszczeń sanitariatów, adaptacja niezbędnych pomieszczeń oraz otoczenia (przygotowanie do przyjęcia młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży w roku 2016 w Krakowie) – 100 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 400 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 100 000,00 zł

1. Kanalizacja opadowa – w rejonie Osiedla Chodenice – 200 000,00 zł.

2. Kanalizacja opadowa – przebudowa sieci w ul. Orackiej – 200 000,00 zł.

3. Kanalizacja opadowa – przebudowa sieci w rejonie Osiedla św. Jana – Murowianka – 700 000,00 zł.

Pozostała działalność – 300 000,00 zł

1. Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej – dozbrojenie strefy. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – 100 000,00 zł.

2. Rewitalizacja śródmieścia Bochni ze szczególnym uwzględnieniem Rynku, Plant Salinarnych, Placu gen. L. Okulickiego i Placu gen. Pułaskiego – wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie realizowanego zadania ze środków zewnętrznych – 200 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – 20 000,00 zł

Obiekty sportowe – 20 000,00 zł

1. Zakup urządzeń treningowych na siłownię – 20 000,00 zł.

RAZEM: 18 069 611,71 zł

Zobacz także

Starosta oraz uczniowie sprzątali Puszczę Niepołomicką

Wszystkie śmieci są nasze! – pod takim hasłem Powiat Bocheński włączył się w 30 Akcję Sprzątania Świata organizowaną ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code