Strona główna » Wydarzenia » 1 milion złotych na budowę Targowiska w Bochni

1 milion złotych na budowę Targowiska w Bochni

10 października Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Bochnia pn. „Budowa targowiska stałego „Mój rynek” z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Partyzantów w Bochni”.

Celem projektu jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu bocheńskiego poprzez rozwijanie elementów infrastruktury technicznej- targowiska stałego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Inwestycja ta służyć będzie rolnikom i  lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Bochnia.
Planowana jest lokalizacja placu targowego przy ul. Partyzantów w Bochni, na działkach będących własnością miasta. W ramach zadania planuje się m.in. budowę budynku kontenerowego socjalno-biurowego z gabinetem lekarza weterynarii i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w.c., budynku badania zwierząt, wiat, parkingu, placu handlowego, zjazdów publicznych, infrastruktury technicznej w tym m.in.: rozbudowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji odwodnienia terenu, instalacji oświetlenia terenu placu targowego wraz z obiektami, dróg wewnętrznych dojść i dojazdów.
Szacowany koszt inwestycji to kwota 2.739.000 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 milion złotych. Źródłem finansowania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2014 roku.

Zobacz także

Rusza przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Inwestycja pochłonie blisko 7,5 mln zł

W przyszłym tygodniu ruszy przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Dziś Jarosław Kycia dyrektor szpitala ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code