Strona główna » Wydarzenia » 1 milion złotych na budowę Targowiska w Bochni

1 milion złotych na budowę Targowiska w Bochni

10 października Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Bochnia pn. „Budowa targowiska stałego „Mój rynek” z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Partyzantów w Bochni”.

Celem projektu jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu bocheńskiego poprzez rozwijanie elementów infrastruktury technicznej- targowiska stałego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Inwestycja ta służyć będzie rolnikom i  lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Bochnia.
Planowana jest lokalizacja placu targowego przy ul. Partyzantów w Bochni, na działkach będących własnością miasta. W ramach zadania planuje się m.in. budowę budynku kontenerowego socjalno-biurowego z gabinetem lekarza weterynarii i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w.c., budynku badania zwierząt, wiat, parkingu, placu handlowego, zjazdów publicznych, infrastruktury technicznej w tym m.in.: rozbudowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji odwodnienia terenu, instalacji oświetlenia terenu placu targowego wraz z obiektami, dróg wewnętrznych dojść i dojazdów.
Szacowany koszt inwestycji to kwota 2.739.000 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 milion złotych. Źródłem finansowania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2014 roku.

Zobacz także

Od dziś rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

Od dziś na szczepienia przeciw covid dla osób powyżej 80 roku życia. Każda pełnoletnia osoba może wypełnić, ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code