Strona główna » Więcej wiadomości » Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców działających w gminie Bochnia

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców działających w gminie Bochnia

Na roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą liczyć podmioty gospodarcze na terenie Gminy Bochnia. To kolejna nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.


Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy podejmujący działalność po raz pierwszy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w CEiDG lub KRS.

Dla prowadzących już działalność gospodarczą również przewidziano przywileje podatkowe. W tym przypadku zwolnieniem od podatku od nieruchomości, będą objęte zostaną budynki lub ich części, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji i usług z wyjątkiem handlu, pod warunkiem poniesienia nakładów finansowych związanych z ich remontem lub adaptacją. Wartość wydatków musi wynosić co najmniej trzykrotność należnego podatku od tychże nieruchomości.

Podmiot gospodarczy musi zgłosić zamiar korzystania z pomocy de minimis oraz nie może posiadać zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

Rada Gminy Bochnia podjęła również uchwałę o obniżeniu stawek podatków od środków transportowych.

Wszystkie te działania podejmowane przez samorząd Gminy Bochnia mają na celu stworzenie dobrych i atrakcyjnych warunków dla potencjalnych inwestorów oraz umożliwienie rozwoju gospodarczego działających już podmiotów.

Zobacz także

Piknik dla Ukraińskich rodzin

Kilkuset uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Bocheńskiego wzięło udział w niedzielę w Rodzinnym Pikniku. Spotkanie zorganizowało gospodarstwo ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code