Strona główna » News » Zmiany w prawie. Można jeździć bez dowodu rejestracyjnego i OC

Zmiany w prawie. Można jeździć bez dowodu rejestracyjnego i OC

Policjanci przypominają, że od 1 października 2018 r zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.  Podczas kontroli na drodze funkcjonariusze w dalszym ciągu będą sprawdzali dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdem czyli prawo jazdy. Jednocześnie pamiętać należy, że dowody rejestracyjne nadal będą potrzebne m.in. podczas wizyty na badaniu technicznym, przy sprzedaży auta czy podczas wyjazdu za granicę. Ponadto, zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentów ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego nie dotyczy  pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Podczas kontroli drogowej policjanci dane o pojeździe i dokumentach pojazdu będą weryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał wymagań ochrony środowiska, będzie zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego funkcjonariusz odnotuje „zatrzymanie” dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma – podobnie jak dotychczas – pokwitowanie, na którym będzie określona przyczyna „elektronicznego zatrzymania”    – a to po to by diagnosta miał wiedzę jaki element wymaga weryfikacji.

W przypadku drobnych stłuczek – kolizji (bez osób rannych) możemy sami sprawdzić czy pojazd posiada polisę OC bez konieczności wzywania do tego policjantów. Kierujący pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu nadal mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia, w którym zostanie zawarta informacja o aktualnej polisie „OC”. Jeśli kierowca nie posiada  danych dot.  polisy (ubezpieczyciela i  numeru polisy) przy sobie to  istnieje możliwość sprawdzenia czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – www.ufg.pl lub poprzez pobranie z tej strony aplikacji mobilnej „Na wypadek”. Uzyskana w ten sposób informacja będzie zawierała między innymi markę i model pojazdu, numer polisy oraz dane ubezpieczyciela.

Niezależnie od powyższego, jeśli doszło do zdarzenia drogowego należy pamiętać o nałożonych na kierującego pojazdem obowiązkach, które określone zostały w art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W razie uczestniczenia w kolizji kierujący jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

w miejscu wypadku,

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia

lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Zobacz także

Bilety na kabaret Smile

Kabaret Smile wystąpi w hali widowiskowo-sportowej w Bochni 26 października 2024 r. o godz. 17 z programem „Nowy”. Stacjonarną sprzedaż biletów ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code