Strona główna » Więcej wiadomości » Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

W 2021 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia pełnić będzie konsorcjum firm:

  • lider konsorcjum: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2,
  • partner konsorcjum: EKOMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Partyzantów 24D.

Odpady komunalne będą odbierane od mieszkańców zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych na rok 2021. W ciągu roku będzie przeprowadzona dwukrotna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Uwaga dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

WYSTAWIAMY: meble, kanapy, fotele, stoły, łóżka, materace, rowery, wózki dziecięce, dywany, pierzyny, zużyte opony samochodowe z pojazdów o dmc do 3,5 t. (maks. 4 szt.), pralki, lodówki, telewizory, drzwi bez szyb, ramy szyb okiennych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia.

NIE WYSTAWIAMY: części samochodowych, odpadów toksycznych, wiader po farbach i olejach, gruzu, umywalek, muszli klozetowych, brodzików, papy odpadowej, styropian dociepleniowy.

Dodatkowe informacje:

W dzień wywozu odpady prosimy wystawiać do godz. 6:00.

Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o pojemności zgodnej z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach.

Harmonogramy:

Odpady zmieszane – zabudowa Wielorodzinna (wspólnoty, bloki) obsługiwana przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp.z.o.o

Odpady selektywnie zebrane (dzwony) oraz papier, szkło tworzywa-metale zgromadzone w pojemnikach – zabudowa Wielorodzinna (wspólnoty, bloki) obsługiwana przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp.z.o.o

Wielkogabaryty – zabudowa Wielorodzinna (wspólnoty, bloki) obsługiwana przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp.z.o.o

Odpady wielkogabarytowe obsługiwane przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z.o.o

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych – Gmina Miasta Bochnia 2021

Zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Bochnia obsługiwana przez EKOMBUD

Wywóz odpadów obsługiwany przez EKOMBUD

Zobacz także

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia

W związku z rozpoczętym sezonem zimowym Urząd Miasta Bochnia informuje o podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie dróg na terenie Gminy Miasta ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code