Strona główna » News » Zarząd powiatu bocheńskiego nie realizuje uchwały ws. powołania ZS nr 4 w Bochni

Zarząd powiatu bocheńskiego nie realizuje uchwały ws. powołania ZS nr 4 w Bochni

Zarząd Powiat w Bochni zaproponował w czerwcu ubiegłego roku utworzenie w II LO w Bochni Zespołu Szkół nr 4, który z założenia miał składać się z klas ogólnokształcących, policealnego studium medycznego oraz z klas technicznych. Decyzję taką podjęto z powodu małej ilości uczniów, którzy byli zainteresowani kształceniem w II LO. Powołanie ZS nr 4 miało poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły a tym samym zainteresować uczniów nowymi kierunkami. Dlatego 25 czerwca 2014 roku radni powiatu bocheńskiego przegłosowali jednogłośnie uchwałę obligującą Zarząd Powiatu w Bochni do uruchomienia od 1 września 2015 roku ZS nr 4.

W związku z powyższym redakcja portalu kbc24.pl zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Bochni z pytaniem dotyczącym etapu na jakim jest realizowana uchwała ws. powołania ZS nr 4 w Bochni.

Odpowiedź ze Starostwa jest następująca: “Na początku 2015 r. z propozycją wstrzymania realizacji tej uchwały wystąpiła dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego. Zarząd Powiatu poprosił o przygotowanie stanowiska w tej sprawie merytoryczną komisję Rady Powiatu, tj. Komisję Edukacji, Sportu i Turystyki, która na swoim posiedzeniu 24 marca 2015 r. zapoznała się z opinią Rady Pedagogicznej szkoły oraz przedstawioną przez dyrektor szkoły koncepcją jej funkcjonowania w obecnej strukturze, ze szczególnym uwzględnieniem działań, mających zapewnić zwiększony nabór dla klas pierwszych. Komisja, po wysłuchaniu stanowisk obu w/w organów szkoły postanowiła zarekomendować Zarządowi Powiatu podjęcie uchwały, uchylającej zacytowaną na wstępie uchwałę Rady Powiatu.

W dniu 31 marca 2015r. odbyła się sesja Rady Powiatu w Bochni, na której w porządku obrad nie znalazł się punkt związany ze stanowiskiem jakie wypracowała przed sesją Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki ws. uchylenia przez Radę Powiatu uchwały dotyczącej powołania ZS nr 4.

W chwili obecnej Zarząd Powiatu Bocheńskiego nie realizuje uchwały ws. utworzenia Zespołu Szkół nr 4. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w piśmie, które otrzymaliśmy z starostwa. Dowiadujemy się w nim że “w związku z faktem, iż nie powstała żadna nowa szkoła, kształcąca w kierunkach zawodowych, która miałaby wejść w skład projektowanego ZS nr 4, dotychczas nie było informowane o tym fakcie Kuratorium Oświaty.” ponadto “Ponieważ nie zakładano powstania nowych kierunków w przedmiotach zawodowych, nie zaszła zatem potrzeba zgłaszania ich, celem zaopiniowania, do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Na ostatniej V sesji Rady Powiatu w Bochni Jacek Pająk radny powiatowy w punkcie porządku obrad Informacja o realizacji uchwał Rady powiatu podjętych w drugim półroczu 2014 roku zapytał jak przebiega realizacja uchwały ws. powołania ZS nr 4.
Uchwała została podjęta w czerwcu 2014 roku. W zapisie uchwały jest data wykonalności na 1 września 2015 r. tj. wtedy gdy szkoła ZS nr 4 fizycznie zacznie funkcjonować. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do tego żeby w czerwcu 2014 podejmować działania. Te działania powinny być podejmowane w drugim półroczu 2014 roku i z początkiem 2015 roku. Uchwała Rady Powiatu, która mówi, że do realizacji tej uchwały zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Bochni. W związku z tym pytam co się dzieje z tą uchwałą. – zapytał Jacek Pająk

Odpowiedzi na postawione pytanie Jacka Pająka nie było, gdyż ten punkt porządku obrad nie jest przypisany podejmowanemu tematowi.

Jest to informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w drugim półroczu 2014 roku. Jeżeli uchwała była podjęta w czerwcu to było to pierwsze półrocze. Zatem nie analizujemy realizacji uchwał podjętych w pierwszym półroczu, bo z zapisu z porządku obrad wynika, że dotyczy to realizacji uchwał podjętych w drugim półroczu 2014 roku. – odpowiedziała Bernadetta Gąsiorek, przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni.

Redakcja kbc24.pl postanowiła napisać do Mirosława Chrapusty, dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru w MUW w Krakowie i zapytać jaki skutek prawny dla Zarządu Powiatu w Bochni powoduje nie realizowanie wyżej przytoczonej uchwały. Gdy otrzymamy odpowiedź poinformujmy o tym fakcie na łamach portalu kbc24.pl.

odp

Zobacz także

Sprzątanie, gotowanie, zakupy – co tak naprawdę robimy podczas pracy zdalnej?

Praca zdalna to dla większości z nas duża oszczędność czasu oraz elastyczność godzinowa. Nie musimy wstawać tak wcześnie, nie stoimy w korkach, ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code