Strona główna » News » Zarobki w Polsce w 2014 i 2015 roku

Zarobki w Polsce w 2014 i 2015 roku

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w trakcie dziewięciu ostatnich lat przeciętne wynagrodzenie polskiego pracownika wzrosło o 1 400 zł. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na polskim rynku w październiku 2015 roku wyniosło 4 110,77 zł. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynagrodzenie połowy pracowników w Polsce kształtuje się na poziomie 2 359 zł netto. Druga część zatrudnionych ma wyższe zarobki.

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn
W dalszym ciągu utrzymują się różnice przy wynagradzaniu pracowników różnych płci. W ogólnej skali kraju, zatrudnieni mężczyźni otrzymali średnie wynagrodzenie wyższe od średniego o 9,1% (czyli o 374,03 zł) w porównaniu z kobietami. Pracujące kobiety otrzymały zatem wynagrodzenie niższe o 9,5% (czyli o 390,15 zł). Ostatecznie oznacza to, że średnie wynagrodzenie mężczyzn pracujących w Polsce było wyższe o 20,6% (czyli o 764 zł) od średniego wynagrodzenia kobiet.

Wynagrodzenie godzinowe
Średnie wynagrodzenie godzinowe brutto ukształtowało się na poziomie 22,91 zł. W przypadku mężczyzn było ono wyższe o 6,2%, a przypadku kobiet było ono niższe o 6,8% od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zarobki w sektorze prywatnym i państwowym
Pracownicy sektora publicznego mieli średnie wynagrodzenie wyższe od pracowników sektora prywatnego. Ich średnie wynagrodzenie było o 9,4% wyższe (wyniosło 4 356,82 zł) w porównaniu z osobami zatrudnionymi w branży prywatnej. Było ono jednocześnie wyższe o 6,1% w skali krajowej.

Grupy zawodowe z zarobkami do wysokości przeciętnego wynagrodzenia
W części stanowiącej 66% ogółu zatrudnionych znalazły się takie grupy, jak przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; specjaliści, technicy i inny personel; pracownicy biurowi, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; ogrodnicy, leśnicy, rybacy i rolnicy; robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, jak również pracownicy wykonujący proste prace.

Dystrybucja liczby ofert pracy w ujęciu procentowym na poziomie wynagrodzenia w Polsce

Według danych vipwakat.pl, obecnie 45,4% ofert pracy to oferty z wynagrodzeniem do 2 000 zł. Oferty z pensją w zakresie od 2 000 zł do 3 500 zł stanowią 25,9% obecnych ofert, a oferty z wynagrodzeniem 3 500 zł do 6 000 zł to 16,1% ogółem.

Poziomy wynagrodzeń pod względem regionów
Pracownicy Mazowsza stale osiągają najwyższe przeciętne wynagrodzenie w skali całego kraju. W roku 2014 wyniosło ono 4 657 zł brutto. Kolejne miejsca pod tym względem objęły województwo śląskie z poziomem 3 862 zł, dolnośląskie z pensją 3 814 zł oraz pomorskie ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 3 747 zł.
Do regionów o najniższym średnim wynagrodzeniu brutto również niezmiennie należały kolejno województwo warmińsko mazurskie z kwotą 3 223 zł, świętokrzyskie z wynagrodzeniem 3 245 zł, jak również podkarpackie ze średnią pensją brutto kształtującą się na poziomie 3 247 zł.

Obecne średnie wynagrodzenie w Polsce
Dane portalu vipwakat.pl wskazują, że listopadzie bieżącego roku średnie wynagrodzenie brutto ofert pracy publikowanych przez pracodawców wyniosło 4 278 zł. Tym samym miesiąc ten był jednym z najlepszych po tym względem w roku. Portal wskazuje, że najwyższe wynagrodzenia oferowane były w sierpniu 2015 i osiągnęły one poziom 4 396 zł, patrz sekcje statystyki.

Wyższe wynagrodzenie minimalne od stycznia 2016
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że wraz z początkiem nowego roku, minimalne wynagrodzenie brutto dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 1 850 zł, czyli będzie wyższe o 100 zł w porównaniu z rokiem obecnym.

Zobacz także

Zaproszenie na konkurs SkillPoland – edycja specjalna

Starosta Bocheński zaprasza w czwartek 22. marca do Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni na konkursu SkillPoland, gdzie rywalizować będą ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code