Strona główna » Więcej wiadomości » Zamieszania wokół klimatyzacji w hali Gazaris ciąg dalszy

Zamieszania wokół klimatyzacji w hali Gazaris ciąg dalszy

Nadzór prawny wojewody małopolskiego prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisu przez radnego Bochni, Władysława Rzymka, który stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w jakiej radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu.

Odnośnie złożonych wyjaśnień głos zabrał radny Adam Korta podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
Mówiąc tak humorystycznie, to chyba pan burmistrz choruje na tzw. pomroczność jasną, która charakteryzuje się utratą pamięci, bo ja przecież pamiętam, jak kilkanaście miesięcy temu na tej komisji, na moje pytania, jednoznacznie wskazał, że pan radny Rzymek był pełnomocnikiem swojej żony i reprezentował ją w momencie zawarcia umowy ustnej na dostawę klimatyzatoru do naszego budynku.

Radny Adam Korta jasno stwierdził, że te 2 informacje złożone wojewodzie i radnym przez burmistrza Bochni bardzo się od siebie różnią i niewątpliwie któraś z nich musi być prawdziwa, gdyż albo radni, albo Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zostali wprowadzeni w błąd.

Z kolei były włodarz Bochni, Bogdan Kosturkiewicz, wystąpił z prośbą, aby na posiedzenie najbliższej Komisji Rewizyjnej dostarczyć protokoły z tej komisji, na której Stefan Kolawiński oświadczył, iż radny Władysław Rzymek był pełnomocnikiem swojej żony oraz treść wyjaśnień, jakie złożyli oni wojewodzie.

Gdyby się okazało, że te słowa, które padły na komisji są nieprawdziwe, to pojawia się zarzut poświadczenia nieprawdy – powiedział Adam Korta.

Obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie analizowany jest cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pod kątem ewentualnego naruszenia przepisu przez Władysława Rzymka. Jeżeli te niejasności się potwierdzą, radnemu grozi wygaśnięcie mandatu.

Przypominamy, że Władysław Rzymek wykonał ocenę techniczną klimatyzacji w hali Gazaris, a następnie spółka, której współwłaścicielem jest jego żona, usunęła wszelkie usterki. Rok temu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej burmistrz Bochni, Stefan Kolawiński, potwierdził, że bocheński radny reprezentował swoją małżonkę. Jeżeli rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, to zostały naruszone obowiązujące przepisy, więc przewodniczący Rady Miasta Bochnia musiał skierować sprawę do rozpatrzenia wojewodzie małopolskiemu, a nadzór prawny poprosił o złożenie wyjaśnień przez radnego Rzymka oraz burmistrza Bochni.

Fragment wyjaśnienia radnego Władysława Rzymka:

Informuję, że nie prowadziłem z Panem Burmistrzem Stefanem Kolawińskim negocjacji w sprawie przetargu oraz podpisywania umów na roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie naprawy i modernizacji urządzeń klimatyzacyjnych w hali targowej Gazaris przez firmę Elektrospec-BIS SC, której udziałowcem jest moja żona (…).

Informuję także, że nie byłem pełnomocnikiem mojej żony, w związku z tym nie istnieje żaden dokument ani słowna umowa potwierdzająca taki fakt. Oceny techniczne, które bezpłatnie w ramach pełnionej funkcji wykonałem, były przeznaczone wyłącznie dla Pana Burmistrza i na jego prośbę. Jeżeli te dokumenty zostały wykorzystane w procesie przetargowym, stało się to bez mojej wiedzy.

Fragment wyjaśnienia burmistrza Stefana Kolawińskiego:

W związku z wadliwym działaniem urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w hali targowej „Gazaris” w Bochni faktycznie zwracałem się do wymienionego [Władysława Rzymka – przyp. red.] jako osoby mającej doświadczenie w obsłudze urządzeń klimatyzacyjnych, o wykonanie przedmiotowych ocen technicznych, które sporządzone zostały bezpłatnie dla potrzeb Urzędu.

W prowadzonych ze mną rozmowach Pan Władysław Rzymek nie występował jako pełnomocnik Firmy Elektrospec-BIS, której wspólnikiem jest jego żona, lecz jedynie jako osoba posiadająca – w mojej ocenie – odpowiednią wiedzę techniczną oraz znajomość problemów związanych z klimatyzacją hali targowej (który to temat często pojawiał się na forum komisji Rady Miasta) i przez to mogącą służyć mi poradą przy podejmowaniu decyzji zmierzających do rozwiązania tego kłopotliwego problemu.

Zobacz także

Rusza przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Inwestycja pochłonie blisko 7,5 mln zł

W przyszłym tygodniu ruszy przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Dziś Jarosław Kycia dyrektor szpitala ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code