Strona główna » News » Zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Bochni

Zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Bochni

Po blisko 4 latach od podpisania umowy i przekazania placu budowy zakończyła się rozbudowa i modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bochni. 15 czerwca 2021 r. dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.

W uroczystości otwarcia obiektu udział wzięli m. in.: Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Kosturkiewicz, zastępcy burmistrza Gustaw Korta i Robert Cerazy, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Zbigniew Rachwał oraz przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację tego projektu.

W skład projektu weszły dwa zadania inwestycyjne:

Pierwsze zadanie polegało na budowie nowych obiektów i modernizacji istniejących, które zapewnią ulepszenie procesu oczyszczania ścieków, poprawę gospodarki osadowej, zmniejszenie emisji substancji złowonnych, powstających w trakcie pracy oczyszczalni, powstała możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni z produktu przeróbki osadów ściekowych tj. biogazu. Podstawowy zakres zadania to: rozbudowa linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych, instalacji do wytwarzania
i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło lub w cyklu eksploatacji nastąpi:

  • zmniejszenie masy wytwarzanych osadów ściekowych,
  • poprawa parametrów pracy oczyszczalni,
  • zmniejszenie emisji substancji złowonnych z procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych (w szczególności amoniaku i siarkowodoru),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z produkowanego biogazu za pomocą kogeneratora.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w związku z realizacją przedsięwzięcia spowodowało nie tylko ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez ograniczenie substancji złowonnych.

W celu zapobiegania emisjom odorów poza teren oczyszczalni wykonano sieć dezodoryzacji – hermetyzację oraz dezodoryzację obiektów uciążliwych zapachowo. Z takich przestrzeni powietrze jest filtrowane przez biofiltry.

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczyło usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym. Stworzono inteligentne systemy sterowania i nadzoru nad całym układem wodociągowym i kanalizacyjnym. Efektem działań jest integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA), integracja z systemem technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury oraz urządzeń dostosowanych do płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami ścieków oraz hydroforniami, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie całym systemem wodociągowo – kanalizacyjnym.

Projekt obejmował również zadania usługowe takie jak: opracowanie dokumentacji technicznej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, działania info-promo oraz obsługa projektu ze strony beneficjenta (działanie Jednostki Realizującej Projekt – JRP).

Wartość zadania to 77 414 559,01 zł. Dofinansowanie wyniosło 39 904 280,63 zł, natomiast wydatki kwalifikowane 46 946 212,51 zł.

Wykonawcami inwestycji były firmy:

  • IDS BUD S.A. – Generalny Wykonawca,
  • AQUARD Sp. z o.o. – odpowiedzialna za realizację zadania polegającego na usprawnieniu systemu zarządzania sieciami wod-kan,
  • HTS Sp. z o.o. – pełniąca funkcję inżyniera kontraktu i nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami.

 

Zobacz także

XXVII MEMORIAŁOWY BIEG MAJORA BACY, 01.08.2021 r. – ZMIANY W RUCHU

W dniu 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) w godzinach 15.30 – 18.00 ulice Chodenicka, Karosek, Wodociągowa będą ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code