Strona główna » Wydarzenia » Wznowiono nabór wniosków o organizację staży

Wznowiono nabór wniosków o organizację staży

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, w wyniku oszczędności powstałych w wyniku organizacji staży w projekcie “Absolwent na rynku pracy”, zostaje wznowiony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w projekcie.

W związku z powyższym zapraszamy pracodawców/przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem miejsca odbywania stażu w ramach projektu do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z koordynatorem projektu lub pośrednikami pracy celem weryfikacji możliwości skierowania kandydatów na wskazane we wniosku stanowisko. Zapraszamy także osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie do składania formularzy rekrutacyjnych, poprzedzonych bezpośrednim kontaktem z koordynatorem projektu w Biurze projektu (pok.01- parter) lub pod numerem telefonu: 14 614 97 17 – podaje Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Planuje się utworzenie 6 dodatkowych miejsc odbywania stażu z terminem realizacji: 12.08.2014 r.-12.11.2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz także

Absolwenci szkół ponadpodstawowych kończą rok szkolny

Dziś 852 uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy ostatni szkolny rok. Maturzyści z racji czekających ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code