Strona główna » Więcej wiadomości » Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej z absolutorium

Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej z absolutorium

Rada Gminy Rzezawa udzieliła Wójtowi Mariuszowi Palejowi wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu za 2019 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Rzezawa za 2019 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna. Zeszłoroczny budżet Gminy Rzezawa został bowiem wykonany w bardzo dużym procencie zakładanego planu. Dochody wykonano w 96,36 procentach, co stanowi kwotę 55 702 741,46 zł. Wydatki zrealizowano natomiast na kwotę 61 081 085,49 zł, czyli w 96,14 procentach przyjętego planu.

2019 rok w rzezawskiej gminie był bardzo pracowity. Przyczyniło się to do realizacji wielu inwestycji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Borku (I etap), czy wybudowanie hali widowiskowo – sportowej przy szkole podstawowej w Jodłówce oraz utworzenie tam boiska zewnętrznego o nawierzchni poliuretanowej. Wyremontowano również wiele dróg, w tym drogę „Mały Koniec” w Borku. To największa inwestycja drogowa zrealizowana do tej pory w historii Gminy Rzezawa. Ważnymi inwestycjami przeprowadzonymi w ubiegłym roku jest także rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku miejscowościach gminy, utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Rzezawie, czy remont pomieszczeń w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej. Wyremontowano także remizę OSP w Rzezawie, a tamtejsza jednostka zyskała nowoczesny wóz strażacki wysokiej klasy. W zeszłym roku duże środki finansowe zainwestowano również m.in. w powstanie nowej siedziby przedszkola w Dąbrówce, budowę sali sportowej w Krzeczowie (I etap), czy odnowę centrum wsi Rzezawa. Wszystkie te inwestycje są już w końcowej fazie realizacji. W 2019 roku Gmina Rzezawa bardzo dobrze poradziła sobie także z realizacją funduszu sołeckiego, na który przeznaczono w sumie 347 177,99 zł. Pieniądze te zostały wykorzystane przez lokalną społeczność do wykonania najpilniejszych zadań inwestycyjnych w swoich miejscowościach.  

Na inwestycje w ubiegłym roku Gmina Rzezawa przeznaczyła w sumie 11 399 669,71 zł, dzięki czemu wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,29 procentach zakładanego planu. Łączna wartość wszystkich tych zadań wynosi aż 22 002 189,36 zł. Na wiele z nich pozyskano dotację w łącznej kwocie 10 604 996,97 zł.

Podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 19 czerwca w sali narad budynku komunalnego w Rzezawie, Wójt Mariusz Palej podziękował wszystkim osobom, które wspierały realizację budżetu za 2019 rok. Szczególne słowa uznania powędrowały do Rady Gminy Rzezawa, Sołtysów, a także Dyrektorów, Kierowników i Pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. – Miniony rok był czasem wytężonej pracy. Udało nam się wykonać wiele bardzo ważnych inwestycji. To sukces nas wszystkich. W tym roku również robimy wszystko, co tylko w naszej mocy, aby zrealizować zaplanowane zadania inwestycyjne najlepiej, jak jest to tylko możliwe – podkreśla Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Zobacz także

Rusza kwalifikacja wojskowa

Dzisiaj rusza kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 27 października 2021 r na terenie powiatu bocheńskiego. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code