Strona główna » Więcej wiadomości » Wójt gminy Bochnia otrzymał absolutorium

Wójt gminy Bochnia otrzymał absolutorium

13 radnych gminy Bochnia poparło wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi Jerzemu Lysemu za wykonanie budżetu w 2013 r. Kierowany przez niego samorząd dysponował dochodami w wysokości ok. 50 mln 603 tys. zł, z których wydał ok. 48 mln 787 tys. zł. Na koniec roku łączne zadłużenie wyniosło 13,6% przy ustawowym limicie 60%.

Ze środków zewnętrznych uzyskano łącznie 10 mln 126 tys. zł, czyli ok. 20% całego budżetu. Podkreśliła to Komisja Rewizyjna, wnioskując o udzielenie absolutorium.

Ubiegły rok był w bocheńskiej gminie bardzo pracowity. Uruchomiono zbudowaną w poprzednim roku oczyszczalnię ścieków w Bogucicach o wartości ok. 3 mln zł. Stanowi ona „serce” systemu „Kanalizacja Północ”, z którego korzystać będą mieszkańcy 5 okolicznych miejscowości. Na ten cel gmina uzyskała ponad 1-milionową dotację. Równocześnie wykonywane były 2 inne, równie duże przedsięwzięcia z tej dziedziny. Pierwsze to „Kanalizacja Górnej Raby” obejmująca wsie: Nieszkowice Małe i Stradomka, gdzie wykonano około 5 km kolektorów kanalizacyjnych. Drugą inwestycją był I etap „Kanalizacji Południe”, w ramach którego wybudowano oczyszczalnię ścieków w Nieszkowicach Wielkich i wykonano ponad 3 km sieci w Woli Nieszkowskiej (obecnie zadanie kontynuowane jest na terenie Nieszkowic Wielkich, Nieprześni, Zawady, gdzie powstaje kolejne 6 km sieci i przyłączy).

W 2013 r. wybudowano około 4 km nowych dróg asfaltowych i ok. 700 mb chodników (m.in. w Łapczycy od Górnego Gościńca do drogi krajowej). Wydatkowano na ten cel ponad 3 mln zł.

Gmina prowadzi 7 wiejskich ośrodków zdrowia, z których 5 posiada gabinety rehabilitacyjne. W Ośrodku Zdrowia w Pogwizdowie przy udziale dotacji PFRON zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. To już piąte tego typu urządzenie w gminie Bochnia.

Samorząd stosował, wzorem lat ubiegłych, dopłaty dla mieszkańców do cen jednostkowych wody i ścieków. Wydatek ten wyniósł ok. 800 tys. zł. Ponadto gmina dotowała niezbędne instytucje oświatowe, komunalne i sportowe. Do subwencji oświatowej w wysokości ok. 14 mln zł, na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli samorząd dołożył z „własnej kieszeni” 8 mln zł. Ponadto dotowano przedsiębiorstwo komunikacyjne RPK (1300 tys. zł) oraz Krytą Pływalnię w Proszówkach (1360 tys. zł), z której bezpłatnie korzystają osoby niepełnosprawne oraz dzieci z gminnych szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego. Ciekawostką jest fakt, że wybudowane obok przez gminę Sztuczne Lodowisko nie wymaga żadnej dotacji.

W Damienicach rozbudowano remizę OSP. W 8 miejscowościach powstały nowe place zabaw. Samorząd utrzymywał w 2013 r. 12 gimnazjów i 13 szkół podstawowych, 10 przedszkoli (z 6 filiami), 22 świetlice wiejskie, 7 bibliotek, Wiejską Galerię Sztuki „Chełm”. W 2013 r. dotowana była także działalność „gminnych wizytówek”: Zespołu Pieśni i Tańca „Siedlecanie” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Baczkowa.

Od wielu lat w bocheńskiej gminie pracujemy na „wysokich obrotach”. Ubiegły rok to z jednej strony kolejne wielkie inwestycje, lecz z drugiej potrzeba utrzymania ogromnej infrastruktury komunalnej, oświatowej i sportowej, gdyż każda z 31 miejscowości gminy ma swoje określone potrzeby i aspiracje, które staramy się zaspakajać. Prawie jednogłośne absolutorium jest dowodem uznania nie tylko dla wójta i jego urzędników, ale również efektem dobrej współpracy z radnymi, sołtysami i organizacjami działającymi na terenie gminy – mówi Jerzy Lysy, wójt gminy Bochnia.

[informacja prasowa]

fot.: UG Bochnia

Zobacz także

Jak będzie wyglądała Bochnia za 100 lat? Wybrano najlepsze prace konkursowe

Rozstrzygnięto konkurs “Bochnia 2121” zorganizowany w ramach obchodów 768. rocznicy Lokacji Miasta Bochni przez Wydział Promocji i Rozwoju ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code