Strona główna » Więcej wiadomości » Więcej osób skorzysta z projektu „Absolwent na rynku pracy”

Więcej osób skorzysta z projektu „Absolwent na rynku pracy”

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, w wyniku oszczędności powstałych w projekcie „Absolwent na rynku pracy istnieje możliwość zrekrutowania do projektu dodatkowych 6 uczestników oraz objęcie ich przewidzianymi w projekcie formami wsparcia, w tym stażem.

W związku z powyższym zapraszamy pracodawców/przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem miejsca odbywania stażu w ramach projektu do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w siedzibie PUP Bochnia (pok. 13 – I piętro). Zapraszamy także osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie do składania formularzy rekrutacyjnych, poprzedzonych bezpośrednim kontaktem z koordynatorem projektu w biurze projektu (pok. 1 – parter) lub pod numerem telefonu: 14 614 97 17 – podaje Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Planowane terminy utworzenia dodatkowych miejsc odbywania stażu:

– 4 miejsca odbywania stażu z terminem realizacji: 22.07.2014 r.-22.12.2014 r.;

– 2 miejsca odbywania stażu z terminem realizacji: 22.07.2014 r.-22.10.2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz także

Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!

Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code