Strona główna » Z regionu » Trzciana: Ponad 46 tys. zł na kulturę

Trzciana: Ponad 46 tys. zł na kulturę

W gminie Trzciana prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą. W puli do rozdysponowania znajduje się 46 530 zł.

Wymagania:

– ośrodek musi działać w miejscowości Trzciana, 3 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz realizować zadania poprzez spotkania odbywające się wspólnie z młodzieżą/dziećmi 2 razy w tygodniu;

– zajęcia są przeznaczone dla maksimum 30 osób (20 osób starszych i 10 młodzieży/dzieci);

– uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50. roku życia oraz dzieci i młodzież uczącą się;

– kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ww. ustawy, tj. 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;

– w ośrodku w razie takiej konieczności można zatrudnić opiekunów z tym, że liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników;

– ośrodek jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

– transport beneficjentów na zajęcia,

– pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będących uczestnikami  ośrodka wsparcia,

– pokrycie kosztów imprez o charakterze masowym/lokalnym,

– pokrycie wydatków na większą liczbę uczestników niż wynika z zapisów umowy finansowej,

– na działania niewskazane w harmonogramie i kosztorysie (z uwzględnieniem 5% środków, których wydatkowanie nie wymaga wcześniejszego wskazania w ww. dokumentach).

Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa uzyska nieodpłatnie od gminy Trzciana pomieszczenia i sale do prowadzenia zajęć.

Oferty, które zostaną ocenione przez komisję konkursową do 18 lutego br., należy składać do 14 lutego (do godz. 12.00) na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Trzciana lub przesyłać na adres: 32-733 Trzciana 302 (liczy się data i godzina wpływu).

Wnioski i załączniki można pobrać tutaj.

Zobacz także

Zawaliła się ściana budynku gospodarczego. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne

Brzescy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia w miejscowości Dębno. Na terenie prywatnej posesji ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code