Strona główna » Z regionu » Trzciana: Dotacje na kulturę przyznane

Trzciana: Dotacje na kulturę przyznane

W gminie Trzciana zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie działań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą. W puli do rozdysponowania znajdowało się 46 530 zł. Zobacz, kto otrzyma wsparcie finansowe.

Do 14 lutego br. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta – Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana.

Ofertę oceniono pozytywnie. Oferent gwarantuje realizację zadania. Zadanie podane w ofercie jest zgodne z programem uchwalonym przez radę gminy w zakresie działalności pożytku publicznego, przedłożona kalkulacja przewidywanych kosztów zapewnia wykonanie działania. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania wynosi 46 530 zł – czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzciana.

Wymagania postawione beneficjentowi:

– ośrodek musi działać w miejscowości Trzciana, 3 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz realizować zadania poprzez spotkania odbywające się wspólnie z młodzieżą/dziećmi 2 razy w tygodniu;

– zajęcia są przeznaczone dla maksimum 30 osób (20 osób starszych i 10 młodzieży/dzieci);

– uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50. roku życia oraz dzieci i młodzież uczącą się;

– kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ww. ustawy, tj. 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;

– w ośrodku w razie takiej konieczności można zatrudnić opiekunów z tym, że liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników;

– ośrodek jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

– transport beneficjentów na zajęcia,

– pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będących uczestnikami  ośrodka wsparcia,

– pokrycie kosztów imprez o charakterze masowym/lokalnym,

– pokrycie wydatków na większą liczbę uczestników niż wynika z zapisów umowy finansowej,

– na działania niewskazane w harmonogramie i kosztorysie (z uwzględnieniem 5% środków, których wydatkowanie nie wymaga wcześniejszego wskazania w ww. dokumentach).

Wyłoniona w konkursie przez komisję (Danuta Michniak-Dutkiewicz, Anna Kępa, Dorota Kuśnierz) organizacja uzyska nieodpłatnie od gminy Trzciana pomieszczenia i sale do prowadzenia zajęć.

Zobacz także:
Trzciana: Ponad 46 tys. zł na kulturę.

Zobacz także

Radiowozy konwojowały do szpitala w Tarnowie samochód z rocznym chłopcem

W ostatnią sobotę, funkcjonariusze brzeskiej a następnie tarnowskiej drogówki pilotowali do szpitala samochód wiozący roczne dziecko, które pilnie ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code