Strona główna » News » Świętowanie rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Świętowanie rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Popołudnie 3-go maja to majówka w Parku Rodzinnym Uzbornia. Na mieszkańców czekało śpiewanie pieśni patriotycznych, pokazy taneczne i koncerty.

Świętowanie na Uzborni rozpoczął chór „Złota Jesień”, który zaprosił do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Jednocześnie pasjonaci Fiatów 126p czyli popularnych Maluchów zorganizowali zlot tych kultowych już aut.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Starosta Bocheński Adam Korta oraz Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.

Po raz pierwszy od wielu pokoleń doświadczamy realnej wojny u naszych granic. Implikuje to różnorakie zagrożenie dla samej Polski, wywołuje określone trudności, wzmaga obawy i lęki, potęguje niepewność jutra. Podobnie jak twórcy trzeciomajowej konstytucji, wskrzesiciele Rzeczypospolitej w 1918 roku czy jej obrońcy w 1939 r. zdajemy obecnie test z odpowiedzialności za przyszłość swoją, swoich rodzin, ale także całej wspólnoty narodowej

— podkreślał w swoim przemówieniu Starosta Bocheński Adam Korta.

Burmistrz oraz Starosta wręczyli również nagrody w konkursie o tytuł Superortografa Powiatu Bocheńskiego. Zgromadzona publiczności mogła podziwiać talenty tancerzy z Klubu Tańca Regis oraz JDC Dance Studio. Na koniec odbył się Świętowanie zakończył koncert z cyklu „Kulturalne Granie 2022”, podczas którego zaprezentowali się lokalni muzycy i artyści.

Szanowni Państwo!
W polskiej tradycji trzeci maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.
Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju.
Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 r. spotkała się z uznaniem państw szeroko rozumianego Zachodu i została entuzjastycznie przyjęta przez nasze społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa archaiczne zasady, takie  jak liberum veto i wolną elekcję. Miastom nadano nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych za losy naszej Ojczyzny poprzez przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i obowiązków. Pod opiekę prawa wzięto również ludność wiejską.
Majowa konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny pod przemiany ustrojowe, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Sukces reformatorów, myślących kategoriami dobra wspólnego, przywracał wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budził ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy.
Niestety, po 14 miesiącach obowiązywania Konstytucja została obalona przez konfederację targowicką i zbrojną interwencję Rosji. Nastąpił drugi, a dwa lata później trzeci  rozbiór Polski. Rzeczpospolita na długie lata zniknęła z map Europy i świata. Jednak przez całą zaborczą noc wspomnienie trzeciomajowej konstytucji było promykiem nadziei na odbudowę polskiej państwowości.
Konstytucja 3 Maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa Ojczyzna.
Jest to szczególnie istotne w tym czasie, gdy tak wiele niebezpieczeństw czyha na naszą Ojczyznę. Po raz pierwszy od wielu pokoleń doświadczamy realnej wojny u naszych granic. Implikuje to różnorakie zagrożenie dla samej Polski, wywołuje określone trudności, wzmaga obawy i lęki, potęguje niepewność jutra. Podobnie jak twórcy trzeciomajowej konstytucji, wskrzesiciele Rzeczypospolitej w 1918 roku czy jej obrońcy w 1939 r. zdajemy obecnie test z odpowiedzialności za przyszłość swoją, swoich rodzin, ale także całej wspólnoty narodowej
Jak mówią słowa Konstytucji 3 Maja, postępujmy tak, aby „na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.
Dziękuję za uwagę

/Adam Korta – Starosta Bocheński/

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code