Strona główna » Więcej wiadomości » Starosta i radni powiatowi podsumowują rok 2012

Starosta i radni powiatowi podsumowują rok 2012

Ostatni dzień stycznia był bardzo pracowity dla radnych powiatu i miasta Bochnia. Godzinę po rozpoczęciu sesji rady miasta, o godzinie 10:00 swoje posiedzenie rozpoczęła Rada Powiatu.

Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Aleksandra Rzepeckiego, głos zabrała poseł na Sejm RP pani Elżbieta Achinger przedstawiając się jako najmłodszy poseł Parlamentu, obejmujący mandat w lipcu 2012 roku. Pani poseł po krótkim przedstawieniu swojej osoby, skomentowała ostatnie wydarzenia związane z pracami Sejmu nad projektami ustaw o związkach partnerskich. Podkreśliła także, iż była przeciwna wszystkim trzem projektom składanym przez Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Platformy Obywatelskiej w związku z wątpliwościami co do zgodności projektów z konstytucją RP. Jednocześnie zapewniła, że jako prawnik będzie pracować w komisji nad nowym projektem o związkach partnerskich, mimo iż uważa rodzinę za podstawową komórkę funkcjonowania społeczeństwa. Pani Poseł Achinger potwierdziła również zaangażowanie w prace związane z rozbudową siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, uważając, że mimo iż sama pochodzi
z Wieliczki, która również zabiega o rozbudowę swojej strażnicy, szanuje pierwszeństwo Bochni w tym zakresie.

Następnie nastąpiło uroczyste pożegnanie pani Marii Fąfary. Ostatni dzień stycznia był dla niej ostatnim dniem pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, którym kierowała przez 23 lata. Okolicznościowy adres dla Pani Marii Fąfary w imieniu Zarządu wręczyli Starosta Jacek Pająk oraz Wicestarosta Tomasz Całka, natomiast
w imieniu Rady Powiatu za wieloletnią prace na rzecz społeczeństwa powiatu bocheńskiego podziękowania złożył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Rzepecki.

XXVI Sesja Rady Powiatu w Bochni poświęcona była głównie przyjęciu sprawozdań za 2012 rok. Starosta Bocheński zdał sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przyjęte przez Radę powiatu uchwała.

Informacje o ocenie bezpieczeństwa, ładu, porządku publicznego, stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie powiatu bocheńskiego przedstawili przedstawiciele poszczególnych formacji:

Komenda Powiatowej Policji w Bochni – Komendant Powiatowy Policji, Marek Rudnik.

Prokuratura Rejonowa w Bochni – Zastępca Prokuratora Rejonowego, Barbara Grądzka.

Sąd Rejonowy w Bochni – Prezes Sądu Rejonowego, Piotr Maziarz, wiceprezes Sądu Rejonowego, Piotr Sajdera, Kurator zawodowy rodzinny, Bożena Widełka.

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Krzysztof Kokoszka

Straż Graniczna – Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, Mariusz Kopczak.

Rada Powiatu przyjęła również uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2013 rok, zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 3.150.000,00 zł   z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych nr 2096K Niedary – Gawłówek i nr 2097K Ispina – Bieńkowice na długości odcinków dróg 3.613 mb” w ramach NPPDL 2013 tzw. „Schetynówek” oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego położonych w mieście Bochnia na rzecz Gminy Miasta Bochnia tj. ulic: Poniatowskiego, Sądeckiej, Henryka Sienkiewicza, Św. Jana oraz Gen. Henryka Dąbrowskiego.

Zobacz także

Bochnia Rocks: TSA MNKWL zagra koncert w Bochni

11 kwietnia 2024 r. o godz. 20 w dużej Sali kina Regis wystąpi TSA MNKWL. Skrótowiec MNKWL to nic innego ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code