Strona główna » News » Starosta bocheński podpisał umowę z radcami prawnymi i adwokatami

Starosta bocheński podpisał umowę z radcami prawnymi i adwokatami

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od nowego roku będą świadczyć usługi porad prawnych. To kontynuacja wprowadzonej w ubiegłym rok darmowej usługi dla mieszkańców naszego powiatu.

Umowy zostały podpisane z 10 radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy będą doradzać mieszkańcom w jednym punkcie na terenie Miasta Bochnia  zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Bochni – pięć dni w tygodniu po osiem godzin. Od nowego roku zlikwidowany został punkt znajdujący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

W przypadku punktów zlokalizowanych na terenie Gminy Lipnica Murowana i Drwinia umowy zostały podpisane ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Bochni.

Od 2 stycznia 2017 roku Darmowe porady prawne będą udzielane w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego w następujących miejscach:

– Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pok. nr 4

godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 12:00, wtorek-piątek: 7:30 – 11:30;
porad będzie udzielał: radca prawny
godziny pracy: poniedziałek: 12:00 – 16:00, wtorek-piątek: 11:30 – 15:30
porad będzie udzielał: adwokat

– Urząd Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57, pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 (dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się)
Godziny pracy: poniedziałek: 13:00 – 17:00, wtorek: 12:00 – 16:00, środa: 14:00 – 18:00, czwartek: 9:00 – 13:00, piątek: 8:00 – 12:00
punkt ten prowadzić będzie: Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25

porad będzie udzielał: radca prawny lub inna osoba*

– Urząd Gminy Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2
godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 12:00, wtorek: 14:00 – 18:00, środa: 9:00 – 13:00, czwartek: 14:00 – 18:00, piątek: 9:00 – 13:00

punkt ten prowadzić będzie: Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25
porad będzie udzielał: radca prawny lub inna osoba*

 

*osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej tj. osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Przypomnijmy:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Z usługi mogą skorzystać również osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, jak również osoby przed 26 rokiem życia, które ukończyła 65 lat i ciężarne.

 

Więcej informacji na stronie: www.poradyprawne.powiatbochenski.pl

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code