Strona główna » Więcej wiadomości » Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w starostwie

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w starostwie

Mamy wolę i mamy cel tylko ustalmy co chcemy osiągnąć? Takie pytanie towarzyszyło wczorajszemu spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w starostwie. Z zaproszenia starosty bocheńskiego Ludwika Węgrzyna skorzystało kilkanaście organizacji.

Na wstępie starosta podziękował za liczne przybycie, tym samym deklarując otwartość na współpracę z organizacjami. Zapewnił także, że wszystkie merytoryczne pokoje urzędu, starostwa pozostają do dyspozycji organizacji. W spotkaniu uczestniczyli także Pan Rafał Rudka członek zarządu, Pan Robert Hołda radny powiatowy oraz Pan Marek Jakubas dyrektor wydziału Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych.

W pierwszej części spotkania przedstawicielki Fundacji im. Jana Hetmana Tarnowskiego omówiły możliwości przystąpienia organizacji do projektu Małopolskiej Sieci Dialogu Obywatelskiego(MSDO). Projekt ,realizowany przez fundację ma głównie na celu zwiększenie współpracy i integracji wewnątrz sektorowej pomiędzy NGO z Małopolski.

W dalszej części spotkania głos zabierali poszczególni przedstawiciele organizacji . Poruszono wiele tematów z każdej sfery. Rozmawiano o spółdzielni socjalnej, możliwościach utworzenia centrum wsparcia dla organizacji, pomocy prawnej czy księgowej. Większość omawianych kwestii dotyczyła właśnie tego jak powinna wyglądać współpraca samorządu z organizacjami.

Starosta podczas dyskusji zwracał uwagę na to, iż ważna jest pewna płaszczyzna działania i konkretny cel, bo wola z obu stron jest. Zapewnił, organizację, że podejmie działania zmierzające do uruchomienia pomocy w zakresie rozliczeń finansowych, prowadzonej rachunkowości  którymi organizację mogą mieć kłopot. Obecny na spotkaniu Jan Kulig (Pełnomocnik ds. polityki senioralnej) mówił o planowanych działaniach związanych właśnie z osobami dojrzałymi. Przedstawił m.in. kwestie klubów seniora oraz innych inicjatyw mających na celu wsparcie właśnie tej grupy osób.

W efekcie spotkania wyłoniło się kilka różnych płaszczyzn działania, związanych niejednokrotnie z profilem działalności poszczególnych organizacji, jednak wniosek nasunął się jeden trzeba rozmawiać, spotykać się i szukać wspólnych form współpracy, gdyż tylko tego typu działania umożliwią budowanie i podejmowanie udanych projektów i inicjatyw.

Zobacz także

Medalowy weekend PŁYWAKA

20.11 Mikołaj Babraj i Jasiek Przybylski ( debiut) startowali w Oświęcimiu na Małopolskiej Lidze Dzieci i Młodzików znacznie poprawiając ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code