Strona główna » Więcej wiadomości » Spotkanie dla seniorów i o seniorach

Spotkanie dla seniorów i o seniorach

W starostwie odbyło się spotkanie poświęcone szeroko rozumianej tematyce seniorów oraz osób starszych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pani Elżbieta Achinger Poseł na Sejm RP, Pani Anna Wojakiewicz Sekretarz Powiatu,Pan Jan Kulig Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej. Na początku spotkania Pani Poseł przedstawiła założenia wieloletniego programu Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

W dalszej części omówiona została innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych, przedstawione zostały także doświadczenia z pilotażu, a także warianty wdrożenia systemu informatycznego NAWIKUS w jednostkach samorządu terytorialnego. Na sali zgromadziło się kilkanaście osób w tym zajmujących szeroko pojęta działalnością na rzecz seniorów, ale były także osoby indywidualne jak i pracownicy starostwa, jednostek i gmin, którzy zajmują się tą tematyką.

CELE PROGRAMU SENIOR-WIGOR 2015-2020:
Strategicznym celem Programu jest wsparcie finansowe jednostek Samorządu w rozwoju na terenie ich działania sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”,ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których brak jest infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej,w tym podstawowych usług rehabilitacji ruchowej. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: wsparcia finansowego jednostek samorządu w wypełnianiu zadań własnych, poprawy jakości życia seniorów, zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w tym wsparcia specjalistycznego integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych, zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych.

Zobacz także

Historia rocka według red. Skarżyńskiego

Pierwszy w 2023 roku wykład redaktora Jerzego Skarżyńskiego odbędzie się 27 stycznia, zwyczajowo o godz. 18 w sali kameralnej ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code