Strona główna » News » Rusza kwalifikacja wojskowa

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 1 lutego na terenie powiatu bocheńskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem, w którym odbywać się będzie kwalifikacja, będzie jak w poprzednim roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni przy ul. Karolina 14 D.
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się ochotników, którzy ukończyli 18  rok życia.

Osoby zdolne do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy i otrzymają książeczki wojskowe.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku podlegają mężczyźni:

– urodzeni w 1997 roku;

– urodzeni w latach 1992-1996 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają także kobiety:

– kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi

– posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

Kwalifikacja wojskowa potrwa do 3 marca.

W załączeniu mapy wskazująca jak dojść do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Mapa_do_OIK

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code