Strona główna » News » Rusza kwalifikacja wojskowa w Powiecie Bocheńskim

Rusza kwalifikacja wojskowa w Powiecie Bocheńskim

Urząd Miasta Bochnia rozpoczyna kwalifikację wojskową, która potrwa od 26 lutego do 1 marca 2024 r.

 

Dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień, wreszcie – dokumentacja medyczna. Ten zestaw to obowiązkowe wyposażenie każdego podlegającego stawiennictwu na kwalifikacji wojskowej!

Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja!

Kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja Sił Zbrojnych RP. Kwalifikacja to również nie pobór do Wojska Polskiego. Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny oraz zgodnie z decyzją Prezydenta RP o zawieszeniu obowiązkowej służby wojskowej, obecnie wszystkie rodzaje służby wojskowej są formami ochotniczymi. Pomimo tego przypominam, że stawiennictwo na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe. Uczniowie szkół średnich, na podstawie wezwania na kwalifikację są usprawiedliwieni z nieobecności w tym dniu na zajęciach.

Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa?

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z 12 stycznia 2024 roku, w naszym województwie kwalifikacja wojskowa potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Rocznikiem podstawowym jest 2005. Dodatkowo wezwani zostaną mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto wezwanie dotyczy także osób, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Przed właściwą komisją lekarską powinny stawić się także kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, a nie stawały jeszcze do kwalifikacji, a także te, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a w bieżącym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w zawodach: medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Ocenie poddane zostaną także osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły chęć przejścia kwalifikacji wojskowej, a także ci, którzy do tej pory nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej, w bieżącym roku kończą 60 lat życia, nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

7 kroków kwalifikacji

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji, oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub Burmistrz określi nowy termin stawiennictwa.

Sam przebieg kwalifikacji wojskowej można sprowadzić do 7 kroków:

  1. Sprawdzenie tożsamości.
  2. Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej.
  3. Badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej.
  4. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej.
  5. Przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska.
  6. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy.
  7. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

Wojsko jako droga rozwoju zawodowego

Służba w szeregach Wojska Polskiego może stanowić formę rozwoju osobistego. Zakres możliwości jest bardzo duży. Kwalifikacja wojskowa to dobry czas, by przy okazji poznać żołnierski warsztat.

Zobacz także

Pożegnanie Ordynatorki Oddziału Dziecięcego – Beaty Zahradnik-Stopczyńskiej

Były kwiaty, tort ale przede wszystkim podziękowania. Z oddziałem dziecięcym Szpitala Powiatowego w Bochni pożegnała się doktorka Beata ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code