Strona główna » Wydarzenia » Rusza kwalifikacja wojskowa w Bochni

Rusza kwalifikacja wojskowa w Bochni

W poniedziałek, 3 lutego, rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Przed komisją lekarską staną głównie mężczyźni urodzeni w 1995 r., a także w latach 1990-94, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawią się również osoby urodzone w latach 1993–94, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, jak również i te, które złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji.

Przed komisją staną także kobiety urodzone w latach 1990-95, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą edukację w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja obejmie też osoby, które ukończyły 18 r. życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi lub burmistrzowi:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej komisji lekarskiej:

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (po 14 dniach od jego wydania), zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Z kolei osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Potrwa ona do 10 marca br.

Zobacz także

Miasto dofinansuje kluby sportowe kwotą 300 000 zł – nabór wniosków na 2024 rok

11 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code