Strona główna » News » Rusza kwalifikacja wojskowa

Rusza kwalifikacja wojskowa

Dziś rusza kwalifikacja wojskowa i trwać będzie do 7 kwietnia. Komisja wzywa kobiety i mężczyzn do stawienia się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przy ul. Poniatowskiego 7.


Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy. W trakcie kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Przed komisją powinni stawić się mężczyźni urodzeni w roku 2001, mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Komisja wzywa też kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje lub kończące w tym roku naukę na kierunkach medycznych albo psychologicznych, zarówno w szkołach wyższych, jak i średnich. Przed komisją mogą stawić się również ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna ze sobą zabrać:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A  – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju,

kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do wstawienia przed powiatową komisją lekarską w terminie wyznaczonym przez danego Wójta/Burmistrza.

Zobacz także

Śmiertelny wypadek w miejscowości Ujazd w gminie Trzciana

Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło dziś na drodze powiatowej w miejscowości Ujazd. Ranni  zostali niepełnosprawni pasażerowie busa. Na miejscu ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code